Kohustused
Vali raport X

IDEAL OÜ

Kohustused ja võlad

6 543 külastajat

85 jälgijat

Kehtivad võlad

img

Maksuvõlad

45 958 €

Eravõlad Puuduvad

2020 III kvartal

Sissetulek / käive

2 769 819 €

Väljaminek / maksud

46 582 €

Aruandluskohustus

img

Maksudeklaratsioonid

esitatud

Majandusaasta aruanded

esitatud

Otsused ja ettekirjutused

Kohtulahendid:

10 otsust

Täitemenetlused:

Puuduvad

Tarbijavaidlused:

1 otsus

Peamine vastutav kõneisik

H. I.

Hüpoteegid

img

 

Kinnistud puuduvad

Vaata hüpoteeke

IDEAL OÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne

IDEAL OÜ

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 27.10.2020
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

IDEAL OÜ

Võlanõuete ajalugu
?
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €


TASUMISGRAAFIK
......
Viimased ajaloo sündmused
...... ......

IDEAL OÜ

Võlgade jaotus liigiti 26.10.2020
?
Võlgade jaotus liigiti
Nõudeliik Nõude summa Maksegraafikus Vaidlustatud Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis Esindaja
Maksukoguja nõuded ...... € ...... € ...... €
Erijuhtude Tulumaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Kinnipeetud tulumaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Kogumispension ...... € ...... € ...... € EMTA
Käibemaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Sotsiaalmaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Töötuskindlustusmakse ...... € ...... € ...... € EMTA
Võlausaldajate nõuded ...... € ...... € ...... €
Kokku ...... € ...... € ...... €

IDEAL OÜ

Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 26.10.2020
?
Aegumata
Summa:
......
...... €
Aegunud
Summa:
......
...... €

IDEAL OÜ

Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)
?
KvartalDeklareeritud käiveTasutud riiklikud maksudTasutud tööjõumaksudTöötajate arv
2020 III...... €...... €...... €......
2020 II...... €...... €...... €......
2020 I...... €...... €...... €......
2019 IV...... €...... €...... €......
2019 III...... €...... €...... €......
2019 II...... €...... €...... €......
2019 I...... €...... €...... €......
2018 IV...... €...... €...... €......
2018 III...... €...... €...... €......
2018 II...... €...... €...... €......
2018 I...... €...... €...... €......
2017 IV...... €...... €...... €......
2017 III...... €...... €...... €......
2017 II...... €...... €...... €......
2017 I...... €...... €...... €......
2016 IV...... €...... €...... €......
2016 III...... €...... €...... €......
2016 II...... €...... €...... €......
2016 I...... €...... €...... €......
2015 IV...... €...... €...... €......
2015 III...... €...... €...... €......
2015 II...... €...... €...... €......
2015 I...... €...... €...... €......

IDEAL OÜ

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 27.10.2020
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

IDEAL OÜ

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 27.10.2020
?
Võlanõude vanus91 päeva
SissenõudjaOsaühing EUROPARK ESTONIA
Seaduslik alusts. 2-20-126426: Kasutusleping (parkimisleping, 03.07.2020);Muu (pildid kellaaja ja kuupäevaga parkimistingimusi rikkunud sõidukist.);Muu (kohtueelselt saadetud nõudekiri.);Muu (maanteeameti andmed sõiduki omaniku/vastutava kasutaja kohta.);Muu (fotod parkimisalal olevatest tingimustest, sh liiklus- ja teavitusmärkidest);Muu (leppetrahv)
AndmekandjaPärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Põhinõue30 €
Kõrvalnõue1 €
Riigilõiv45 €
KOKKU124 €
Menetluskulu48 €
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teadeAvaldamise algus: 28.07.2020 Avaldamise lõpp: 28.10.2020 Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.Kohus toimetab võlgnikule, Osaühing Ideal (registrikood: 10325140), avalikult kätte 14.07.2020 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-20-126426. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).09.07.2020 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) ettepaneku tasuda avaldajale Osaühing EUROPARK ESTONIA (registrikood: 10811490) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 30,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1,00 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Kasutusleping (parkimisleping, 03.07.2020);Muu (pildid kellaaja ja kuupäevaga parkimistingimusi rikkunud sõidukist.);Muu (kohtueelselt saadetud nõudekiri.);Muu (maanteeameti andmed sõiduki omaniku/vastutava kasutaja kohta.);Muu (fotod parkimisalal olevatest tingimustest, sh liiklus- ja teavitusmärkidest);Muu (leppetrahv).Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus: 1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või 2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.DokumendidVastuväite vorm. Pärnu Maakohtu maksekäsuosakondSadama 21, 90502 HaapsaluTelefon: 472 0030E-post: maksekask@kohus.ee Teadaande number 1635515

Võlanõude vanus91 päeva
SissenõudjaOsaühing EUROPARK ESTONIA
Seaduslik alusts. 2-20-126484: Kasutusleping (parkimisleping, 03.07.2020);Muu (pildid kellaaja ja kuupäevaga parkimistingimusi rikkunud sõidukist.);Muu (kohtueelselt saadetud nõudekiri.);Muu (maanteeameti andmed sõiduki omaniku/vastutava kasutaja kohta.);Muu (fotod parkimisalal olevatest tingimustest, sh liiklus- ja teavitusmärkidest);Muu (leppetrahvid)
AndmekandjaPärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Põhinõue90 €
Kõrvalnõue40 €
Riigilõiv45 €
KOKKU289 €
Menetluskulu114 €
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teadeAvaldamise algus: 28.07.2020 Avaldamise lõpp: 28.10.2020 Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.Kohus toimetab võlgnikule, Osaühing Ideal (registrikood: 10325140), avalikult kätte 14.07.2020 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-20-126484. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).09.07.2020 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) ettepaneku tasuda avaldajale Osaühing EUROPARK ESTONIA (registrikood: 10811490) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 90,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 40,00 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Kasutusleping (parkimisleping, 03.07.2020);Muu (pildid kellaaja ja kuupäevaga parkimistingimusi rikkunud sõidukist.);Muu (kohtueelselt saadetud nõudekiri.);Muu (maanteeameti andmed sõiduki omaniku/vastutava kasutaja kohta.);Muu (fotod parkimisalal olevatest tingimustest, sh liiklus- ja teavitusmärkidest);Muu (leppetrahvid).Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus: 1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või 2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.DokumendidVastuväite vorm. Pärnu Maakohtu maksekäsuosakondSadama 21, 90502 HaapsaluTelefon: 472 0030E-post: maksekask@kohus.ee Teadaande number 1635521

IDEAL OÜ

Kohtumäärused registris seisuga 27.10.2020
?

Kohtumäärused PUUDUVAD

IDEAL OÜ

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 27.10.2020
?
Pilt

OÜ Ideal: hüvitisena maksekontolt debiteeritud summa osaline tagastamine

03.01.2020
Vaatan
Märksõnad: autorent Tarbija rentis auto Kaupleja esindusest Tallinna lennujaamas. Sõiduki tagastamisel kauplejale avastati auto esistangel väikesed kriimustused. Komisjon märgib, et hilisemalt saadetud e-kiri ei tõenda puudustest viivitamatut teatamist. Kaupleja selgitustest on aru saada, et sõidukil esinenud puudused fikseeriti mitte sõiduki tagastamise kohas (VÕS § 334 lg 6), vaid kohas kuhu kaupleja oli selle peale tagastamist viinud. Seega ei saa välistada vigastuste (kriimude) hilisemat tekkimist. Komisjon ei nõustu kaupleja selgitustega selles, et tagastatud sõiduki ülevaatamine oli lubatav hilisema ülevaatuse käigus. Kaupleja ei ole esitanud mingeid tõendeid, millest saaks järeldada, et sõiduki ülevaatamine üürniku juuresolekul olnuks üürnikust tingitud põhjustel võimatu; samuti ei ole kaupleja tõendanud, et sõiduki kohene ülevaatus olnuks võimatu erakordselt halva ilma või sõiduki tugeva määrdumise tõttu. Komisjon asub seisukohale, et kaupleja ei ole üüritud asja tagastamisel üle vaadanud ega väidetavatest kahjustustest üürnikule viivitamatult teatanud.

IDEAL OÜ

Kohtulahendite seosed
?

IDEAL OÜ

Kohtuistungid seisuga 27.10.2020
?

Kohtuistungid PUUDUVAD

IDEAL OÜ

Kohtulahendid seisuga 27.10.2020
?
Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-5064/193

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

01.04.2015
Vaatan
Kohtuasja number: 2-15-5064/193
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Mati Maksing, Gaida Kivinurm, Ele Liiv
Kohtuasja algus: 01.04.2015
Menetluse liik: -
Menetluse algus: 16.09.2016
Asja kategooria: Saneerimine
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 24.04.2017
Lahendi jõustumised: 27.06.2017
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2017:2.15.5064.13469

Logo

Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-993/6

Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja

21.01.2015
Vaatan
Kohtuasja number: 2-15-993/6
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik: Tagaseljaotsus
Kohtu koosseis: Lea Pavelson
Kohtuasja algus: 21.01.2015
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 21.01.2015
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 18.02.2015
Lahendi jõustumised: 27.03.2015
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:PMK:2015:2.15.993.5184

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-55737/14

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

11.08.2014
Vaatan
Kohtuasja number: 2-14-55737/14
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Indrek Soots, Gaida Kivinurm, Reet Allikvere
Kohtuasja algus: 11.08.2014
Menetluse liik: Määruskaebusmenetlus
Menetluse algus: 13.11.2014
Asja kategooria:
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 21.11.2014
Lahendi jõustumised: 22.01.2015
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2014:2.14.55737.27960

Logo

Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-13-32218/24

Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja

03.07.2013
Vaatan
Kohtuasja number: 2-13-32218/24
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Liili Lauri
Kohtuasja algus: 03.07.2013
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 12.11.2013
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 12.06.2014
Lahendi jõustumised: 15.07.2014
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:HMK:2014:2.13.32218.15935

Logo

Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-10-3278/39

Tallinna Ringkonnakohus

21.01.2010
Vaatan
Kohtuasja number: 2-10-3278/39
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohus
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Imbi Sidok-Toomsalu, Ande Tänav, Iko Nõmm
Kohtuasja algus: 21.01.2010
Menetluse liik: Apellatsioonmenetlus
Menetluse algus: 04.04.2012
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 06.06.2012
Lahendi jõustumised: 07.07.2012
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2012:2.10.3278.17780

Logo

Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-09-52396/58

Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja

12.10.2009
Vaatan
Kohtuasja number: 2-09-52396/58
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Viljo Junolainen
Kohtuasja algus: 12.10.2009
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 12.10.2009
Asja kategooria: Võlaõigus, Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 09.05.2012
Lahendi jõustumised: 12.06.2012
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:VMK:2012:2.09.52396.14855

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-63075/23

Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval

14.12.2010
Vaatan
Kohtuasja number: 2-10-63075/23
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Rein Pokk
Kohtuasja algus: 14.12.2010
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 07.02.2011
Asja kategooria: Pankrotiõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 26.04.2012
Lahendi jõustumised: 18.05.2012
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:PMK:2012:2.10.63075.13630

Logo

Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-12-3389/8

Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja

23.01.2012
Vaatan
Kohtuasja number: 2-12-3389/8
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik: Tagaseljaotsus
Kohtu koosseis: Lea Pavelson
Kohtuasja algus: 23.01.2012
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 23.01.2012
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 20.03.2012
Lahendi jõustumised: 24.07.2012
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:PMK:2012:2.12.3389.9599

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-41705/9

Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval

06.09.2011
Vaatan
Kohtuasja number: 2-11-41705/9
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Maili Tartu
Kohtuasja algus: 06.09.2011
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 06.09.2011
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 17.01.2012
Lahendi jõustumised: 19.01.2012
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:PMK:2012:2.11.41705.2365

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-63075/16

Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval

14.12.2010
Vaatan
Kohtuasja number: 2-10-63075/16
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: Pankrotimäärus
Kohtu koosseis: Rein Pokk
Kohtuasja algus: 14.12.2010
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 14.12.2010
Asja kategooria: Pankrotiõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 07.02.2011
Lahendi jõustumised: 11.03.2011
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:PMK:2011:2.10.63075.5255

IDEAL OÜ

Teadaanded ja kuulutused seisuga 27.10.2020
?
Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

28.07.2020
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 28.07.2020
Avaldamise lõpp: 28.10.2020
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Osaühing Ideal (registrikood: 10325140), avalikult kätte 14.07.2020 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-20-126484. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

09.07.2020 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) ettepaneku tasuda avaldajale Osaühing EUROPARK ESTONIA (registrikood: 10811490) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 90,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 40,00 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Kasutusleping (parkimisleping, 03.07.2020);Muu (pildid kellaaja ja kuupäevaga parkimistingimusi rikkunud sõidukist.);Muu (kohtueelselt saadetud nõudekiri.);Muu (maanteeameti andmed sõiduki omaniku/vastutava kasutaja kohta.);Muu (fotod parkimisalal olevatest tingimustest, sh liiklus- ja teavitusmärkidest);Muu (leppetrahvid).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1635521

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

28.07.2020
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 28.07.2020
Avaldamise lõpp: 28.10.2020
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Osaühing Ideal (registrikood: 10325140), avalikult kätte 14.07.2020 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-20-126426. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

09.07.2020 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) ettepaneku tasuda avaldajale Osaühing EUROPARK ESTONIA (registrikood: 10811490) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 30,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1,00 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Kasutusleping (parkimisleping, 03.07.2020);Muu (pildid kellaaja ja kuupäevaga parkimistingimusi rikkunud sõidukist.);Muu (kohtueelselt saadetud nõudekiri.);Muu (maanteeameti andmed sõiduki omaniku/vastutava kasutaja kohta.);Muu (fotod parkimisalal olevatest tingimustest, sh liiklus- ja teavitusmärkidest);Muu (leppetrahv).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1635515

Logo

Täitmisteade

10.04.2018
Täitmisteade
Avaldamise algus: 10.04.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Krista Järvet avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur edastab võlgnikule OÜ Ideal (registrikood: 10325140) täitmisteate. Sissenõudjaks on Narva-Jõesuu Linnavalitsus (77000499). Nõude summa suurus on 31,00 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (Narva-Jõesuu Linnavalitsus 27.08.2017.a. viivistasu vto 0025001288) vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 30.04.2018.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale). Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Krista Järvet ametialasele arvelduskontole EE273300334130400000. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasja number 167/2018/198 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 67,00 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 86,20 eurot, kui nõue täidetakse elektroonse arestimise tulemusena kolme tööpäeva jooksul. Peale kolme tööpäeva möödumist elektroonilise arestimisakti edastamist krediidiasutusse on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 86,20 eurot.

Kohtutäitur selgitab seoses täitemenetlusega seonduvate kuludega, et:
1) Kui rahaline nõue täidetakse enne vabatahtliku tähtaja möödumist, siis peab võlgnik tasuma üksnes täitemenetluse alustamistasu ja kohtutäituri põhitasu ei lisandu. Täitemenetluse alustamise tasu sõltub varaliste nõuete puhul nõude summast ning kulutustest, mida tehakse täitmisteate võlgnikule kättetoimetamiseks. Alustamistasu suurus koos käibemaksuga on 36,00 eurot.
2) Kui võlgnik täidab nõuetekohaselt nõude pärast täitmisavalduse esitamist, kuid enne täitmisteate saamist, maksab võlgnik menetluse alustamistasu 15.00 eurot, millele lisandub käibemaks 3.00 eurot, kokku 18.00 eurot. Kui nõude täitmine toimus samal päeval kui täitmisteate kättetoimetamine, loetakse täitmine toimunuks pärast täitmisteate kättetoimetamist ning võlgnik maksab menetluse alustamise tasu.
3) Kui rahalist nõuet ei täideta vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul, edastab kohtutäitur elektroonilise vara arestimise akti krediidiasutustele, ning kui nõue täidetakse kolme tööpäeva jooksul alates elektroonilise arestimisakti krediidiasutusse edastamisest, on kohtutäituri põhitasu 16.00 eurot, millele lisandub käibemaks 3.20 eurot, kokku 19.20 eurot.
4) Peale kolme tööpäeva möödumist elektroonilise arestimisakti edastamist krediidiasutusse  arvutatakse rahalise nõude täitmisel kohtutäituri põhitasu kohtutäituri seaduse § 35 alusel. Kohtutäituri põhitasu suurus koos käibemaksuga on 19,20 eurot.


Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga.

Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Tallinna mnt 9, 20303 Narva või e-posti teel Krista.Jarvet@taitur.just.ee.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5). Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda.
Kohtutäitur Krista Järvet
Tallinna mnt 9, 20303 Narva
Telefon: 3594873
E-post: Krista.Jarvet@taitur.just.ee
Teadaande number 1277929

Logo

Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade

26.05.2017
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 26.05.2017
Avaldamise lõpp: 30.06.2017
Tallinna Ringkonnakohus avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Tallinna Ringkonnakohus toimetab puudutatud isikule, Osaühing Ideal (registrikood: 10325140), avalikult kätte Tallinna Ringkonnakohtu 24.04.2017 määruse tsiviilasjas nr 2-15-5064.

RESOLUTSIOON:
1. Jätta OÜ Halinga taotlused kohtuistungi korraldamiseks ja saneerimisnõustaja tasu nullini vähendamiseks rahuldamata.
2. Pärnu Maakohtu 03.07.2015 määrus tühistada.
3. Teha uus määrus, millega jätta OÜ Halinga saneerimiskava kinnitamata ja lõpetada saneerimismenetlus.
4. Vabastada saneerimisnõustaja Veikko Toomere.
5. Määrata saneerimisnõustaja Veikko Toomere tasuks 5184,72 eurot (sh käibemaks) ja kulutuste katteks 202,44 eurot (sh käibemaks), kokku 5387,16 eurot (sh käibemaks). Nimetatud summa kuulub väljamaksmisele OÜ Halinga poolt 08.04.2015 Rahandusministeeriumi kontole nr EE062200221059223099 (AS Swedbank) tasutud 7000 euro arvelt ning nimetatud summa tuleb kanda NJORD Advokaadibüroo OÜ arveldusarvele EE651010220049344018 (AS SEB Pank).
6. Määruskaebus rahuldada.
7. Jätta maakohtus ja ringkonnakohtus kantud menetluskulud OÜ Halinga kanda.
8. Määrus toimetada kätte Riigi Tugiteenuste Keskusele, avaldajale ja kõigile võlausaldajatele, kelle õigusi saneerimiskavaga mõjutatakse.

Edasikaebamise kord
Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Riigikohtule 15 päeva jooksul alates määruse ärakirja kättetoimetamisest (saneerimisseadus (SanS) § 37 lg 3, § 18 lg 6).

Dokument on Teile kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID-d.

Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (TsMS § 317 lg 5).
 
Ärinimed
Osaühing Ideal, kehtetud ärinimed: Osaühing Ideal.
Tallinna Ringkonnakohus
Tallinn, HARJUMAA, Pärnu mnt 7
Telefon: 6282784
E-post: talrk.menetlus@kohus.ee
Teadaande number 1141666

Logo

Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade

08.05.2017
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 08.05.2017
Avaldamise lõpp: 09.08.2017

Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Menetlusosalisele Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) toimetatakse kätte viivistasu määramise otsus nr 0258010644 summas 30 eurot.

17.04.2017 kell 10:31 on sõidukile Peugeot 564BRN määratud Suur-Sepa tänaval viivistasu otsus põhjusel, et sõiduki parkimisel parkimistasu on liiklusseaduse § 188 lg 1 p 1 alusel maksmata.

Menetlusosalisel palume tasuda viivistasu 14 päeva jooksul kättetoimetamisest arvates. Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Tähtajaks tasumata viivistasu otsus saadetakse sundtäitmisele.

Tasumisel märkida viitenumber 6115202580106441

Pangaandmed: SEB EE051010220077413018
Swedbank EE082200221050997463

Ärinimed
Osaühing Ideal, kehtetud ärinimed: Osaühing Ideal.
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1128946

Logo

Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade

10.08.2016
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 10.08.2016
Avaldamise lõpp: 11.11.2016

Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Menetlusosalisele Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) toimetatakse kätte viivistasu määramise otsus nr 0698000908 summas 30 eurot.

24.07.2016 13:59 on sõidukile sõiduauto TOYOTA 886BKD määratud Ranna pst kõrval viivistasu otsus põhjusel, et sõiduki parkimisel parkimistasu on liiklusseaduse § 188 lg 1 p 1 alusel maksmata.

Menetlusosalisel palume tasuda viivistasu 14 päeva jooksul kättetoimetamisest arvates. Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Tähtajaks tasumata viivistasu otsus saadetakse sundtäitmisele.

Tasumisel märkida viitenumber 6115206980009089

Pangaandmed: SEB pank EE051010220077413018
Swedbank EE082200221050997463

Kehtetud ärinimed:
Osaühing Ideal: Osaühing Ideal.
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 989268

Logo

Täitmisteade

30.10.2015
Täitmisteade
Avaldamise algus: 30.10.2015
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Reet Rosenthal avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur edastab võlgnikule Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) täitmisteate. Sissenõudjaks on Pärnu Linnavalitsus. Nõude summa suurus on 20 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (186/2015/1064) vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 19.11.2015.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Reet Rosenthal ametialasele arvelduskontole SEB: EE481010010124609011. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasi number 186/2015/1064 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 48.46 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 57.76 eurot.

Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga.

Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Õpetaja 9, 51003 Tartu või e-posti teel Reet.Rosenthal@taitur.just.ee.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5). Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda.
Kehtetud ärinimed:
Osaühing Ideal: Osaühing Ideal.
Kohtutäitur Reet Rosenthal
Õpetaja 9, 51003 Tartu
Telefon: 7427702
E-post: Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
Teadaande number 865141

Logo

Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade

07.10.2015
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 07.10.2015
Avaldamise lõpp: 11.12.2015

Tallinna Transpordiamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Menetlusosalisele Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) toimetatakse kätte viivistasu määramise otsus nr 0147005716 summas 31,00 eurot.

18.09.2015 kell 16:03:40 on sõidukile KIA r/n 441MJY määratud Tallinnas Rävala pst. 5 viivistasu otsus põhjusel, et sõiduki parkimisel parkimistasu on liiklusseaduse § 188 lg 1 p 1 alusel maksmata.

Menetlusosalisel palume tasuda viivistasu 14 päeva jooksul kättetoimetamisest arvates. Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Tähtajaks tasumata viivistasu otsus saadetakse sundtäitmisele.

Tasumisel märkida viitenumber 9257001470057164

Pangaandmed:
Tallinna Linnakantselei
Swedbank EE532200221035708677
SEB Pank EE311010220061053015
Nordea Pank EE481700017001237124
Danske Bank EE753300333470270001

Tutvu oma viivistasu otsusega http://www.tallinn.ee/parkimine

Tallinna Transpordiamet
Tallinn, HARJUMAA, Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404994
E-post: Anneli.Lindre@tallinnlv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
andmetöötluse vanemspetsialist Anneli Lindre
Telefon: 6404994
E-post: anneli.lindre@tallinnlv.ee
Teadaande number 853732

Logo

Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade

07.10.2015
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 07.10.2015
Avaldamise lõpp: 11.12.2015

Tallinna Transpordiamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Menetlusosalisele Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) toimetatakse kätte viivistasu määramise otsus nr 0147005714 summas 31,00 eurot.

18.09.2015 kell 15:53:01 on sõidukile RENAULT r/n 283BNN määratud Tallinnas Rävala pst. 5 parklas viivistasu otsus põhjusel, et sõiduki parkimisel parkimistasu on liiklusseaduse § 188 lg 1 p 1 alusel maksmata.

Menetlusosalisel palume tasuda viivistasu 14 päeva jooksul kättetoimetamisest arvates. Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Tähtajaks tasumata viivistasu otsus saadetakse sundtäitmisele.

Tasumisel märkida viitenumber 9257001470057148

Pangaandmed:
Tallinna Linnakantselei
Swedbank EE532200221035708677
SEB Pank EE311010220061053015
Nordea Pank EE481700017001237124
Danske Bank EE753300333470270001

Tutvu oma viivistasu otsusega http://www.tallinn.ee/parkimine

Tallinna Transpordiamet
Tallinn, HARJUMAA, Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404994
E-post: Anneli.Lindre@tallinnlv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
andmetöötluse vanemspetsialist Anneli Lindre
Telefon: 6404994
E-post: anneli.lindre@tallinnlv.ee
Teadaande number 853731

Logo

Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade

14.08.2015
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 14.08.2015
Avaldamise lõpp: 18.10.2015

Tallinna Transpordiamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Menetlusosalisele Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) toimetatakse kätte viivistasu määramise otsus nr 0053026815 summas 31,00 eurot.

26.07.2015 kell 22:04:38 on sõidukile FIAT r/n 973MPB määratud Tallinnas Lai tn. 28 viivistasu otsus põhjusel, et sõiduki parkimisel parkimistasu on liiklusseaduse § 188 lg 1 p 1 alusel maksmata.

Menetlusosalisel palume tasuda viivistasu 14 päeva jooksul kättetoimetamisest arvates. Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Tähtajaks tasumata viivistasu otsus saadetakse sundtäitmisele.

Tasumisel märkida viitenumber 9257000530268153

Pangaandmed:
Tallinna Linnakantselei
Swedbank EE532200221035708677
SEB Pank EE311010220061053015
Nordea Pank EE481700017001237124
Danske Bank EE753300333470270001

Tutvu oma viivistasu otsusega http://www.tallinn.ee/parkimine

Tallinna Transpordiamet
Tallinn, HARJUMAA, Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404994
E-post: Anneli.Lindre@tallinnlv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
andmetöötluse vanemspetsialist Anneli Lindre
Telefon: 6404994
E-post: anneli.lindre@tallinnlv.ee
Teadaande number 831339

Logo

Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade

29.06.2015
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 29.06.2015
Avaldamise lõpp: 03.09.2015

Tallinna Transpordiamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Menetlusosalisele Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) toimetatakse kätte viivistasu määramise otsus nr 0152003130 summas 31,00 eurot.

01.06.2015 kell 11:34:13 on sõidukile TOYOTA r/n 624MJN määratud Tallinnas Tatari tn. 34 viivistasu otsus põhjusel, et sõiduki parkimisel parkimistasu on liiklusseaduse § 188 lg 1 p 1 alusel maksmata.

Menetlusosalisel palume tasuda viivistasu 14 päeva jooksul kättetoimetamisest arvates. Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Tähtajaks tasumata viivistasu otsus saadetakse sundtäitmisele.

Tasumisel märkida viitenumber 9257001520031302

Pangaandmed:
Tallinna Linnakantselei
Swedbank EE532200221035708677
SEB Pank EE311010220061053015
Nordea Pank EE481700017001237124
Danske Bank EE753300333470270001

Tutvu oma viivistasu otsusega http://www.tallinn.ee/parkimine

Tallinna Transpordiamet
Tallinn, HARJUMAA, Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404994
E-post: meelike.toim@gmail.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
andmetöötluse vanemspetsialist Meelike Toim
Telefon: 6404994
E-post: meelike.toim@tallinnlv.ee
Teadaande number 792451

Logo

Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade

05.06.2015
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 05.06.2015
Avaldamise lõpp: 09.08.2015

Tallinna Transpordiamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Menetlusosalisele Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) toimetatakse kätte viivistasu määramise otsus nr 0178001080 summas 31,00 eurot.

19.05.2015 kell 08:43:21 on sõidukile SKODA r/n 598BKX määratud Tallinnas Sadama tn. 15 viivistasu otsus põhjusel, et sõiduki parkimisel parkimistasu on liiklusseaduse § 188 lg 1 p 1 alusel maksmata.

Menetlusosalisel palume tasuda viivistasu 14 päeva jooksul kättetoimetamisest arvates. Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Tähtajaks tasumata viivistasu otsus saadetakse sundtäitmisele.

Tasumisel märkida viitenumber 9257001780010804

Pangaandmed:
Tallinna Linnakantselei
Swedbank EE532200221035708677
SEB Pank EE311010220061053015
Nordea Pank EE481700017001237124
Danske Bank EE753300333470270001

Tutvu oma viivistasu otsusega http://www.tallinn.ee/parkimine

Tallinna Transpordiamet
Tallinn, HARJUMAA, Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404994
E-post: Anneli.Lindre@tallinnlv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
andmetöötluse vanemspetsialist Anneli Lindre
Telefon: 6404994
E-post: anneli.lindre@tallinnlv.ee
Teadaande number 782232

Logo

Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade

04.05.2015
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 04.05.2015
Avaldamise lõpp: 08.07.2015

Tallinna Transpordiamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Menetlusosalisele Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) toimetatakse kätte viivistasu määramise otsus nr 0006015565 summas 31,00 eurot.

12.04.2015 kell 15:34:45 on sõidukile VOLKSWAGEN r/n 707BFR määratud Tallinnas Roseni tn. 13 vastas viivistasu otsus põhjusel, et sõiduki parkimisel parkimistasu on liiklusseaduse § 188 lg 1 p 1 alusel maksmata.

Menetlusosalisel palume tasuda viivistasu 14 päeva jooksul kättetoimetamisest arvates. Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Tähtajaks tasumata viivistasu otsus saadetakse sundtäitmisele.

Tasumisel märkida viitenumber 9257000060155655

Pangaandmed:
Tallinna Linnakantselei
Swedbank EE532200221035708677
SEB Pank EE311010220061053015
Nordea Pank EE481700017001237124
Danske Bank EE753300333470270001

Tutvu oma viivistasu otsusega http://www.tallinn.ee/parkimine

Tallinna Transpordiamet
Tallinn, HARJUMAA, Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404994
E-post: Anneli.Lindre@tallinnlv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
andmetöötluse vanemspetsialist Anneli Lindre
Telefon: 6404994
E-post: anneli.lindre@tallinnlv.ee
Teadaande number 765946

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

01.08.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 01.08.2017
Avaldamise lõpp: 01.11.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Affa Advisory OÜ (registrikood: 11955943), avalikult kätte 23.05.2017 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-17-107504. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Affa Advisory OÜ (registrikood: 11955943) tasuma avaldajale Osaühing Ideal (registrikood: 10325140) põhinõudeid summas 2 714,75 eurot ja kõrvalnõudeid summas 602,68 eurot ning hüvitama riigilõivu 99,52 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1174456