Kohustused
Vali raport X
×
Irid

KUIKUI OÜ

Kohustused ja võlad

70 külastajat

0 jälgijat

Kehtivad võlad

img

Maksuvõlad Puuduvad

Eravõlad Puuduvad

2019 II kvartal

Sissetulek / käive

Puudub

Väljaminek / maksud

22 €

Aruandluskohustus

img

Maksudeklaratsioonid

esitatud

Majandusaasta aruanded

esitatud

Otsused ja ettekirjutused

Kohtulahendid:

Puuduvad

Täitemenetlused:

Puuduvad

Tarbijavaidlused:

Puuduvad

Peamine vastutav kõneisik

S. V.

Hüpoteegid

img

 

Kinnistud puuduvad

Vaata hüpoteeke

KUIKUI OÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne

KUIKUI OÜ

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 24.11.2020
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

KUIKUI OÜ

Võlanõuete ajalugu
?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €

Viimased ajaloo sündmused
...... ......

KUIKUI OÜ

Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)
?
KvartalDeklareeritud käiveTasutud riiklikud maksudTasutud tööjõumaksudTöötajate arv
2019 II...... €...... €...... €......
2018 II...... €...... €...... €......

KUIKUI OÜ

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 24.11.2020
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

KUIKUI OÜ

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 24.11.2020
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

KUIKUI OÜ

Kohtumäärused registris seisuga 24.11.2020
?
Logo

Kandemäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

25.03.2013

Registrit pidava kohtu määrus äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel - registrist kustutatakse äriühing, kes pole registrile seadusega sätestatud tähtaja jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet.

Määruse number: Ä 10119476 / 4

Määruse olek Jõustunud: 15.05.2013


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

17.02.2012

Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.

Määruse number: Ä 10119476 / M2

Määruse olek Jõustunud: 17.08.2012

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 17.08.2012


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

17.02.2012

Registrit pidav kohus hoiatab Äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise või sundlõpetamise eest.

Määruse number: Ä 10119476 / M2

Määruse olek Jõustunud: 17.08.2012

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 17.08.2012


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

01.03.2011

Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.

Määruse number: Ä 10119476 / M1

Määruse olek Jõustunud: 29.12.2011


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

01.03.2011

Registrit pidav kohus hoiatab Äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise või sundlõpetamise eest.

Määruse number: Ä 10119476 / M1

Määruse olek Jõustunud: 29.12.2011


KUIKUI OÜ

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 24.11.2020
?

Tarbijavaidlused PUUDUVAD

KUIKUI OÜ

Kohtuistungid seisuga 24.11.2020
?

Kohtuistungid PUUDUVAD

KUIKUI OÜ

Kohtulahendid seisuga 24.11.2020
?

Kohtulahendid PUUDUVAD

KUIKUI OÜ

Teadaanded ja kuulutused seisuga 24.11.2020
?
Logo

Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade

20.06.2017
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 20.06.2017
Avaldamise lõpp: 21.09.2017
Harju Maakohus (Tartu maantee kohtumaja) avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Harju Maakohus (Tartu maantee kohtumaja) toimetab puudutatud isikule, Kuikui OÜ (registrikood: 11514133), avalikult kätte avalikult kätte Harju Maakohtu 12.06.2017 menetlusse võtmise määruse ja selgitused juhatuse liikmele ning kirjalikult vastamise nõude tsiviilasjas number 2-17-7392 (Kuikui OÜ sundlõpetamine).

Menetlusse võtmise määrusega määras kohus:
1. Algatada Kuikui OÜ sundlõpetamine.
2. Anda puudutatud isikutele tähtaeg 15 päeva käesoleva määruse saamisest alates esitada likvideerija kandidaat või tasuda kohtu poolt likvideerija määramiseks 1278,23 eurot Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X) AS-is SEB Pank, EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X) AS-is Swedbank, a/a EE513300333522160001 (SWIFT: FOREEE2X) Danske Bank A/S Eesti filiaalis või EE221700017003510302 (SWIFT: NDEAEE2X) Nordea Bank.
3. Kuulata võimalusel ära puudutatud isikute esindajad ning likvideerija kandidaat.
4. Toimetada käesoleva määruse ärakiri menetlusosalistele kätte.

Avalduse ärakirja koos lisadega ning avaldusele kirjalikult vastamise nõude saab puudutatud isik kätte Harju Maakohtu Tartu mnt 85 kohtumajast kab. 238, tel 612 7844.Kuikui OÜ on kohustatud kohtule 15 päeva jooksul käeoleva teate kättetoimetamisest esitama avaldusele vastuse.
Aseri Vallavalitsuse poolt on edastatud kohtunikule dokumendid Kuikui OÜ sundlõpetamine (registrikood 11514133) sundlõpetamise otsustamiseks.

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) §-le 602 määrab kohus juriidilise isiku sundlõpetamise korral likvideerija(d). ÄS § 206 lg 1 kohaselt on osaühingu likvideerijateks juhatuse liikmed, kui põhikirjas, osanike otsusega või kohtumäärusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijaks ei või olla füüsiline isik, kes ei või olla juhatuse liikmeks. Tulenevalt TsMS § 603 lg-st 3 on kohtu poolt isiku määramiseks vajalik määratava isiku nõusolek.

Juhul kui Te olete nõus täitma Kuikui OÜ likvideerija ülesandeid, palub kohus edastada vastavasisulise kirjaliku nõusoleku 15 päeva jooksul arvates käesoleva kirja kättesaamisest. Juhul kui Teil on põhjendatud vastuväiteid enda likvideerijaks määramise kohta, palub kohus Teil esitada need koos kirjalike põhjendustega sama tähtaja jooksul. Eelnimetatud nõusolek või vastuväited tuleb edastada allkirjastatult Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja aadressil (Tartu mnt 85, Tallinn 15083) või digitaalallkirjaga dokumendid e-posti aadressil hmktartumnt.menetlus@just.ee.

Dokument on Teile kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID-d.

Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (TsMS § 317 lg 5).
 
Ärinimed
Kuikui OÜ, kehtetud ärinimed: Kellomiehet OÜ, Kuikui OÜ.
Harju Maakohus (Tartu maantee kohtumaja)
Tartu mnt 85, 15083 Tallinn
Telefon: 612 7830
E-post: harjumk.info@kohus.ee
Teadaande number 1152974