Kohustused
Vali raport X

LUMINOR BANK AS

Kohustused ja võlad

5 193 külastajat

274 jälgijat

Kehtivad võlad

img

Maksuvõlad Puuduvad

Eravõlad Puuduvad

2020 III kvartal

Sissetulek / käive

77 993 036 €

Väljaminek / maksud

9 032 878 €

Aruandluskohustus

img

Maksudeklaratsioonid

esitatud

Majandusaasta aruanded

esitatud

Otsused ja ettekirjutused

Kohtulahendid:

358 otsust

Täitemenetlused:

Puuduvad

Tarbijavaidlused:

6 otsust

Peamine vastutav kõneisik

E. R.

Hüpoteegid

img

 

Kinnistud puuduvad

Vaata hüpoteeke

LUMINOR BANK AS

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne

LUMINOR BANK AS

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 31.10.2020
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

LUMINOR BANK AS

Võlanõuete ajalugu
?
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €

Viimased ajaloo sündmused
...... ......

LUMINOR BANK AS

Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)
?
KvartalDeklareeritud käiveTasutud riiklikud maksudTasutud tööjõumaksudTöötajate arv
2020 III...... €...... €...... €......
2020 II...... €...... €...... €......
2020 I...... €...... €...... €......
2019 IV...... €...... €...... €......
2019 III...... €...... €...... €......
2019 II...... €...... €...... €......
2019 I...... €...... €...... €......
2018 IV...... €...... €...... €......
2018 III...... €...... €...... €......
2018 II...... €...... €...... €......
2018 I...... €...... €...... €......
2017 IV...... €...... €...... €......
2017 III...... €...... €...... €......
2017 II...... €...... €...... €......
2017 I...... €...... €...... €......
2016 IV...... €...... €...... €......
2016 III...... €...... €...... €......
2016 II...... €...... €...... €......
2016 I...... €...... €...... €......
2015 IV...... €...... €...... €......
2015 III...... €...... €...... €......
2015 II...... €...... €...... €......
2015 I...... €...... €...... €......

LUMINOR BANK AS

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 31.10.2020
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

LUMINOR BANK AS

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 31.10.2020
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

LUMINOR BANK AS

Kohtumäärused registris seisuga 31.10.2020
?

Kohtumäärused PUUDUVAD

LUMINOR BANK AS

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 31.10.2020
?
Pilt

Luminor Bank AS: kahju hüvitamine

30.12.2019
Vaatan
Märksõnad: Kahju hüvitamine, krediitkaardi leping, reisikindlustus, hüvitislimiidid Asjaolu, et tarbijale esitatud kindlustussertifikaat viitab kaupleja ja kindlustusandja vahel sõlmitud kindlustuslepingu tüüptingimustele, ei muuda tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud krediitkaardilepingut, milles kaupleja võttis tarbija ees kohustuse anda tarbijale kogu maailmas kehtiv piiranguteta reisikindlustus. VÕS § 101

Pilt

Luminor Bank AS: lepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamine

02.10.2019
Vaatan
Märksõnad: Laenuleping, tarbijakrediidileping, lepingu ülesütlemine, tahteavalduse edastamine, tähtsaadetis, kättetoimetamine Lepingu rikkumisega seotud tahteavaldus tuleb anda kätte selliselt, et saajal oleks võimalik sellega oma õiguse teostamiseks ja kaitsmiseks ning kohustuse täitmiseks õigel ajal tutvuda. Adressaadi äraolek elukohast, samuti postiasutuse kutsel postkontorisse minemata jätmine ei ole iseenesest hinnatavad saadetise vastuvõtmisest keeldumisena. Mistahes õigusliku sisuga tahteavaldus ei saa muutuda kehtivaks tagasiulatuvalt. Lepingu ülesütlemise tagajärg, s o kõigi maksete sissenõutavaks muutumine ei saa saabuda ülesütlemise teate koostamisega samaaegselt. VÕS § 416, TsÜS § 68, TsÜS § 69, TsÜS § 70, TsÜS § 78, PoS § 4

Pilt

Luminor Bank AS: intressimarginaali taastamine 0,7%-le ja enammakstud summa tagastamine tasaarvestades laenu tagasimaksu kohustusega

04.06.2019
Vaatan
Märksõnad: Intressimarginaali taastamine ja enammakstud summa tagastamine tasaarvestades laenu tagasimaksu kohustusega Tarbija vaidlustab laenuintressi muutmist seoses sellega, et kaaslaenutaotleja palk ei laekunud panka. Tulenevalt laenulepingust on laenusaaja põhikohustused laenu tagasimaksmine ja laenuintressi tasumise kohustus. Kui ühe poole lepingulised kohustused muutuvad pärast lepingu sõlmimist oluliselt peaks sellele korrespondeerima vastav muudatus ka teise poole õigustes ja kohustustes. Arvestades, et eluasemekrediidilepingu sõlmimisel on laenuleping reeglina tagatud hüpoteegiga viisil, mis tagab laenu tagasisaamise pandieseme müügi kaudu ja lisaks sellele tagatakse laenu tagasisaamine kindlustuslepingu ja laenusaaja sissetulekuga ning sageli ka kaaslaenutaotleja või käendaja võetava kohustusega on nõue, et laenusaaja ka enda palga laenuandja juures hoiustab mitte eelkõige üks laenu tagatistest kui laenuandja poolt täiendava teenuse kaasmüük. VÕS § 42 lg 1, VÕS § 419

Pilt

Luminor Bank AS: intressimarginaali taastamine 1,9%-le ja enammakstud summa tagastamine tasaarvestades laenu tagasimaksu kohustusega

04.06.2019
Vaatan
Märksõnad: intressimarginaali taastamine ja enammakstud summa tagastamine tasaarvestades laenu tagasimaksu kohustusega Tarbija vaidlustab laenuintressi muutmist sellega, et tarbija palk ei laekunud panka. Tarbija tugineb kaebuses kolmele alusele. Esiteks sellele, et intressi muutmine paneb ta majanduslikult raskesse olukorda. Teiseks sellele, et palga laekumine panka ei olnud lepingust tulenevalt kehtiv nõue, sest tarbija palk ei laekunud lepingu täitmise aja jooksul varem panka ning pank ei vaidlustanud seda. Kolmandaks, et pank ei ole lepingu muutmisest teavitanud. Komisjoni hinnangul tarbija väide, et laenuintressi muutmine paneb ta majanduslikult raskesse olukorda ei ole alus, mille alusel hinnata, kas kaupleja poolt laenuintressi muutmine oli õiguspärane või mitte. Intressi muutmine on õiguspärane juhul, kui selles on kokku lepitud, vastav kokkulepe on saanud lepingu osaks ja on kooskõlas seadusega. Intressi muutmise õigus teatud tingimuse saabumise korral ei ole õiguskaitsevahend vaid poolte kokkulepe, et selle tingimuse saabumise korral võib käituda teatud viisil. VÕS § 404´lg 1, VÕS § 42 lg 1, VÕS § 419

Pilt

Luminor Bank AS: intressimarginaali tagasiviimine 0,6%-le ning A vabastamine laenulepingu kohustustest, laenujäägi vähendamine enammakstud summa ulatuses

19.12.2018
Vaatan
Märksõnad: intressimarginaali muutmine, ühe laenusaaja vabastamine laenulepingu kohustustest, laenujäägi vähendamine enammakstud summa ulatuses, eriarvamus Pooltel on vaidlus selle üle, missugune on laenulepingu intressimarginaal ja kas pank oli õigustatud seda suurendama. Samuti on vaidlus selle üle, kas pank peab kohustustest vabastama ühe laenusaaja. Tarbija ja pank esitavad vastuolulisi seisukohti seoses sellega, kas intress ja laenusaajate tulu laekumine panka on seotud. Pank ei ole esitanud väidet, et on sellega seoses muutnud laenuintressi ning väidab, et intressi muutes on tuginenud lepingule. Tarbija nõuab, et laenulepingu kohustustest vabastatakse A. Tarbija põhjendab seda sellega, et laenujääk on piisavalt väike. Komisjon leiab, et pank ei olnud õigustatud muutma intressimarginaali. Pangale enammakstud summa tuleb lugeda laenu põhivõla tagasimakseks. Puudub alus nõuda, et pank nõustuks, et A ei ole lepingupool. Üks komisjoni liige jäi eriarvamusele, leides et pank võib muuta intressimarginaali.

Pilt

Luminor Bank AS: Raha tagastamine

15.06.2018
Vaatan
Märksõnad: debiteerimata väljamakse, raha tagastamine, sularahaautomaat, süsteemiviga, ATM, PIN kood, logi Kaupleja debiteeris 2018.a 2015.a toimunud tehingu eest 500 eurot, põhjendades viivitust süsteemiveaga. Tarbija väitel ta viidatud sularahaautomaati ei ole kasutanud ja ta soovis raha tagastamist või tõendada raha väljavõtmine fotode või videosalvestisega. Kaupleja oli tehingu õigsuses kindel, kuivõrd ATM-ist on võimalik sularaha välja võtta vaid kaardi PIN koodi kasutades ning ATM-i logidest nähtuvalt on antud tehingu puhul PIN kood korrektselt sisestatud. Komisjoni hinnangul ei ole eluliselt usutav, et tarbija ei märganud sularahas välja võetud 500 euro arvelduskontolt debiteerimata jätmist, mistõttu jäi täitmata tema krediitkaardilepingust tulenev maksekohustus. Komisjon leidis, et tarbija on säästnud intressidelt ning tema huve ei ole kahjustatud. VÕS § 76 p 2

LUMINOR BANK AS

Kohtulahendite seosed
?

LUMINOR BANK AS

Kohtuistungid seisuga 31.10.2020
?
Logo

Kohtuasja number: 2-18-16246

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

14.01.2021
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 4003
Kohtunik: Haide Rimmel
Istungi sisukirjeldus: TTS Marine AB hagi Luminor Bank AS vastu 129 740 euro ja viiviste nõudes

Logo

Kohtuasja number: 2-20-9939

Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja

05.11.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 5
Kohtunik: Piret Raik
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS-i hagi Ruslan Verdensi vastu nõude tunnustamiseks Olegs Jankovskise pankrotimenetluses

Logo

Kohtuasja number: 2-20-12506

Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval

03.11.2020
Istungi olek: Tühistatud
Istungisaal: kohtusaal nr 3, II korrus
Kohtunik: Anu Talu
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS hagi Viktoria Kivilo vastu võlgnevuse 39 280,31 euro nõudes

Logo

Kohtuasja number: 2-20-7322

Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja

27.10.2020
Istungi olek: Toimunud
Istungisaal: kohtusaal nr 8
Kohtunik: Viljo Junolainen
Istungi sisukirjeldus: Juri Nesterenko hagi kohtutäituri Kristel Maalman, OÜ FULLFILL PRO, Alexander Portnoy, Olga Nesterenko, kohtutäituri Natalja Malahhova, CROSSLINE OÜ, kohtutäituri Marek Laanemets, Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti, kohtutäituri Tatjana Afanasieva, kohtutäituri Risto Kütt, Saku Läte OÜ, Luminor Bank AS, Eesti Raudtee AS, Riigi Tugiteenuste Keskuse, kohtutäituri Raigo Pärs, Inbank AS, Politsei- ja Piirivalveameti, kohtutäituri Andrei Krek, DECOSINTEZ OÜ, OMEGA INVEST OÜ, AS Finora Capital, Tatjana Zelenko, CRASTIN KM OÜ vastu enampakkumise kehtetuks tunnistamise nõudes

Logo

Kohtuasja number: 2-19-13570

Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus

27.10.2020
Istungi olek: Edasilükatud
Istungisaal: kohtusaal nr 1
Kohtunik: Ruth Sild
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS hagi Hiiu Graanul OÜ ja Rasmus Põial vastu laenu- ja käenduslepingutest tuleneva võlgnevuse nõudes

Logo

Kohtuasja number: 2-19-13570

Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus

12.10.2020
Istungi olek: Toimunud
Istungisaal: kohtusaal nr 1
Kohtunik: Ruth Sild
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS hagi Hiiu Graanul OÜ ja Rasmus Põial vastu laenu- ja käenduslepingutest tuleneva võlgnevuse nõudes

Logo

Kohtuasja number: 2-18-9710

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

06.10.2020
Istungi olek: Toimunud
Istungisaal: kohtusaal nr 2021
Kohtunik: Liisi Vernik
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS hagi OÜ Aldera Invest vastu võla nõudes

Logo

Kohtuasja number: 2-19-10559

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

23.09.2020
Istungi olek: Toimunud
Istungisaal: kohtusaal nr 3004
Kohtunik: Iris Kangur-Gontšarov
Istungi sisukirjeldus: Igor Andrijanovi, Tatjana Andrijanova hagi Luminor Bank AS -i vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täiteasjades nr 022/2019/3547, nr 22/2019/3548

Logo

Kohtuasja number: 2-18-7504

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

31.08.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 2019
Kohtunik: Piret Rõuk
Istungi sisukirjeldus: TavexWise AS-i hagi Luminor Bank AS-i vastu pangateenuste lepingu ülesütlemise tühisuse ja lepingu kehtivuse tuvastamiseks

Logo

Kohtuasja number: 2-20-1532

Viru Maakohus Narva kohtumaja

30.06.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 4
Kohtunik: Angelina Abol
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS avaldus MICRO-FIX OÜ pankroti väljakuulutamiseks

Logo

Kohtuasja number: 2-20-1505

Viru Maakohus Narva kohtumaja

30.06.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 4
Kohtunik: Angelina Abol
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS avaldus PM-TITANIUM OÜ pankroti väljakuulutamiseks

Logo

Kohtuasja number: 2-20-1521

Viru Maakohus Narva kohtumaja

30.06.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 4
Kohtunik: Andres Hallmägi
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS avaldus TMT-FASTENERS OÜ pankroti väljakuulutamiseks ( võlausaldajate I üldkoosolek)

Logo

Kohtuasja number: 2-19-13570

Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Kärdlas

17.06.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 1
Kohtunik: Ruth Sild
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS hagi Hiiu Graanul OÜ ja Rasmus Põial vastu laenu- ja käenduslepingutest tuleneva võlgnevuse nõudes

Logo

Kohtuasja number: 2-19-8824

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

21.05.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 3006
Kohtunik: Karin Sonntak
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS avaldus Aktsiaselts Uvic pankroti väljakuulutamiseks

Logo

Kohtuasja number: 2-20-244

Viru Maakohus Narva kohtumaja

12.05.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 4
Kohtunik: Angelina Abol
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS avaldus OÜ MP &Partners Engineering pankroti väljakuulutamiseks

Logo

Kohtuasja number: 2-20-1532

Viru Maakohus Narva kohtumaja

12.05.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 4
Kohtunik: Angelina Abol
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS avaldus MICRO-FIX OÜ pankroti väljakuulutamiseks

Logo

Kohtuasja number: 2-20-1505

Viru Maakohus Narva kohtumaja

12.05.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 4
Kohtunik: Angelina Abol
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS avaldus PM-TITANIUM OÜ pankroti väljakuulutamiseks

Logo

Kohtuasja number: 2-20-1519

Viru Maakohus Narva kohtumaja

12.05.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 4
Kohtunik: Angelina Abol
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS avaldus PI Engineering OÜ pankroti väljakuulutamiseks

Logo

Kohtuasja number: 2-20-1521

Viru Maakohus Narva kohtumaja

12.05.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 4
Kohtunik: Andres Hallmägi
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS avaldus TMT-FASTENERS OÜ pankroti väljakuulutamiseks

Logo

Kohtuasja number: 2-19-13570

Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Kärdlas

23.03.2020
Istungi olek: Edasilükatud
Istungisaal: kohtusaal nr 1
Kohtunik: Ruth Sild
Istungi sisukirjeldus: Luminor Bank AS hagi Hiiu Graanul OÜ ja Rasmus Põial vastu laenu- ja käenduslepingutest tuleneva võlgnevuse nõudes

LAADIN VEEL KOHTUISTUNGEID Laadin..

LUMINOR BANK AS

Kohtulahendid seisuga 31.10.2020
?
Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-4006/7

Viru Maakohus Rakvere kohtumaja

15.03.2019
Vaatan
Kohtuasja number: 2-19-4006/7
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: Kompromissimäärus
Kohtu koosseis: Maido Roots
Kohtuasja algus: 15.03.2019
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 15.03.2019
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 08.05.2019
Lahendi jõustumised: 15.05.2019
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:VMK:2019:2.19.4006.6740

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-13-32788/134

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

08.07.2013
Vaatan
Kohtuasja number: 2-13-32788/134
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Liis Arrak, Indrek Parrest, Ele Liiv
Kohtuasja algus: 08.07.2013
Menetluse liik: -
Menetluse algus: 05.07.2018
Asja kategooria: Pankrotiõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 17.04.2019
Lahendi jõustumised: 28.05.2019
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2019:2.13.32788.7451

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-18530/33

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

11.12.2017
Vaatan
Kohtuasja number: 2-17-18530/33
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: Kaebusest loobumise määrus
Kohtu koosseis: Indrek Soots, Imbi Sidok-Toomsalu, Gaida Kivinurm
Kohtuasja algus: 11.12.2017
Menetluse liik: -
Menetluse algus: 10.04.2018
Asja kategooria: Täitmine
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 20.02.2019
Lahendi jõustumised: 13.03.2019
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2019:2.17.18530.2416

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-1918/26

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

06.02.2017
Vaatan
Kohtuasja number: 2-17-1918/26
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: Kompromissimäärus
Kohtu koosseis: Margo Klaar, Imbi Sidok-Toomsalu, Mati Maksing
Kohtuasja algus: 06.02.2017
Menetluse liik: Apellatsioonmenetlus
Menetluse algus: 13.08.2018
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 07.02.2019
Lahendi jõustumised: 07.02.2019
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2019:2.17.1918.638

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-9782/36

Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval

26.06.2018
Vaatan
Kohtuasja number: 2-18-9782/36
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: Kompromissimäärus
Kohtu koosseis: Siiri Malmberg
Kohtuasja algus: 26.06.2018
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 26.06.2018
Asja kategooria: Asjaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 31.01.2019
Lahendi jõustumised: 19.02.2019
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:PMK:2019:2.18.9782.1353

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-16188/15

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

30.10.2017
Vaatan
Kohtuasja number: 2-17-16188/15
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: Kompromissimäärus
Kohtu koosseis: Vallo Kariler
Kohtuasja algus: 30.10.2017
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 30.10.2017
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 18.01.2019
Lahendi jõustumised: 30.01.2019
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:HMK:2019:2.17.16188.7407

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-17954/10

Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja

27.11.2018
Vaatan
Kohtuasja number: 2-18-17954/10
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: Pankrotimäärus
Kohtu koosseis: Külli Mõlder
Kohtuasja algus: 27.11.2018
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 27.11.2018
Asja kategooria: Pankrotiõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 27.12.2018
Lahendi jõustumised: 17.01.2019
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:PMK:2018:2.18.17954.23955

Logo

Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-16-126181/127

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

19.12.2016
Vaatan
Kohtuasja number: 2-16-126181/127
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Ulvi Loonurm, Mati Maksing, Gaida Kivinurm
Kohtuasja algus: 19.12.2016
Menetluse liik: Apellatsioonmenetlus
Menetluse algus: 15.08.2018
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 14.12.2018
Lahendi jõustumised: 01.04.2019
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2018:2.16.126181.25916

Logo

Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-18-3358/20

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

02.03.2018
Vaatan
Kohtuasja number: 2-18-3358/20
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Ulvi Loonurm, Meeli Kaur, Mati Maksing
Kohtuasja algus: 02.03.2018
Menetluse liik: Apellatsioonmenetlus
Menetluse algus: 16.07.2018
Asja kategooria: Pankrotiõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 29.11.2018
Lahendi jõustumised: 03.01.2019
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2018:2.18.3358.22861

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-7504/30

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

14.05.2018
Vaatan
Kohtuasja number: 2-18-7504/30
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: Vigade parandamise määrus
Kohtu koosseis: Kaija Kaijanen, Ande Tänav, Iko Nõmm
Kohtuasja algus: 14.05.2018
Menetluse liik: Määruskaebusmenetlus
Menetluse algus: 02.07.2018
Asja kategooria: Muud
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 22.11.2018
Lahendi jõustumised: 11.12.2018
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2018:2.18.7504.22955

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-6998/9

Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

04.05.2018
Vaatan
Kohtuasja number: 2-18-6998/9
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Hiie Lindmets
Kohtuasja algus: 04.05.2018
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 22.05.2018
Asja kategooria: Pankrotiõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 15.11.2018
Lahendi jõustumised: 20.12.2018
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TMK:2018:2.18.6998.23116

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-7504/28

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

14.05.2018
Vaatan
Kohtuasja number: 2-18-7504/28
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Liis Arrak, Ande Tänav, Iko Nõmm
Kohtuasja algus: 14.05.2018
Menetluse liik: Määruskaebusmenetlus
Menetluse algus: 02.07.2018
Asja kategooria: Muud
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 05.11.2018
Lahendi jõustumised: 30.11.2018
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2018:2.18.7504.22953

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-12-53592/116

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

14.12.2012
Vaatan
Kohtuasja number: 2-12-53592/116
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Kaupo Paal, Kaija Kaijanen, Ande Tänav
Kohtuasja algus: 14.12.2012
Menetluse liik: -
Menetluse algus: 23.07.2018
Asja kategooria: Pankrotiõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 16.10.2018
Lahendi jõustumised: 24.04.2019
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2018:2.12.53592.26221

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-170/41

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

07.01.2016
Vaatan
Kohtuasja number: 2-16-170/41
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: Kaebusest loobumise määrus
Kohtu koosseis: Liis Arrak, Indrek Parrest, Ele Liiv
Kohtuasja algus: 07.01.2016
Menetluse liik: Apellatsioonmenetlus
Menetluse algus: 19.07.2018
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 02.10.2018
Lahendi jõustumised: 19.10.2018
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2018:2.16.170.16309

Logo

Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-17-131938/9

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

09.04.2018
Vaatan
Kohtuasja number: 2-17-131938/9
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Tiiu Hiiuväin
Kohtuasja algus: 09.04.2018
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 09.04.2018
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 21.09.2018
Lahendi jõustumised: 27.10.2018
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:HMK:2018:2.17.131938.18464

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-14426/28

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

27.09.2017
Vaatan
Kohtuasja number: 2-17-14426/28
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: Kompromissimäärus
Kohtu koosseis: Reena Nieländer
Kohtuasja algus: 27.09.2017
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 27.09.2017
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 13.09.2018
Lahendi jõustumised: 18.09.2018
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:HMK:2018:2.17.14426.14000

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-13286/20

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

07.09.2017
Vaatan
Kohtuasja number: 2-17-13286/20
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Reena Nieländer
Kohtuasja algus: 07.09.2017
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 14.05.2018
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 30.08.2018
Lahendi jõustumised: 15.09.2018
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:HMK:2018:2.17.13286.13293

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-7221/57

Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja

09.05.2017
Vaatan
Kohtuasja number: 2-17-7221/57
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Liisi Vernik
Kohtuasja algus: 09.05.2017
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 09.05.2017
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 13.08.2018
Lahendi jõustumised: 12.09.2018
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:HMK:2018:2.17.7221.16576

Logo

Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-18-6347/8

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

24.04.2018
Vaatan
Kohtuasja number: 2-18-6347/8
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik: Tagaseljaotsus
Kohtu koosseis: Moonika Tähtväli
Kohtuasja algus: 24.04.2018
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 24.04.2018
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 10.08.2018
Lahendi jõustumised: 27.09.2018
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:HMK:2018:2.18.6347.20074

Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-5116/11

Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja

04.04.2018
Vaatan
Kohtuasja number: 2-18-5116/11
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: Kompromissimäärus
Kohtu koosseis: Tiia Bergson
Kohtuasja algus: 04.04.2018
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 04.04.2018
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 28.06.2018
Lahendi jõustumised: 30.06.2018
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:HMK:2018:2.18.5116.13888

LAADIN VEEL KOHTULAHENDEID Laadin..

LUMINOR BANK AS

Teadaanded ja kuulutused seisuga 31.10.2020
?
Logo

Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade

11.07.2019
Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 11.07.2019
Avaldamise lõpp: 11.01.2020
Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab isikule, Luminor Bank AS (registrikood: 11315936), avalikult kätte 06.06.2019 määruse nr Ä 10103847 / 34 väljavõtte:

Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 10103847 / 34 väljavõte:
Tartu Maakohtu registriosakonna 06.06.2019 eitava kandemäärusega registriasjas Ä 10103847 / 34 jäeti Luminor Bank AS (registrikood 11315936) 28.05.2019 esitatud avaldus nõukogu liikme Ari Kaperi registrist kustutamise osas rahuldamata.

Käesoleva määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Vastavalt riigilõivuseaduse § 59 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Luminor Bank AS a/a EE221700017003510302. Maksekorraldusel tuleb kindlasti märkida viitenumber 11170018238880.

Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Tartu Maakohtu registriosakond
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 1495687

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

30.10.2019
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 30.10.2019
Avaldamise lõpp: 30.01.2020
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Nano Shop OÜ (registrikood: 12230120), avalikult kätte 07.06.2019 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-19-105974. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Nano Shop OÜ (registrikood: 12230120) tasuma avaldajale Luminor Bank AS (registrikood: 11315936) põhinõudeid summas 5 364,67 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1 035,33 eurot ning hüvitama riigilõivu 192,00 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1538590

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

22.10.2019
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 22.10.2019
Avaldamise lõpp: 22.01.2020
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Nano Shop OÜ (registrikood: 12230120), avalikult kätte 07.06.2019 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-19-105974. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Nano Shop OÜ (registrikood: 12230120) tasuma avaldajale Luminor Bank AS (registrikood: 11315936) põhinõudeid summas 5 364,67 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1 035,33 eurot ning hüvitama riigilõivu 192,00 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1535063

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

09.04.2019
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 09.04.2019
Avaldamise lõpp: 09.07.2019
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Nano Shop OÜ (registrikood: 12230120), avalikult kätte 05.03.2019 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-19-105974. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

25.02.2019 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Nano Shop OÜ (registrikood: 12230120) ettepaneku tasuda avaldajale Luminor Bank AS (registrikood: 11315936) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 5 364,67 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1 035,33 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 192,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Kasutusleping (liisinguleping nr 305462, 26.03.2014);Leping ( nr 305462).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1450195

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

25.06.2018
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 25.06.2018
Avaldamise lõpp: 25.09.2018
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Metsasipelgas OÜ (registrikood: 12316375), avalikult kätte 09.04.2018 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-17-131938. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Metsasipelgas OÜ (registrikood: 12316375) tasuma avaldajale Luminor Bank AS (registrikood: 11315936) põhinõudeid summas 1 985,24 eurot ja kõrvalnõudeid summas 893,36 eurot ning hüvitama riigilõivu 113,90 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1311364

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

14.03.2018
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 14.03.2018
Avaldamise lõpp: 14.06.2018
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Artvision OÜ (registrikood: 11587735), avalikult kätte 14.03.2018 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-18-100301. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Artvision OÜ (registrikood: 11587735) tasuma avaldajale Luminor Bank AS (registrikood: 11315936) põhinõudeid summas 4 232,05 eurot ja kõrvalnõudeid summas 0,00 eurot ning hüvitama riigilõivu 126,96 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1267239

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

22.02.2018
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 22.02.2018
Avaldamise lõpp: 22.05.2018
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Metsasipelgas OÜ (registrikood: 12316375), avalikult kätte 15.01.2018 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-17-131938. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

27.12.2017 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Metsasipelgas OÜ (registrikood: 12316375) ettepaneku tasuda avaldajale Luminor Bank AS (registrikood: 11315936) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 1 985,24 eurot ja kõrvalnõudeid summas 282,90 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 113,90 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Laenu- või krediidileping (lisiingulepingust tulenev kohustus nr 330738 ja 330699);Leping ().

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1258868

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

22.02.2018
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 22.02.2018
Avaldamise lõpp: 22.05.2018
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, TVT Constructions OÜ (registrikood: 12124374), avalikult kätte 27.12.2017 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-17-121206. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku TVT Constructions OÜ (registrikood: 12124374) tasuma avaldajale Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936) põhinõudeid summas 3 110,36 eurot ja kõrvalnõudeid summas 2 001,38 eurot ning hüvitama riigilõivu 186,62 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1258855

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

13.11.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 13.11.2017
Avaldamise lõpp: 13.02.2018
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, TVT Constructions OÜ (registrikood: 12124374), avalikult kätte 6.10.2017 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-17-121206. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

25.09.2017 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule TVT Constructions OÜ (registrikood: 12124374) ettepaneku tasuda avaldajale Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 3 110,36 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1 216,02 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 186,62 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Laenu- või krediidileping (müügikahjust tulenev nõue nr 289410);Muu (liisinguleping);Leping ().

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1217793

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

26.07.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 26.07.2017
Avaldamise lõpp: 26.10.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Trautman Grupp OÜ (registrikood: 11072155), avalikult kätte 21.07.2017 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-17-110122. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Trautman Grupp OÜ (registrikood: 11072155) tasuma avaldajale Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936) põhinõudeid summas 1 627,02 eurot ja kõrvalnõudeid summas 280,66 eurot ning hüvitama riigilõivu 93,35 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1169567

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

28.06.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 28.06.2017
Avaldamise lõpp: 28.09.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Trautman Grupp OÜ (registrikood: 11072155), avalikult kätte 24.05.2017 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-17-110122. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

19.05.2017 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Trautman Grupp OÜ (registrikood: 11072155) ettepaneku tasuda avaldajale Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 1 627,02 eurot ja kõrvalnõudeid summas 166,77 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 93,35 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Laenu- või krediidileping (müügikahjust tulenev nõue nr 230045);Muu (liisinguleping);Leping ().

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1155650

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

17.05.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 17.05.2017
Avaldamise lõpp: 17.08.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Osaühing OLMAR NF (registrikood: 10109264), avalikult kätte 10.05.2017 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-17-105261. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Osaühing OLMAR NF (registrikood: 10109264) tasuma avaldajale Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936) põhinõudeid summas 4 015,50 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1 812,39 eurot ning hüvitama riigilõivu 192,00 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1135737

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

17.04.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 17.04.2017
Avaldamise lõpp: 17.07.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Apsulis BCH OÜ (registrikood: 12007214), avalikult kätte 6.03.2017 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-17-101689. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Apsulis BCH OÜ (registrikood: 12007214) tasuma avaldajale Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936) põhinõudeid summas 272,36 eurot ja kõrvalnõudeid summas 55,15 eurot ning hüvitama riigilõivu 45,00 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1117050

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

03.04.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 03.04.2017
Avaldamise lõpp: 03.07.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Osaühing OLMAR NF (registrikood: 10109264), avalikult kätte 21.03.2017 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-17-105261. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

17.03.2017 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Osaühing OLMAR NF (registrikood: 10109264) ettepaneku tasuda avaldajale Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 4 015,50 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1 370,69 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 192,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Laenu- või krediidileping (müügikahjust tulenev nõue nr 194042);Muu (liisinguleping);Leping ().

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1110616

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

23.03.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 23.03.2017
Avaldamise lõpp: 23.06.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, GoodInvest OÜ (registrikood: 11050998), avalikult kätte 20.03.2017 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-16-129599. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku GoodInvest OÜ (registrikood: 11050998) tasuma avaldajale Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936) põhinõudeid summas 3 317,72 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1 325,06 eurot ning hüvitama riigilõivu 139,28 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1105427

Logo

Koondumise otsuse teade

02.03.2017
Koondumise otsuse teade
Avaldamise algus: 02.03.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Konkurentsiamet avaldab teadaande konkurentsiseaduse (KonkS) § 27 lõike 12 alusel.

Konkurentsiamet vastavalt KonkS § 27 lõike 1 p 3 tegi 23.02.2017 otsuse nr 5-5/2017-009, millega lõpetati Indy AB (registrikood: 559072-8316); Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936); OÜ DNB Kindlustusmaakler (registrikood: 11588048); Nordea Bank AB Eesti filiaal (registrikood: 12608043); Nordea Pensions Estonia AS (registrikood: 11469303); AS Nordea Finance Estonia (registrikood: 10237140); Promano Est OÜ (registrikood: 11681888) ; Uus-Sadama 11 OÜ (registrikood: 11954914) koondumise menetlus.
Kehtetud ärinimed:
Aktsiaselts DNB Pank: AS DNB Liising, AS DnB NORD Liising.
AS Nordea Finance Estonia: EESTI TÖÖSTUSLIISINGU AKTSIASELTS.
OÜ DNB Kindlustusmaakler: OÜ DnB NORD Kindlustusmaakler.
Konkurentsiamet
Tallinn, HARJUMAA, Auna 6
Telefon: 6672400
E-post: INFO@KONKURENTSIAMET.EE
Teadaande number 1096365

Logo

Koondumise teade

31.01.2017
Koondumise teade
Avaldamise algus: 31.01.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Konkurentsiamet avaldab teadaande konkurentsiseaduse (KonkS) § 27 lõike 12 alusel.

Konkurentsiamet on saanud 27.01.2017 koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud äriühing Indy AB (registrikood: 559072-8316)  kavatseb omandada KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936); OÜ DNB Kindlustusmaakler (registrikood: 11588048); Nordea Bank AB Eesti filiaal (registrikood: 12608043); Nordea Pensions Estonia AS (registrikood: 11469303); AS Nordea Finance Estonia (registrikood: 10237140); Promano Est OÜ (registrikood: 11681888); Uus-Sadama 11 OÜ (registrikood: 11954914) üle.

Vastavalt KonkS § 27 lõikele 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile.
Kehtetud ärinimed:
Aktsiaselts DNB Pank: AS DNB Liising, AS DnB NORD Liising.
AS Nordea Finance Estonia: EESTI TÖÖSTUSLIISINGU AKTSIASELTS.
OÜ DNB Kindlustusmaakler: OÜ DnB NORD Kindlustusmaakler.
Konkurentsiamet
Tallinn, HARJUMAA, Auna 6
Telefon: 6672400
E-post: INFO@KONKURENTSIAMET.EE
Teadaande number 1081554

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

05.01.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 05.01.2017
Avaldamise lõpp: 05.04.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, GoodInvest OÜ (registrikood: 11050998), avalikult kätte 20.12.2016 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-16-129599. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

16.12.2016 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule GoodInvest OÜ (registrikood: 11050998) ettepaneku tasuda avaldajale Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 3 317,72 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1 325,06 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 139,28 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Laenu- või krediidileping (müügikahjust tulenev nõue nr 167529);Muu (liisinguleping);Leping ().

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1071822

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

27.12.2016
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 27.12.2016
Avaldamise lõpp: 27.03.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Osaühing OLMAR NF (registrikood: 10109264), avalikult kätte 18.10.2016 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-16-119041. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Osaühing OLMAR NF (registrikood: 10109264) tasuma avaldajale Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936) põhinõudeid summas 2 226,98 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1 371,82 eurot ning hüvitama riigilõivu 133,62 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1064108

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

14.11.2016
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 14.11.2016
Avaldamise lõpp: 14.02.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Bestmet W OÜ (registrikood: 12532073), avalikult kätte 10.10.2016 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-16-123024. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

5.10.2016 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Bestmet W OÜ (registrikood: 12532073) ettepaneku tasuda avaldajale Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 1 019,53 eurot ja kõrvalnõudeid summas 658,49 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 61,17 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Laenu- või krediidileping (müügikahjust tulenev nõue nr 347336);Muu (liisinguleping);Leping ().

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1044627

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

26.04.2016
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 26.04.2016
Avaldamise lõpp: 26.07.2016
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Tradebalt OÜ (registrikood: 10558045), avalikult kätte 5.04.2016 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-16-101630. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Tradebalt OÜ (registrikood: 10558045) tasuma avaldajale Aktsiaselts DNB Pank (registrikood: 11315936) põhinõudeid summas 773,76 eurot ja kõrvalnõudeid summas 674,92 eurot ning hüvitama riigilõivu 46,43 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 942794

LAADIN VEEL Laadin..