Koondraport
Vali raport X
×
Irid

SPRINGEX INVEST OÜ

Koondraport

Raporti kuupäev 04.12.2020

Töötajad ja palgad

SPRINGEX INVEST OÜ

Töötajate arv ja hinnangulised keskmised palgad
?

Otsustajad

SPRINGEX INVEST OÜ

Endised esindajad
?
Usaldusväärne
V. L. ★★★★

Sünniaeg: ......

Aktiivseid seoseid 1

Roll: ......

Kutsetegevus, Ehitus

Riskantne
T. P. ★★★★

Sünniaeg: ......

Aktiivseid seoseid 1

Roll: ......

Haldustegevused, Ehitus

Ettevaatust
V. P. ★★★★

Sünniaeg: ......

Aktiivseid seoseid 0

Roll: ......

Ehitus

SPRINGEX INVEST OÜ

Esindusõiguse ajalugu
?
Valdkond
Ettevõtte vanus
a
Kasusaaja riik:
et
 
2020
2020

SPRINGEX INVEST OÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
?

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne Problemaatiline Riskantne

SPRINGEX INVEST OÜ

Tütar- ja sidusettevõtted
?

Endised tütar- ja sidusettevõtted

NimiKrediidiskoorOsamaksAlgusLõpp
..................

Finantsid

SPRINGEX INVEST OÜ

Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad
?

SPRINGEX INVEST OÜ

Finantsnäitajad ja prognoos
?

SPRINGEX INVEST OÜ

Kinnisvara seisuga 29.07.2015
?

Kinnisvara PUUDUB

SPRINGEX INVEST OÜ

Majandusaasta aruanded
?

Aasta

Periood

Esitatud

Aruande PDF

2011

01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2013

2010

01.01.2010 - 31.12.2010

28.06.2011

2009

01.01.2009 - 31.12.2009

28.06.2010

2008

01.01.2008 - 31.12.2008

16.03.2010

Kohustused

SPRINGEX INVEST OÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne

SPRINGEX INVEST OÜ

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 29.07.2015
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

SPRINGEX INVEST OÜ

Võlanõuete ajalugu
?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €

Viimased ajaloo sündmused
...... ......

SPRINGEX INVEST OÜ

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 29.07.2015
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

SPRINGEX INVEST OÜ

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 29.07.2015
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

SPRINGEX INVEST OÜ

Kohtumäärused registris seisuga 29.07.2015
?
Logo

Kandemäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

08.06.2015

Registrit pidava kohtu määrus äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel - registrist kustutatakse äriühing, kes pole registrile seadusega sätestatud tähtaja jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet.

Määruse number: Ä 10118901 / 6

Määruse olek Jõustunud: 26.07.2015


Logo

Kustutamishoiatuse avaldamine Ametlikes Teadaannetes

03.12.2014

Registrit pidav kohus avaldab kustutamishoiatuse väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määruse number: Ä 10118901 / M3

Määruse olek Jõustunud: 03.12.2014


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

03.06.2014

Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.

Määruse number: Ä 10118901 / M2

Määruse olek Jõustunud: 30.11.2014

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 30.11.2014


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

03.06.2014

Registrit pidav kohus hoiatab Äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise või sundlõpetamise eest.

Määruse number: Ä 10118901 / M2

Määruse olek Jõustunud: 30.11.2014

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 30.11.2014


SPRINGEX INVEST OÜ

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 29.07.2015
?

Tarbijavaidlused PUUDUVAD

SPRINGEX INVEST OÜ

Kohtuistungid seisuga 29.07.2015
?

Kohtuistungid PUUDUVAD

SPRINGEX INVEST OÜ

Kohtulahendid seisuga 29.07.2015
?

Kohtulahendid PUUDUVAD

SPRINGEX INVEST OÜ

Teadaanded ja kuulutused seisuga 29.07.2015
?
Logo

Täitmisteade

17.08.2015
Täitmisteade
Avaldamise algus: 17.08.2015
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Arvi Pink avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur edastab võlgnikule Springex Invest OÜ (registrikood: 11509103) täitmisteate. Sissenõudjaks on EESTI VABARIIK (MAKSU- JA TOLLIAMETI PÕHJA MAKSU- JA TOLLIKESKUSE KAUDU). Nõude summa suurus on 2100.11 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (Maksu- ja Tolliameti 18.02.2014 haldusakt avalik-õigusliku rahalise kohustuse täitmiseks nr. 13-11/13668) vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 06.09.2015.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Arvi Pink ametialasele arvelduskontole SEB Pank AS a/a EE821010010124388015. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasi number 024/2015/957 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 2384.47 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 2649.67 eurot.

Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. Vastuvõtt E 10.00-13.00, K 13.00-16.00

Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Narva mnt 7D, 10145 Tallinn või e-posti teel Arvi.Pink@taitur.just.ee.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5). Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda.
Kehtetud ärinimed:
Springex Invest OÜ: Springex Invest OÜ, Nordswed OÜ, Osaühing Aaker Balticum.
Kohtutäitur Arvi Pink
Narva mnt 7D, 10145 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: Arvi.Pink@taitur.just.ee
Teadaande number 832356

Turundus

Näita ennast oma valdkonna ettevõtete profiilidel
Jõua rohkemate otsustajate silmade ette nii Eestis kui mujal maailmas!

SPRINGEX INVEST OÜ

Suurima vaadatavusega lood
?
___score___
___text___
___date___
___title___

___txt___

___views___

___viewst___

___date___
___title___

___txt___

SPRINGEX INVEST OÜ

Artiklid ja lood
?
0 artiklit
0 storyt

Viimase kolme kuu meediakajastus

0 - avaldatud artiklid

0 - avaldatud lood

SPRINGEX INVEST OÜ viimase poolaasta artiklite ja storyde arv

Peavoolumeedia artiklid
Lood Storybookis

Äriseoste võrgustik

SPRINGEX INVEST OÜ

Äriseoste võrgustik
käibe suurus
võla suurus
ÄRIRISKI KLASSID
Kustutatud
Usaldusväärne
Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
Ajalooline seos
Aktiivne seos
Seoste laiendamine
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid

Kasusaajate võrgustik

SPRINGEX INVEST OÜ

Kasusaaja võrgustik
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid

Seire

Filtreeri

Aasta
Tüüp
CSV
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne