Kohustused
Vali raport X
×
Irid

DOMINIC EHITUS OÜ

Kohustused ja võlad

281 külastajat

2 jälgijat

Kehtivad võlad

img

Maksuvõlad Puuduvad

Eravõlad Puuduvad

2019 III kvartal

Sissetulek / käive

Puudub

Väljaminek / maksud

Puudub

Aruandluskohustus

img

Maksudeklaratsioonid

2015, 2015

Majandusaasta aruanded

2015, 2016, 2017, 2018

Otsused ja ettekirjutused

Kohtulahendid:

1 otsus

Täitemenetlused:

Puuduvad

Tarbijavaidlused:

Puuduvad

Peamine vastutav kõneisik

Puudub

Hüpoteegid

img

 

Kinnistud puuduvad

Vaata hüpoteeke

DOMINIC EHITUS OÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne

DOMINIC EHITUS OÜ

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 22.07.2019
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

DOMINIC EHITUS OÜ

Võlanõuete ajalugu
?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €


TASUMISGRAAFIK
......
Viimased ajaloo sündmused
...... ......

DOMINIC EHITUS OÜ

Võlgade jaotus liigiti 24.11.2020
?
Võlgade jaotus liigiti
Nõudeliik Nõude summa Maksegraafikus Vaidlustatud Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis Esindaja
Maksukoguja nõuded ...... € ...... € ...... €
Kinnipeetud tulumaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Kogumispension ...... € ...... € ...... € EMTA
Käibemaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Sotsiaalmaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Töötuskindlustusmakse ...... € ...... € ...... € EMTA
Võlausaldajate nõuded ...... € ...... € ...... €
Kokku ...... € ...... € ...... €

DOMINIC EHITUS OÜ

Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 22.07.2019
?
Aegumata
Summa:
......
...... €
Aegunud
Summa:
......
...... €

DOMINIC EHITUS OÜ

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 22.07.2019
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

DOMINIC EHITUS OÜ

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 22.07.2019
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

DOMINIC EHITUS OÜ

Kohtumäärused registris seisuga 22.07.2019
?
Logo

Kandemäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

24.04.2019

Registrit pidava kohtu määrus äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel - registrist kustutatakse äriühing, kes pole registrile seadusega sätestatud tähtaja jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet.

Määruse number: Ä 30036621 / 7

Määruse olek Jõustunud: 01.07.2019


Logo

Kustutamishoiatuse avaldamine Ametlikes Teadaannetes

27.09.2018

Registrit pidav kohus avaldab kustutamishoiatuse väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määruse number: Ä 30036621 / M3

Määruse olek Jõustunud: 27.09.2018


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

22.03.2018

Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.

Määruse number: Ä 30036621 / M2

Määruse olek Jõustunud: 24.09.2018

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 24.09.2018


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

22.03.2018

Registrit pidav kohus hoiatab Äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise või sundlõpetamise eest.

Määruse number: Ä 30036621 / M2

Määruse olek Jõustunud: 24.09.2018

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 24.09.2018


DOMINIC EHITUS OÜ

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 22.07.2019
?

Tarbijavaidlused PUUDUVAD

DOMINIC EHITUS OÜ

Kohtulahendite seosed
?

DOMINIC EHITUS OÜ

Kohtuistungid seisuga 22.07.2019
?

Kohtuistungid PUUDUVAD

DOMINIC EHITUS OÜ

Kohtulahendid seisuga 22.07.2019
?
Logo

Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-50975/85

Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval

24.10.2011
Vaatan
Kohtuasja number: 2-11-50975/85
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Ivika Sillaots
Kohtuasja algus: 24.10.2011
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 24.10.2011
Asja kategooria: Võlaõigus, Võlaõigus, Võlaõigus, Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 26.06.2015
Lahendi jõustumised: 11.08.2015
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:PMK:2015:2.11.50975.15927

DOMINIC EHITUS OÜ

Teadaanded ja kuulutused seisuga 22.07.2019
?
Logo

Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade

15.05.2019
Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 15.05.2019
Avaldamise lõpp: 15.11.2019
Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab isikule, DOMINIC EHITUS OÜ (registrikood: 11547167), avalikult kätte 24.04.2019 määruse nr Ä 30036621 / 7 väljavõtte:

Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 30036621 / 7 väljavõte:
Kustutada DOMINIC EHITUS OÜ (registrikood 11547167) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel.
Käesoleva kandemääruse peale võib esitada määruskaebuse 30 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Äriregistrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud. Vastavalt riigilõivuseaduse § 59 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Luminor Bank AS a/a EE221700017003510302. Maksekorraldusel tuleb kindlasti märkida viitenumber 11170017864844.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Tartu Maakohtu registriosakond
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 1468082

Logo

Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade

28.10.2016
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 28.10.2016
Avaldamise lõpp: 29.01.2017
Pärnu Maakohus (Pärnu kohtumaja) avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Pärnu Maakohus (Pärnu kohtumaja) toimetab võlgnikule, DOMINIC EHITUS OÜ (registrikood: 11547167), avalikult kätte 29.08.2016 kohtumääruse tsiviilasjas 2-11-50975.

29.08.2016 määruse RESOLUTSIOON:
Välja maksta OÜ Estoks Ehitus poolt 24.10.2011. a Rahandusministeeriumi tagatiste kontole, Pärnu Maakohtu viitenumber 3100057277, hagis OÜ Agraar Invest vastu tasutud hagi tagamise tagatis summas 2124,71 eurot (kaks tuhat ükssada kakskümmend neli eurot ja 71 senti) Tallinna kohtutäitur Hille Kudu ametialasele arvelduskontole nr EE761010010124340011 AS SEB Pank, selgitus: hagi tagatis tsiviilasjas nr 2-11-50975, Dominic Ehitus OÜ vastu algatatud täitemenetlus 035/2015/1520, rahalise nõude arestimise akti alusel.
Käesolev määrus saata teadmiseks pooltele, Tallinna kohtutäitur Hille Kudule ja peale jõustumist täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest.
28.10.2016 määruse RESOLUTSIOON:
Juhindudes TsMS § 317 lg 1 p 1, lg 11, lg 3
Toimetada võlgnikule Dominic Ehitus OÜ-le (reg.kood 11547167) tsiviilasjas nr 2-11-50975 tehtud Pärnu Maakohtu 24.08.2016. a menetluskulude kindlaksmääramise ja väljamõistmise määrus ning 29.08.2016. a määrus hagi tagamisel hagejalt nõutud tagatise väljamaksmine rahalise nõude arestimise akti alusel kohtutäituri arvele kätte avalikult määruse resolutsiooni väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisega.
Kohtumäärused loetakse võlgnikule avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel määruse resolutsiooni väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast. Määruse ärakirja saab kätte Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajast, Rüütli tn 19, Pärnu.
Edasikaebamise kord
Käesoleva määruse peale ei saa esitada määruskaebust.

Dokument on Teile kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID-d.

Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (TsMS § 317 lg 5).
 
Kehtetud ärinimed:
DOMINIC EHITUS OÜ: OÜ BAYCOM CAPITAL, BAYCOM CAPITAL UÜ, Osaühing ESTOKS EHITUS.
Pärnu Maakohus (Pärnu kohtumaja)
Kuninga 22, 80099 Pärnu
Telefon: 447 9500
E-post: pmkparnu.menetlus@kohus.ee
Teadaande number 1038416

Logo

Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade

28.10.2016
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 28.10.2016
Avaldamise lõpp: 29.01.2017
Pärnu Maakohus (Pärnu kohtumaja) avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Pärnu Maakohus (Pärnu kohtumaja) toimetab võlgnikule, DOMINIC EHITUS OÜ (registrikood: 11547167), avalikult kätte 24.08.2016 kohtumäärus tsiviilasjas 2-11-50975.

24.08.2016 määruse RESOLUTSIOON:
1. Rahuldada OÜ Agraar Invest menetluskulude kindlaksmääramise avaldus osaliselt ja määrata kindlaks OÜ Agraar Invest menetluskulud summas 24 051,38 eurot (kakskümmend neli tuhat viiskümmend üks eurot ja 38 senti).
2. Välja mõista Dominic Ehitus OÜ-lt menetluskulud summas 24 051,38 eurot (kakskümmend neli tuhat viiskümmend üks eurot ja 38 senti) OÜ Agraar Invest OÜ kasuks.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada 15 päeva jooksul selle kättesaamisest määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu, kui kaebuse hind ületab 200 eurot.
28.10.2016 määruse RESOLUTSIOON:
Juhindudes TsMS § 317 lg 1 p 1, lg 11, lg 3
Toimetada võlgnikule Dominic Ehitus OÜ-le (reg.kood 11547167) tsiviilasjas nr 2-11-50975 tehtud Pärnu Maakohtu 24.08.2016. a menetluskulude kindlaksmääramise ja väljamõistmise määrus ning 29.08.2016. a määrus hagi tagamisel hagejalt nõutud tagatise väljamaksmine rahalise nõude arestimise akti alusel kohtutäituri arvele kätte avalikult määruse resolutsiooni väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisega.
Kohtumäärused loetakse võlgnikule avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel määruse resolutsiooni väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast. Määruse ärakirja saab kätte Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajast, Rüütli tn 19, Pärnu.
Edasikaebamise kord
Käesoleva määruse peale ei saa esitada määruskaebust.

Dokument on Teile kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID-d.

Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (TsMS § 317 lg 5).
 
Kehtetud ärinimed:
DOMINIC EHITUS OÜ: OÜ BAYCOM CAPITAL, BAYCOM CAPITAL UÜ, Osaühing ESTOKS EHITUS.
Pärnu Maakohus (Pärnu kohtumaja)
Kuninga 22, 80099 Pärnu
Telefon: 447 9500
E-post: pmkparnu.menetlus@kohus.ee
Teadaande number 1038401

Logo

Äriühingu kustutamishoiatuse teade

27.09.2018
Äriühingu kustutamishoiatuse teade
Avaldamise algus: 27.09.2018
Avaldamise lõpp: 28.03.2019
Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 60 lõike 2 alusel.

DOMINIC EHITUS OÜ (registrikood: 11547167) ei ole esitanud 2015., 2016. aasta majandusaasta aruannet ega esitanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast kuue kuu jooksul alates kustutamishoiatuse (määruse nr Ä 30036621 / M2) tegemisest.

Kõigil võlausaldajatel on võimalik teatada oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest. Vastasel korral võidakse äriühing registrist kustutada likvideerimismenetluseta (ÄS § 60 lg 2).

Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul äriühingu likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise (ÄS § 60 lg 4).

Kui äriühing ei ole kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada (ÄS § 60 lg 3).
Tartu Maakohtu registriosakond
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 1353387