×
Irid

Alusta vestlust ja saada sõnum

TEZ TOUR OÜ´le

TEZ TOUR OÜ

Kohustused ja võlad

Kehtivad võlad

img

Maksuvõlad Puuduvad

Eravõlad Puuduvad

2020 IV kvartal

Sissetulek / käive

144 046 €

Väljaminek / maksud

103 497 €

Aruandluskohustus

img

Maksudeklaratsioonid

esitatud

Majandusaasta aruanded

esitatud

Otsused ja ettekirjutused

Tarbijavaidlused:

24

Kohtuistungid:

1

Kohtulahendid:

Puuduvad

Peamine vastutav kõneisik

A. S.

Hüpoteegid

img

 

Kinnistud puuduvad

Vaata hüpoteeke

TEZ TOUR OÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne Problemaatiline Riskantne

TEZ TOUR OÜ

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 17.01.2021
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

TEZ TOUR OÜ

Võlanõuete ajalugu
?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €

Viimased ajaloo sündmused
...... ......

TEZ TOUR OÜ

Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)
?
KvartalDeklareeritud käiveTasutud riiklikud maksudTasutud tööjõumaksudTöötajate arv
2020 IV...... €...... €...... €......
2020 III...... €...... €...... €......
2020 II...... €...... €...... €......
2020 I...... €...... €...... €......
2019 IV...... €...... €...... €......
2019 III...... €...... €...... €......
2019 II...... €...... €...... €......
2019 I...... €...... €...... €......
2018 IV...... €...... €...... €......
2018 III...... €...... €...... €......
2018 II...... €...... €...... €......
2018 I...... €...... €...... €......
2017 IV...... €...... €...... €......
2017 III...... €...... €...... €......
2017 II...... €...... €...... €......
2017 I...... €...... €...... €......
2016 IV...... €...... €...... €......
2016 III...... €...... €...... €......
2016 II...... €...... €...... €......
2016 I...... €...... €...... €......
2015 IV...... €...... €...... €......
2015 III...... €...... €...... €......
2015 II...... €...... €...... €......
2015 I...... €...... €...... €......

TEZ TOUR OÜ

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 17.01.2021
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

TEZ TOUR OÜ

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 17.01.2021
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

TEZ TOUR OÜ

Kohtumäärused registris seisuga 17.01.2021
?

Kohtumäärused PUUDUVAD

TEZ TOUR OÜ

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 17.01.2021
?
Pilt

17.12.2020
Vaatan
VÕS § 874 lg 1 kohaselt enne reisi algust võib reisija lepingust igal ajal taganeda. Samas peab Tarbija arvestama, et lepingust taganemise korral kaasneb sellega hüvitise maksmine. VÕS § 874 lg 2 kohaselt kui reisija taganeb lepingust, kaotab reisikorraldaja õiguse reisitasule. Sel juhul võib reisikorraldaja nõuda mõistlikku hüvitist. Lõike 3 kohaselt hüvitise suuruseks on reisitasu, millest on maha arvatud reisikorraldaja poolt kokkuhoitud kulud, samuti see, mille reisikorraldaja võib reisiteenust teisiti kasutades omandada. Sellise hüvitise suuruse võib ette näha lepingus, arvestades esimeses lauses sätestatut ja seda, kui palju aega on lepingust taganemise hetkel jäänud reisi alguseni. Reisija nõudmisel põhjendab reisikorraldaja hüvitise suurust.

Pilt

09.11.2020
Vaatan
VÕS § 874 lg 6 kohaselt reisikorraldaja võib pakettreisilepingust taganeda ja maksta reisijale tagasi kõik pakettreisilepingu alusel tehtud maksed täiendavat hüvitist maksmata juhul, kui reisikorraldaja ei saa lepingut täita vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ning ta teavitab reisijat lepingust taganemisest enne pakettreisi algust viivitamata.

Pilt

09.11.2020
Vaatan
VÕS § 874 lg 1 kohaselt enne reisi algust võib reisija lepingust igal ajal taganeda. Käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt kui reisija taganeb lepingust, kaotab reisikorraldaja õiguse reisitasule. Sel juhul võib reisikorraldaja nõuda mõistlikku hüvitist.

Pilt

09.11.2020
Vaatan

Pilt

21.07.2020
Vaatan
Tulenevalt VÕS § 877 lg-st 2² reisijal ei ole õigust nõuda kahju hüvitamist, kui esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud.

Pilt

08.04.2020
Vaatan
Pakettreisileping, reisitasu alandamine, kahju hüvitamine Väljalennu hilinemise tõttu kaotas tarbija ühe puhkusepäeva. Komisjon leidis, et tarbijal on õigus hinna alandamisele lähtudes reisipaketi kui terviku väärtusest. Kaupleja peab hüvitama sihtkohas tasutud majutustasu, kuivõrd lepingu sõlmisel tarbijat vastava kulutusest ei teavitatud. VÕS §-d 112, 115, 866, 867, 877

Pilt

OÜ TEZ Tour: hüvitis

23.12.2019
Vaatan
Märksõnad: pakettreisileping, lepingutingimuste rikkumine Hotelli majutuses oli Tarbija hinnangul kolmas voodi lastevoodi, kuigi lepingutingimuste kohaselt oli tuppa majutatud 3 täiskasvanut. Asja materjalidest nähtub, et Tarbija probleemiga tegeles Kaupleja koheselt pakkudes Tarbijale teist tuba suurema voodiga. Tarbija keeldus teisest toast väites, et sealgi oli väike voodi. Selle väite osas tõendid puuduvad. Kaupleja on märkinud, et hotelli kirjelduses oligi toodud, et toas on lisaks kahele voodile väike sohva ja Tarbija on ise tunnistanud, et oli selle tingimusega tutvunud. Samas leiab Tarbija, et tingimuse juures ei olnud sohva mõõte. Komisjon leiab, et Tarbijal oli võimalus välja selgitada küsides Kauplejalt, mida kujutab endast väike sohva, kuid Tarbija seda ei teinud. Komisjon leiab, et Tarbija nõue ei kuulu rahuldamisele.

Pilt

OÜ Tez Tour: reisitasu alandamine

21.10.2019
Vaatan
Märksõnad: Pakettreisileping, Majutuse kvaliteet, reisilepingu rikkumine, hinna alandamine Komisjon leidis, et reisilepingu rikkumise korral on tarbijal põhjendatult õigus hinna alandamisele ja hindas Tarbija nõude põhjendatuks talutud ebameeldivuste osas 65% pakettreisi tasust.

Pilt

OÜ Tez Tour: hinna alandamine

21.10.2019
Vaatan
Märksõnad: Pakettreisileping, lepingu rikkumine, majutus, hinna alandamine Pakettreisiteenuses majutuse osas esinesid puudused. Komisjon leiab, et tarbija nõue hinna alandamiseks on põhjendatud ja kauplejal tuleb tagastada tarbijale 30% pakettreisi hinnast.

Pilt

OÜ Tez Tour: reisitasu osaline tagastamine

17.10.2019
Vaatan
Märksõnad: pakettreisileping, lepingust taganemine, lepingu eritingimused, lepingu üldtingimused Vaidlus on selle üle, kas pakettreisi tühistamisel kohaldusid eritingimused või üldtingimused. Komisjon asus seisukohale, et Kaupleja ei ole tõendanud, et tegemist on varajase tellija soodustusega sõlmitud reisilepinguga. Kaupleja ei ole esitanud tõendeid, mis kinnitaks, et tarbija on teadlik eritingimustest, et tarbijale on neid tutvustatud ja et kõnealused eritingimused on saanud lepingu osaks. Seega tuleb antud juhul lähtuda sellest, et pakettreisilepingule kohalduvad üldtingimused, millest Tarbija oli teadlik ja mida ta kinnitab.

Pilt

OÜ TEZ Tour: kahju hüvitamine

23.07.2019
Vaatan
Märksõnad: pakettreis, broneeringu muutmine Tarbija ja Kaupleja (Reisikorraldaja) sõlmisid pakettreisilepingu reisiks Korfule. Kaupleja kohustus osutama reisiteenust kahele täiskasvanule ja kahele lapsele. Tarbija pöördus kirjalikult Kaupleja poole lepingu muutmiseks. Tarbija sooviks oli muuta ühe täiskasvanud reisija nimi ja tühistada broneering kahe alaealise reisija osas. Tarbijale esitati arve, mille Tarbija on tasunud, kuid ta ei ole summa arvestusega nõus. Tarbija leiab, et tema õigusi on lepingu muutmisel rikutud ning Kaupleja soovib põhjendamatult suurt tasu. Tarbija soovib enammakstud summa tagastamist. Kaupleja keeldub vastuses Tarbija nõude rahuldamisest ning leiab, et reisitasu suurus on arvutatud õigesti. Komisjon leidis, et reisija nime muutmisel broneeringus on õiguslikult tegu VÕS § 873 lg 1 tähenduses reisija lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmisega teisele isikule. VÕS § 873 lg 3 kohaselt lepingu üleandmisega seonduvad kulud ei tohi olla põhjendamatud ega suuremad kui pakettreisilepingu üleandmise tõttu reisikorraldaja poolt tegelikult kantud kulud. Reisikorraldaja teavitab üleandjat lepingu üleandmisega seonduvatest tegelikest kuludest ja esitab pakettreisilepingu üleandmisest tulenevate lisatasude, lõivude või muude kulude kohta tõendid. Komisjon leidis, eelnimetatud eritingimus kaldub kõrvale VÕS pakettreisilepingu peatüki § 873 lg 3 sätestatust reisija kahjuks, kuna annab Kauplejale võimaluse küsida Tarbijalt muudatuse tegemise hetkel süsteemis olevat hinda. Kaupleja süsteemis oleva hinna kujunemine ei ole Tarbija jaoks läbinähtav ega selgelt seotud reisikorraldaja poolt tegelikult kantud kuludega. Seetõttu on nimetatud eritingimus tühine. Tühise eritingimuse korral tuleb vaidluse lahendamisel lähtuda VÕS pakettreisilepingu regulatsioonist.

Pilt

OÜ Tez Tour: hinna alandamine

06.05.2019
Vaatan
Märksõnad: Hinna alandamine, pakettreisileping, All Inclusive, toitlustus Asjaolust, et hotelli kehtestatud reeglite järgi ei lubatud tulla sööma mitu korda ühe ja sama söögikorra raames, ei järeldu komisjoni hinnangul toidule juurdepääsu piiramist. Üks toidukord tähendabki tavapäraselt, et söögikorra vältel saab söömas käia üks kord. VÕS § 875 lg 1, VÕS § 866

Pilt

OÜ Tez Tour: hinna alandamine

03.05.2019
Vaatan
Märksõnad: Pakettreisileping, mittekohane majutus, hinna alandamine Ka soodsa hinnaga majutusasutuses ei tohi puududa soe vesi, ruumid peavad olema koristatud ja puhtad, nõud/mööbliesemed/voodipesu korralikult pestud ja terved ning toitlustamine vastama kõik hinnas tasemele. VÕS § 112 lg 3, VÕS § 866, VÕS § 877 lg-d 1 ja 2,

Pilt

OÜ TEZ Tour: hinna alandamine

23.04.2019
Vaatan
Märksõnad: pakettreis, turism, hinna alandamine. Sisu: Tarbija ostis kauplejalt reisi kahele Türgi hotelli hinnaga 1240 eurot. Valitud reispakett pidi sisaldama muu hulgas ka tasuta rannabaari teenust. Kohapeal ilmnes, et rannabaar oli tegelikult tasuline. Kaupleja nõudis tarbijalt tõenduseks rannabaari tšekke. Komisjon rahuldas tarbija nõude (200 eurot reisija kohta) osaliselt. Kui kaupleja oleks nõudnud tarbijalt tšekkide esitamist kohe pärast tarbijalt avalduse saamist, oleks tarbija saanud need tšekid muretseda. Seega on kaupleja viivitanud tarbija avalduse sisulise lahendamisega ebamõistlikult kaua. Komisjoni hinnangul on tarbija esitatud nõue ebaproportsionaalselt suur võrreldes hotelliteenuse maksumusega reistasus. Arvestades kauplejapoolse lepingurikkumise vähest olulisust, leidis komisjon, et reisitasu alandamine 10% võrra toitlustuse maksumusest ehk 59 eurot on proportsionaalne ja põhjendatud. VÕS § 875 lg 1, 2; § 877 lg 2; § 112 lg 3; § 189 lg 1; § 191 lg 1.

Pilt

OÜ TEZ Tour: kahju hüvitamine

15.04.2019
Vaatan
Märksõnad: Kahju hüvitamine, pakettreisileping, ekskursioon, vääramatu jõud, hinna alandamine, ebakvaliteetne bussitranspordi teenus Bussi rike ei ole vääramatuks jõuks. Komisjon leidis, et tarbijal on õigus ekskursiooni tasu alandamiseks bussitranspordi maksumuse ulatuses. VÕS § 101 lg 1 p 5, VÕS § 103, VÕS § 112

Pilt

OÜ Tez Tour: Kahju hüvitamine/hinna alandamine

11.02.2019
Vaatan
Märksõnad: pakettreisi, majutuse kvaliteet Komisjon on seisukohal, et kuivõrd tõendatud ei ole, asendusmajutus oli poolte kokkulepitust halvema kvaliteediga, siis puudub tarbijal õigus nõuda reisitasu alandamist. Komisjoni hinnangul reisi kvaliteet ei langenud asjaolu tõttu, et tarbija perel tuli paaril korral ette võtta pooletunnine jalutuskäik rannast söögikohta. VÕS § 866

Pilt

OÜ Tez Tour: hinna alandamine

31.01.2019
Vaatan
Märksõnad: pakettreis, majutuse kvaliteet Komisjon möönab, et nõuded hotelli kvaliteedi osas on riigiti erinevad ning Kreeka 5 tärni hotell ei pruugi vastata Euroopa keskmise 5 tärni hotelli nõuetele, kuid leiab, et ka tagasihoidliku kvaliteediga hotellja selle territoorium peaks olema koristatud ja puhas ning pakutav toit peab vastama hotellis kõik hinnas tingimustele ega tohi põhjustada seedehäireid. Arvestades tarbija poolt esile toodud puudusi on komisjon seisukohal, et pakettreis ei vastanud tegelikkuses reisikorraldaja poolt lubatule, sest tarbija majutati hotelli, millise tingimused ja kvaliteet ei vastanud kokkulepitule. Kaupleja ei ole suutnud tõendada majutusteenuse lepingutingimustele vastavust. Tarbijale küll pakuti lisatasu eest lepingukohast majutust teises hotellis, kuid arvestades lisatasu suurust (tarbija väitel 800 eurot) jaomal kulul transfeeri, ei saa tarbijale ette heita ümbermajutamisest keeldumist. Kuivõrd tarbija pidi kogu oma puhkuse veetma kokkulepitust madalama kvaliteediga hotellis ja tegema ka lisakulutusi väljaspool hotelli söömisele, on hinna alandamise nõue põhjendatud ja tuleb rahuldada. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud lepingut määral, mis annab tarbijale õiguse alandada reisitasu 50% ulatuses. VÕS § 112 lg 3, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 191

Pilt

Tez Tour OÜ: Tasu tagasinõudmine

18.10.2017
Vaatan
Märksõnad: Pakettreis, majutus, hind, teave Tarbija ei tutvunud pakettreisilepingu sõlmimisel hotelli kodulehel avaldatud teabega, kuna kaupleja esindaja selgitas talle lepingu sõlmimise ajal vajalikke tingimusi. Hotelli kirjelduses on avaldatud, et voodite osas on valik, tarbija vastavat teavet ei saanud. Komisjon leidis, et kaupleja rikkus tarbija põhiõigust, jättes tarbijale edastamata vajaliku teabe teadliku valiku tegemiseks. VÕS § 866, VÕS § 867, VÕS § 877 lg 1, TKS § 3 p 2

Pilt

Otsus 13.07.2017 6-1-004132-351-17: Tez Tour OÜ; pakettreis, broneeringutasu

13.07.2017
Vaatan
Märksõnad: pakettreis, tüüptingimused, broneering Pakettreisilepingu regulatsiooni kohaselt tuleb tüüptingimused tarbijale esitada enne lepingu sõlmimist. Kaupleja ei ole tõendanud, et tegi tarbijale enne lepingu sõlmimist ja enne esimese osamakse tasumist tarbija poolt tarbijale teatavaks turismimessi raames pakutava pakettreisi eritingimused, millele kohaldusid lepingust taganemisel kõrgemad hüvitise määrad. Lepingu osaks said tarbijale koos arve ja lepinguga saadetud reisikorraldaja üldtingimused, mitte pärast arve tasumist saadetud eritingimused. VÕS § 869 lg 1

Pilt

Otsus 13.01.2017 6-1-010887-29-17; Tez Tour OÜ; pakettreisi majutuse kvaliteet

13.01.2017
Vaatan
Märksõnad: pakettreis, majutus, kvaliteet, lisakulud Komisjoni hinnangul tuleb majutuse mittevastavusega kaasnenud ebamugavused reisijale korvata. Kui majutusteenus ei vasta kokkulepitud nõuetele, on tarbijal võimalik nõuda hinna alandamist. Antud olukorras oli komisjoni hinnangul proportsionaalne 10% alandus kogu paketi maksumusest. Lisaks tuleb korvata tarbija lisakulud, mida maksti, et viia majutamine lepingus sätestatud standardini. VÕS § 875 lg 1; VÕS § 877 lg 1

LAADIN VEEL TEADAANDEID Laadin.. Laadin..

TEZ TOUR OÜ

Kohtuistungid seisuga 17.01.2021
?
Logo

Kohtuasja number: 2-20-4226

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

03.02.2021
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 4020
Kohtunik: Kaie Almere
Istungi sisukirjeldus: ......

TEZ TOUR OÜ

Kohtulahendid seisuga 17.01.2021
?

Kohtulahendid PUUDUVAD

TEZ TOUR OÜ

Teadaanded ja kuulutused seisuga 17.01.2021
?

Teadaanded PUUDUVAD

Storybook Chrome laiendus

Storybooki laiendus ütleb Sulle, mis firma veebilehel Sa parajasti viibid ja kui usaldusväärne see firma täna on. laadi laiendus alla

Näed helistaja tausta! Storybooki Äpp toob Sinuni otsekontaktid 400 000 Eesti ettevõtte ja isikute kohta (juhid, ametnikud). Andmed on rikastatud maksevõime ja finantsinfoga.