Kohustused
Vali raport X

RALGEMAR OÜ

Kohustused ja võlad

7 126 külastajat

15 jälgijat

Kehtivad võlad

img

Maksuvõlad

737 326 €

Eravõlad Puuduvad

2020 I kvartal

Sissetulek / käive

352 014 €

Väljaminek / maksud

62 196 €

Aruandluskohustus

img

Maksudeklaratsioonid

esitatud

Majandusaasta aruanded

2018

Otsused ja ettekirjutused

Kohtulahendid:

Puuduvad

Täitemenetlused:

Puuduvad

Tarbijavaidlused:

Puuduvad

Peamine vastutav kõneisik

H. T.

Hüpoteegid

img

 

Kinnistud puuduvad

Vaata hüpoteeke

RALGEMAR OÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne

RALGEMAR OÜ

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 22.10.2020
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

RALGEMAR OÜ

Võlanõuete ajalugu
?
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €


TASUMISGRAAFIK
......
Viimased ajaloo sündmused
...... ......

RALGEMAR OÜ

Võlgade jaotus liigiti 22.10.2020
?
Võlgade jaotus liigiti
Nõudeliik Nõude summa Maksegraafikus Vaidlustatud Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis Esindaja
Maksukoguja nõuded ...... € ...... € ...... €
Erijuhtude Tulumaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Intress ...... € ...... € ...... € EMTA
Kinnipeetud tulumaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Kogumispension ...... € ...... € ...... € EMTA
Käibemaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Raskeveokimaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Sotsiaalmaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Töötuskindlustusmakse ...... € ...... € ...... € EMTA
Võlausaldajate nõuded ...... € ...... € ...... €
Kokku ...... € ...... € ...... €

RALGEMAR OÜ

Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 22.10.2020
?
Aegumata
Summa:
......
...... €
Aegunud
Summa:
......
...... €

RALGEMAR OÜ

Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)
?
KvartalDeklareeritud käiveTasutud riiklikud maksudTasutud tööjõumaksudTöötajate arv
2020 I...... €...... €...... €......
2019 IV...... €...... €...... €......
2019 III...... €...... €...... €......
2019 II...... €...... €...... €......
2019 I...... €...... €...... €......
2018 IV...... €...... €...... €......
2018 III...... €...... €...... €......
2018 II...... €...... €...... €......
2018 I...... €...... €...... €......
2017 IV...... €...... €...... €......
2017 III...... €...... €...... €......
2017 II...... €...... €...... €......
2017 I...... €...... €...... €......
2016 IV...... €...... €...... €......
2016 III...... €...... €...... €......
2016 II...... €...... €...... €......
2016 I...... €...... €...... €......

RALGEMAR OÜ

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 22.10.2020
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

RALGEMAR OÜ

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 22.10.2020
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

RALGEMAR OÜ

Kohtumäärused registris seisuga 22.10.2020
?

Kohtumäärused PUUDUVAD

RALGEMAR OÜ

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 22.10.2020
?

Tarbijavaidlused PUUDUVAD

RALGEMAR OÜ

Kohtuistungid seisuga 22.10.2020
?
Logo

Kohtuasja number: 2-20-14326

Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval

19.10.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 1, I korrus
Kohtunik: Leanika Tamm
Istungi sisukirjeldus: Port One OÜ hagiavaldus Osaühing Ralgemar (pankrotis) vastu võlausaldajate üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes

RALGEMAR OÜ

Kohtulahendid seisuga 22.10.2020
?

Kohtulahendid PUUDUVAD

RALGEMAR OÜ

Teadaanded ja kuulutused seisuga 22.10.2020
?
Logo

Vara arestimise teade

22.10.2019
Vara arestimise teade
Avaldamise algus: 22.10.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Igor Prigoda avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur teatab, et tema büroos on menetluses täiteasi võlgniku Osaühing Ralgemar (registrikood: 10578183) suhtes sissenõudja Statistikaamet (70000332) avalduse ning täitedokumendi (Statistikaamet 27.08.2019 haldusakt avalik-õigusliku rahalise kohustuse täitmiseks 1.8-6/19/01384) alusel. Kohtutäitur teatab, et arestis 22.10.2019 seisuga võlgnikule Osaühing Ralgemar (registrikood: 10578183) kuuluva MTA ettemaksukonto ja arvelduskonto(d) summas 162,40 eurot.

Arestimise akt on kättesaadav Kohtutäitur Igor Prigoda büroos E, K, N, R - 09.00-13.00; T- 09.00-16.00. Kontakttelefon on 4733103 ja e-post igor.prigoda2@taitur.just.ee.

Võlgnik ja sissenõudja võivad kohtutäituri määratud hinna kohtutäiturile esitatava kaebusega vaidlustada ja esitada kaebuse kohtutäituri otsuse või tegevuse peale kohtutäiturile 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Kolmas isik, kellel on sundtäitmise eseme suhtes selle sundtäitmist takistav õigus, eriti omandiõigus või piiratud asjaõigus, võib esitada hagi vara arestist vabastamiseks või sundtäitmise muul põhjusel lubamatuks tunnistamiseks kohtule, kelle tööpiirkonnas sundtäitmine toimub. Kui enampakkumise toimumise ajaks ei ole arestitud vara suhtes enampakkumist takistava õiguse omaja esitanud kohtutäiturile kokkulepet või kohtulahendit vara aresti alt vabastamiseks või täitemenetluse peatamiseks või lõpetamiseks ning vara enampakkumisel müüakse, kaotab kolmas isik õiguse varale ja tal on õigus üksnes enampakkumise tulemile (TMS § 222). Käesoleva teatega teavitatakse võlgnikku arestimisakti koostamisest.
Menetluse nr: 196/2019/553
Kohtutäitur Igor Prigoda
Lihula mnt 3, 90507 Haapsalu
Telefon: 4733103
E-post: igor.prigoda2@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Ülle Brandt
Telefon: 4733103
E-post: igor.prigoda2@taitur.just.ee
Teadaande number 1535077

Logo

Võlausaldajate üldkoosoleku teade

11.09.2020
Võlausaldajate üldkoosoleku teade
Avaldamise algus: 11.09.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Osaühing RALGEMAR (registrikood: 10578183, aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Oja tn 16, 80036)  pankrotihaldur Indrek Lepsoo avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 79 lõike 4 alusel.

Võlgniku, Osaühing RALGEMAR (registrikood: 10578183, aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Oja tn 16, 80036), pankrotimenetluses toimus esimene võlausaldajate üldkoosolek 04.05.2020.

Uus aeg võlausaldajate üldkoosoleku jätkamiseks on 21.09.2020 algusega kell 16:00 aadressil Roseni 7, Tallinn, B-sissekäik halduri büroos.

Üldkoosoleku päevakorras on:
1. Päevakorra kinnitamine ja protokollija valimine.
2. Halduri ettekanne Ralgemar OÜ (pankrotis) pankrotimenetlusest.
3. Pankrotihalduri kinnitamine.
4. Pankrotitoimkonna valimine.
5. Ettevõtte ja juriidilise isiku lõpetamise otsustamine.
Menetluse nr: 2-20-371
pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1653409

Logo

Pankroti väljakuulutamise teade

02.04.2020
Pankroti väljakuulutamise teade
Avaldamise algus: 02.04.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Pärnu Maakohus (Pärnu kohtumaja) avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel.

02.04.2020 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-20-371/34 kuulutati välja võlgniku, 
Osaühing RALGEMAR (registrikood: 10578183),  pankrot 02.04.2020 kell 15.00.

Pankrotihalduriks nimetati Indrek Lepsoo (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 7, telefon +372 6645 138, +372 5097 167, e-post indrek@pankrotihaldur.ee).

Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 04.05.2020 algusega kell 13.00 Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajas Rüütli 19 Pärnu saalis nr 3, II korrus.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3). Pankrotivarasse kuuluva võlgnikule võlgnetava kohustuse täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur (PankrS § 37).
 
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7). Võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja võivad esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul teate avaldamisest arvates (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3). Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7).


Menetluse nr: 2-20-371
Pärnu Maakohus (Pärnu kohtumaja)
Kuninga 22, 80099 Pärnu
Telefon: 4479500
E-post: pmkparnu.menetlus@kohus.ee
Teadaande number 1595996

Logo

Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade

11.02.2020
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade
Avaldamise algus: 11.02.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Pärnu Maakohus (Pärnu kohtumaja) avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 17 lõike 2 ja § 21 lõike 1 alusel.

11.02.2020 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-20-371 võeti võlausaldaja avaldus võlgniku
Osaühing RALGEMAR (registrikood: 10578183, aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Oja tn 16, 80036)  pankroti väljakuulutamiseks menetlusse.

11.02.2020
kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-20-371 määrati kohtuistungi toimumise ajaks 18.03.2020, algusega kell 11.00 Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja (Rüütli 19) saalis nr 3 (II korrus).

Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutada (PankrS § 20 lg 1). Peatada osaühing RALGEMAR vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Menetluse nr: 2-20-371
Pärnu Maakohus (Pärnu kohtumaja)
Kuninga 22, 80099 Pärnu
Telefon: 447 9500
E-post: pmkparnu.menetlus@kohus.ee
Teadaande number 1579260