Kohustused
Vali raport X
×
Irid

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Kohustused ja võlad

1 517 külastajat

5 jälgijat

Kehtivad võlad

img

Maksuvõlad

185 €

Eravõlad

4 764 €

2016 IV kvartal

Sissetulek / käive

Puudub

Väljaminek / maksud

Puudub

Aruandluskohustus

img

Maksudeklaratsioonid

esitatud

Majandusaasta aruanded

2013, 2014, 2015, 2016 ...

Otsused ja ettekirjutused

Kohtulahendid:

1 otsus

Täitemenetlused:

Puuduvad

Tarbijavaidlused:

Puuduvad

Peamine vastutav kõneisik

I. L.

Hüpoteegid

img

 

Kinnistud puuduvad

Vaata hüpoteeke

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 30.11.2020
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Võlanõuete ajalugu
?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €


TASUMISGRAAFIK
......
Viimased ajaloo sündmused
...... ......

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Võlgade jaotus liigiti 30.11.2020
?
Võlgade jaotus liigiti
Nõudeliik Nõude summa Maksegraafikus Vaidlustatud Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis Esindaja
Maksukoguja nõuded ...... € ...... € ...... €
Intress ...... € ...... € ...... € EMTA
Maamaks ...... € ...... € ...... € EMTA
SUNNIRAHA ...... € ...... € ...... € EMTA
Võlausaldajate nõuded ...... € ...... € ...... €
Muud teenindavad tegevused ...... € ...... € ...... € KREEDIX OÜ
Muud teenindavad tegevused ...... € ...... € ...... € KREEDIX OÜ
Muud teenindavad tegevused ...... € ...... € ...... € KREEDIX OÜ
Kokku ...... € ...... € ...... €

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 29.11.2020
?
Aegumata
Summa:
......
...... €
Aegunud
Summa:
......
...... €

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)
?
KvartalDeklareeritud käiveTasutud riiklikud maksudTasutud tööjõumaksudTöötajate arv
2020 IV...... €...... €...... €......
2020 III...... €...... €...... €......

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 30.11.2020
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 30.11.2020
?
Võlanõude vanus2047 päeva
SissenõudjaSPT Inkasso OÜ
Seaduslik alusts. 2-15-101278: tsiviilkohtumenetluse seadustiku TsMS § 317 lg 3
AndmekandjaPärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Põhinõue3 755 €
Kõrvalnõue320 €
Riigilõiv122 €
KOKKU4 217 €
Menetluskulu20 €
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teadeAvaldamise algus: 24.04.2015 Avaldamise lõpp: 24.07.2015 Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.Kohus toimetab võlgnikule, CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (registrikood: 11620912), avalikult kätte 8.04.2015 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-15-101278. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).Kohustada võlgnikku CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (registrikood: 11620912) tasuma avaldajale SPT Inkasso OÜ (registrikood: 12615741) põhinõudeid summas 3 754,80 eurot ja kõrvalnõudeid summas 319,94 eurotning hüvitama riigilõivu 122,24 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.   Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.Pärnu Maakohtu maksekäsuosakondSadama 21, 90502 HaapsaluTelefon: 472 0030E-post: maksekask@just.ee Teadaande number 762430

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Kohtumäärused registris seisuga 30.11.2020
?
Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

28.08.2012

Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.

Määruse number: Ä 30038367 / M2

Määruse olek Jõustunud: 03.09.2013

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 03.09.2013


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

28.08.2012

Registrit pidav kohus hoiatab Äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise või sundlõpetamise eest.

Määruse number: Ä 30038367 / M2

Määruse olek Jõustunud: 03.09.2013

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 03.09.2013


Logo

Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata

09.05.2012

Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande esitamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.

Määruse number: Ä 30038367 / M1

Määruse olek Jõustunud: 09.06.2012

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 09.06.2012


CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 30.11.2020
?

Tarbijavaidlused PUUDUVAD

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Kohtulahendite seosed
?

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Kohtuistungid seisuga 30.11.2020
?

Kohtuistungid PUUDUVAD

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Kohtulahendid seisuga 30.11.2020
?
Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-3955/71

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

13.03.2015
Vaatan
Kohtuasja number: 2-15-3955/71
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Margo Klaar, Kaija Kaijanen, Ele Liiv
Kohtuasja algus: 13.03.2015
Menetluse liik: Määruskaebusmenetlus
Menetluse algus: 08.07.2015
Asja kategooria: Pankrotiõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 30.07.2015
Lahendi jõustumised: 30.09.2015
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2015:2.15.3955.17543

CELASTONE KAUBANDUSE OÜ

Teadaanded ja kuulutused seisuga 30.11.2020
?
Logo

Täitmisteade

29.06.2015
Täitmisteade
Avaldamise algus: 29.06.2015
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Virge Välb avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur edastab võlgnikule CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (registrikood: 11620912) täitmisteate. Sissenõudjaks on Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet. Nõude summa suurus on 20.00 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet 24.11.2014a. kohtuvälise menetleja otsus nr. 103074) vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 18.07.2015.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Virge Välb ametialasele arvelduskontole nr. EE211010010124043017 SEB Pank AS. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasi number 120/2015/389 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 48.46 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 57.76 eurot.

Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. Büroo lahtioleku aeg: E, T, K, N 10.00-14.00.

Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Tallinna 18, 72711 Paide või e-posti teel Virge.Valb@taitur.just.ee.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5). Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. KOHTUTÄITURI VASTUVÕTT: E, K 10.00-14.00.
Kehtetud ärinimed:
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ, Blumenwitz OÜ.
Kohtutäitur Virge Välb
Tallinna 18, 72711 Paide
Telefon: 3848725
E-post: Virge.Valb@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Virge Välb
Telefon: 3848725
E-post: Virge.Valb@taitur.just.ee
Teadaande number 790184

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

24.04.2015
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 24.04.2015
Avaldamise lõpp: 24.07.2015
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (registrikood: 11620912), avalikult kätte 8.04.2015 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-15-101278. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (registrikood: 11620912) tasuma avaldajale SPT Inkasso OÜ (registrikood: 12615741) põhinõudeid summas 3 754,80 eurot ja kõrvalnõudeid summas 319,94 eurot ning hüvitama riigilõivu 122,24 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@just.ee
Teadaande number 762430

Logo

Lõpparuande kinnitamisega pankrotimenetluse lõpetamise teade

05.01.2018
Lõpparuande kinnitamisega pankrotimenetluse lõpetamise teade
Avaldamise algus: 05.01.2018
Avaldamise lõpp: 06.01.2021
Pärnu Maakohus (Rapla kohtumaja) avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 163 lõike 7 alusel.

05.01.2018 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-3955 lõpetati võlgniku, CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (registrikood: 11620912) (pankrotis),  pankrotimenetlus lõpparuande kinnitamisega.

Võlgnik võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates (PankrS § 164 lg 1, TsMS § 661 lg 2).

Võlausaldaja võib esitada määruskaebuse, kui ta on esitanud menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite vastavalt PankrS § 161 lõikele 2 või § 163 lõikele 2 (PankrS § 164 lg 2). Kinnitada CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) pankrotimenetluse lõpparuanne.

Tunnustatud ja rahuldamata jäänud nõuded:

II rahuldamisjärk

Võlausaldaja Tunnustatud kuid tasumata nõue eurodes
OÜ Helessel 11112,27
OÜ Helessel 4870,34
CEMEX SIA 6895,43
CEMEX SIA 9849,73
Margus Sussi 1970,07
Tiit Arula 3492,48
Teet Sihimets 2098,69
OÜ Alevi Kinnisvara 676,85
AS Eesti Telekom 8525,40
Aktsiaselts SEB Liising 1827,24
Osaühing Mark Oil 2193,86
Eesti Energia AS 9538,94
Keiti Pärn 3073,18
Osaühing Sakret 23115,95
Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu 206,64
OÜ Veoleo 610,45
Aktsiaselts Kiirkandur 21976,22
Kohtutäitur Igor Prigoda 18,43

III rahuldamisjärk

Võlausaldaja Tunnustatud kuid tasumata nõue eurodes
Oil Term OÜ 2377,73
Rauno Viirg 6944,68
A. Karuse Aktsiaselts 504
Osaühing Eesti Traat 1748,55
FEDAK EESTI Osaühing 1285,20
AS Eesti Väärtpaberikeskus 96,78
Tulundusühistu Kaanon-Tech 3754,80
LINDSTRÖM OSAÜHING 632,53
Osaühing Stranton CP 804
OÜ Hansapakend 2578,56
OÜ Autobaas 785
Riipal Grupp OÜ 1608
Eesti Vabariik Politsei- ja Piirivalveameti kaudu 12
Oniar OÜ 15685,19
ZEP Eesti OÜ 494,65

Kokku on tunnustatud kuid tasumata nõudeid II ja III rahuldamisjärgus 151363,84 eurot.

Kinnitada pankrotihaldur Kristjan Aava täiendav tasu 852,32 eurot, millele lisandub käibemaks. Halduri tasu kuulub väljamaksmisele Advokaadibüroo Paas & Partnerid OÜ-le, mille kaudu pankrotihaldur Kristjan Aava tegutseb.

Kinnitada pankrotihalduri poolt kantud ning pankrotitoimkonna15.04.2016 otsusega kinnitatud kulud summas 1213,15 eurot.

Lõpetada CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) pankrotimenetlus.

Jätta pankrotihaldur Kristjan Aava oma kohustustest PankrS § 165 lg 4 alusel vabastamata.

Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määrus saata võlgniku seaduslikule esindajale ja pankrotihaldurile.


Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates määruse kätte toimetamisest. Võlausaldaja võib määruskaebuse esitada üksnes juhul, kui ta on esitanud lõpparuandele vastuväite. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest. Kohus võib lugeda menetlusdokumendi kätte toimetatuks viie päeva möödumisel postitamisest saaja aadressil ja seda ka juhul, kui saadetis tagastatakse.
Ärinimed
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ, kehtetud ärinimed: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ, Blumenwitz OÜ.
Pärnu Maakohus (Rapla kohtumaja)
Sauna 5, 79513 Rapla
Telefon: 489 0630
E-post: pmkrapla.menetlus@kohus.ee
Teadaande number 1242113

Logo

Pankrotimenetluse lõpparuandega tutvumise teade

08.12.2017
Pankrotimenetluse lõpparuandega tutvumise teade
Avaldamise algus: 08.12.2017
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (registrikood: 11620912)  pankrotihaldur Kristjan Aava avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 163 lõike 1 alusel.

Võlgniku, CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (registrikood: 11620912), pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Advokaadibüroos Paas & Partnerid, asukohaga Tondi 51, Tallinn, kooskõlastades tutvumise aja eelnevalt telefonil 6148 222.

Vastuväite lõpparuandele võivad võlausaldajad esitada Pärnu Maakohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates (PankrS § 163 lg 2).
Ärinimed
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ, kehtetud ärinimed: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ, Blumenwitz OÜ.
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6148 222
E-post: kristjan@abpp.ee
Teadaande number 1230081

Logo

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade

30.05.2017
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.05.2017
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912) pankrotihaldur Kristjan Aava avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (11620912, pankrotis) pankrotihaldur müüb võlgnikule kuuluvad murukivid. Vara müüakse tervikvarana. Murukivide kogus on ca 55 alust, ühel alusel on 32 murukivi, mõõtudega 50x50 cm. Kivid on ladustatud euroalustele kuid on kiletamata. Kivid on olnud ladustatud välitingimustes alates 2014. aastast.
Vara asub Orgita külas, Märjamaal ning enampakkumise võitja kannab kõik vara transpordi ning laadimisega seotud kulutused. Vara valdus tuleb üle võtta 5 tööpäeva jooksul, alates müügihinna tasumisest ning enampakkumise akti koostamisest.
Pankrotihaldurile ei ole teada murukivide sort, ega vastavus standardile. Pankrotihaldur ei anna murukivide osas mingisuguseid kinnitusi, ega vastuta kivide vastavuse eest tehnilistele tingimustele.


Alghind: 440 euro(t).

Omanik: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=32070 ning tasuda tagatisraha 44 eurot CELASTONE KAUBANDUS OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE921700017003045673 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.06.2017 10:00 oksjonil ID32070 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.06.2017 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.05.2017 kell 10:00 ja lõpeb 15.06.2017 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.06.2017 kell 10:00 ja lõpeb 23.06.2017 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 44 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumiseks palun kooskõlastada tutvumise aeg pankrotihalduriga telefonil 6148 222
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande number 1143763

Logo

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade

30.05.2017
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.05.2017
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912) pankrotihaldur Kristjan Aava avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kiletusliin Roborac. CELASTONE KAUBANDUSE (11620912 pankrotis) pankrotihaldur müüb võlgnikule kuuluva alusekiletusseadme. Pankrotihaldurile ei ole teada seadme tehniline seisukord ning pankrotihaldur ei anna seadme tehnilise seisukorra osas mistahes kinnitusi ning ei vastuta vara tehnilise seisukorra eest. Vara asukoht on Märjamaa.

Alghind: 400 euro(t).

Omanik: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=32069 ning tasuda tagatisraha 40 eurot CELASTONE KAUBANDUS OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE921700017003045673 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.06.2017 10:00 oksjonil ID32069 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.06.2017 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.05.2017 kell 10:00 ja lõpeb 15.06.2017 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.06.2017 kell 10:00 ja lõpeb 23.06.2017 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 40 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga saab tutvuda vara asukohas Märjamaal, kooskõlastades tutvumise soovi eelnevalt pankrotihalduriga telefonil 6018 144
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande number 1143762

Logo

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade

24.01.2017
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.01.2017
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912) pankrotihaldur Kristjan Aava avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (11620912, pankrotis) pankrotihaldur müüb võlgnikule kuuluvad õõnesplokid. Vara müüakse tervikvarana. Õõnesplokkide kogus on ca 32 alust, ühel alusel on 60 plokki, 19x19x49 cm. Kivid on ladustatud euroalustele kuid on kiletamata. Kivid on olnud ladustatud välitingimustes alates 2014. aastast. Pankrotihaldurile ei ole teada kivide sort, ega ka vastavus standardile. Pankrotihaldur ei anna kivide osas mingisuguseid kinnitusi, ega vastuta kivide vastavuse eest tehnilistele tingimustele.

Alghind: 480 euro(t).

Omanik: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=29266 ning tasuda tagatisraha 48 eurot CELASTONE KAUBANDUS OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE921700017003045673 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.02.2017 14:00 oksjonil ID29266 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.02.2017 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.01.2017 kell 14:00 ja lõpeb 06.02.2017 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.02.2017 kell 14:00 ja lõpeb 13.02.2017 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 48 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara asub Märjamaal. Varaga tutvumiseks kooskõlastada tutvumise aeg pankrotihalduriga telefonil 614 8222
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande number 1079255

Logo

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade

24.01.2017
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.01.2017
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912) pankrotihaldur Kristjan Aava avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (11620912, pankrotis) pankrotihaldur müüb võlgnikule kuuluvad õõnesplokid. Vara müüakse tervikvarana. Õõnesplokkide kogus on ca 52 alust, ühel alusel on 60 plokki, 9x10x49 cm. Kivid on ladustatud euroalustele kuid on kiletamata. Kivid on olnud ladustatud välitingimustes alates 2014. aastast. Pankrotihaldurile ei ole teada kivide sort, ega ka vastavus standardile. Pankrotihaldur ei anna kivide osas mingisuguseid kinnitusi, ega vastuta kivide vastavuse eest tehnilistele tingimustele.

Alghind: 561,60 euro(t).

Omanik: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=29260 ning tasuda tagatisraha 56 eurot CELASTONE KAUBANDUS OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE921700017003045673 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.02.2017 14:00 oksjonil ID29260 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.02.2017 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.01.2017 kell 14:00 ja lõpeb 06.02.2017 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.02.2017 kell 14:00 ja lõpeb 14.02.2017 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 56 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara asub Märjamaal ning tutvumiseks palun kooskõlastada pankrotihalduriga aeg telefonil 614 8222
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande number 1079249

Logo

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade

24.01.2017
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.01.2017
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912) pankrotihaldur Kristjan Aava avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kiletusliin Roborac.
CELASTONE KAUBANDUSE (11620912 pankrotis) pankrotihaldur müüb võlgnikule kuuluva alusekiletusseadme. Pankrotihaldurile ei ole teada seadme tehniline seisukord ning pankrotihaldur ei anna seadme tehnilise seisukorra osas mistahes kinnitusi ning ei vastuta vara tehnilise seisukorra eest. Vara asukoht on Märjamaa.


Alghind: 462,50 euro(t).

Omanik: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=29256 ning tasuda tagatisraha 46 eurot CELASTONE KAUBANDUS OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE921700017003045673 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.02.2017 14:00 oksjonil ID29256 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.02.2017 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.01.2017 kell 14:00 ja lõpeb 06.02.2017 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.02.2017 kell 14:00 ja lõpeb 14.02.2017 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 46 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga saab tutvuda vara asukohas Märjamaal, kooskõlastades tutvumise soovi eelnevalt pankrotihalduriga telefonil 6018 144
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande number 1079243

Logo

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade

06.12.2016
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 06.12.2016
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912) pankrotihaldur Kristjan Aava avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kiletusliin Roborac.
CELASTONE KAUBANDUSE (11620912 pankrotis) pankrotihaldur müüb võlgnikule kuuluva alusekiletusseadme. Pankrotihaldurile ei ole teada seadme tehniline seisukord ning pankrotihaldur ei anna seadme tehnilise seisukorra osas mistahes kinnitusi ning ei vastuta vara tehnilise seisukorra eest. Vara asukoht on Märjamaa.


Alghind: 925 euro(t).

Omanik: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=28121 ning tasuda tagatisraha 92 eurot CELASTONE KAUBANDUS OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE921700017003045673 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.12.2016 10:00 oksjonil ID28121 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.12.2016 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.12.2016 kell 10:00 ja lõpeb 18.12.2016 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.12.2016 kell 10:00 ja lõpeb 26.12.2016 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 92 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga saab tutvuda vara asukohas Märjamaal, kooskõlastades tutvumise soovi eelnevalt pankrotihalduriga telefonil 6018 144
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande number 1056384

Logo

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade

06.12.2016
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 06.12.2016
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912) pankrotihaldur Kristjan Aava avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (11620912, pankrotis) pankrotihaldur müüb võlgnikule kuuluvad õõnesplokid. Vara müüakse tervikvarana. Õõnesplokkide kogus on ca 52 alust, ühel alusel on 60 plokki, 9x10x49 cm. Kivid on ladustatud euroalustele kuid on kiletamata. Kivid on olnud ladustatud välitingimustes alates 2014. aastast. Pankrotihaldurile ei ole teada kivide sort, ega ka vastavus standardile. Pankrotihaldur ei anna kivide osas mingisuguseid kinnitusi, ega vastuta kivide vastavuse eest tehnilistele tingimustele.

Alghind: 780 euro(t).

Omanik: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=28120 ning tasuda tagatisraha 78 eurot CELASTONE KAUBANDUS OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE921700017003045673 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.12.2016 10:00 oksjonil ID28120 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.12.2016 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.12.2016 kell 10:00 ja lõpeb 18.12.2016 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.12.2016 kell 10:00 ja lõpeb 26.12.2016 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 78 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara asub Märjamaal ning tutvumiseks palun kooskõlastada pankrotihalduriga aeg telefonil 614 8222
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande number 1056381

Logo

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade

06.12.2016
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 06.12.2016
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912) pankrotihaldur Kristjan Aava avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (11620912, pankrotis) pankrotihaldur müüb võlgnikule kuuluvad õõnesplokid. Vara müüakse tervikvarana. Õõnesplokkide kogus on ca 32 alust, ühel alusel on 60 plokki, 19x19x49 cm. Kivid on ladustatud euroalustele kuid on kiletamata. Kivid on olnud ladustatud välitingimustes alates 2014. aastast. Pankrotihaldurile ei ole teada kivide sort, ega ka vastavus standardile. Pankrotihaldur ei anna kivide osas mingisuguseid kinnitusi, ega vastuta kivide vastavuse eest tehnilistele tingimustele.

Alghind: 672 euro(t).

Omanik: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=28004 ning tasuda tagatisraha 67 eurot CELASTONE KAUBANDUS OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE921700017003045673 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.12.2016 10:00 oksjonil ID28004 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.12.2016 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.12.2016 kell 10:00 ja lõpeb 18.12.2016 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.12.2016 kell 10:00 ja lõpeb 26.12.2016 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 67 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara asub Märjamaal. Varaga tutvumiseks kooskõlastada tutvumise aeg pankrotihalduriga telefonil 614 8222
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande number 1056378

Logo

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade

09.11.2016
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.11.2016
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912) pankrotihaldur Kristjan Aava avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (11620912, pankrotis) pankrotihaldur müüb võlgnikule kuuluvad õõnesplokid. Vara müüakse tervikvarana. Õõnesplokkide kogus on ca 32 alust, ühel alusel on 60 plokki, 19x19x49 cm. Kivid on ladustatud euroalustele kuid on kiletamata. Kivid on olnud ladustatud välitingimustes alates 2014. aastast. Pankrotihaldurile ei ole teada kivide sort, ega ka vastavus standardile. Pankrotihaldur ei anna kivide osas mingisuguseid kinnitusi, ega vastuta kivide vastavuse eest tehnilistele tingimustele.

Alghind: 1 290 euro(t).

Omanik: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=27451 ning tasuda tagatisraha 129 eurot CELASTONE KAUBANDUS OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE921700017003045673 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.11.2016 16:00 oksjonil ID27451 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.11.2016 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.11.2016 kell 16:00 ja lõpeb 25.11.2016 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.11.2016 kell 16:00 ja lõpeb 03.12.2016 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 129 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara asub Märjamaal. Varaga tutvumiseks kooskõlastada tutvumise aeg pankrotihalduriga telefonil 614 8222
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande number 1043146

Logo

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade

09.11.2016
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.11.2016
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912) pankrotihaldur Kristjan Aava avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (11620912, pankrotis) pankrotihaldur müüb võlgnikule kuuluvad õõnesplokid. Vara müüakse tervikvarana. Õõnesplokkide kogus on ca 52 alust, ühel alusel on 60 plokki, 9x10x49 cm. Kivid on ladustatud euroalustele kuid on kiletamata. Kivid on olnud ladustatud välitingimustes alates 2014. aastast. Pankrotihaldurile ei ole teada kivide sort, ega ka vastavus standardile. Pankrotihaldur ei anna kivide osas mingisuguseid kinnitusi, ega vastuta kivide vastavuse eest tehnilistele tingimustele.

Alghind: 1 375 euro(t).

Omanik: CELASTONE KAUBANDUSE OÜ (pankrotis) (registrikood: 11620912)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=27450 ning tasuda tagatisraha 138 eurot CELASTONE KAUBANDUS OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE921700017003045673 (Nordea Bank AB Eesti filiaal). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.11.2016 16:00 oksjonil ID27450 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.11.2016 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.11.2016 kell 16:00 ja lõpeb 25.11.2016 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.11.2016 kell 16:00 ja lõpeb 03.12.2016 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 138 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara asub Märjamaal ning tutvumiseks palun kooskõlastada pankrotihalduriga aeg telefonil 614 8222
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristjan Aava
Telefon: 6018144
E-post: kristjan.aava@blv.ee
Teadaande number 1043143