Kohustused
Vali raport X
×
Irid

A&O LILLEOSMIK OÜ

Kohustused ja võlad

318 külastajat

8 jälgijat

Kehtivad võlad

img

Maksuvõlad Puuduvad

Eravõlad Puuduvad

2019 II kvartal

Sissetulek / käive

Puudub

Väljaminek / maksud

Puudub

Aruandluskohustus

img

Maksudeklaratsioonid

esitatud

Majandusaasta aruanded

2014, 2015, 2016, 2017 ...

Otsused ja ettekirjutused

Kohtulahendid:

Puuduvad

Täitemenetlused:

Puuduvad

Tarbijavaidlused:

Puuduvad

Peamine vastutav kõneisik

Puudub

Hüpoteegid

img

 

Kinnistud puuduvad

Vaata hüpoteeke

A&O LILLEOSMIK OÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne

A&O LILLEOSMIK OÜ

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 31.07.2019
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

A&O LILLEOSMIK OÜ

Võlanõuete ajalugu
?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €

Viimased ajaloo sündmused
...... ......

A&O LILLEOSMIK OÜ

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 31.07.2019
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

A&O LILLEOSMIK OÜ

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 31.07.2019
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

A&O LILLEOSMIK OÜ

Kohtumäärused registris seisuga 31.07.2019
?
Logo

Kandemäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

16.05.2019

Registrit pidava kohtu määrus äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel - registrist kustutatakse äriühing, kes pole registrile seadusega sätestatud tähtaja jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet.

Määruse number: Ä 10146873 / 6

Määruse olek Jõustunud: 01.07.2019


Logo

Kustutamishoiatuse avaldamine Ametlikes Teadaannetes

08.11.2018

Registrit pidav kohus avaldab kustutamishoiatuse väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määruse number: Ä 10146873 / M7

Määruse olek Jõustunud: 08.11.2018


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

03.05.2018

Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.

Määruse number: Ä 10146873 / M5

Määruse olek Jõustunud: 05.11.2018

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 05.11.2018


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

03.05.2018

Registrit pidav kohus hoiatab Äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise või sundlõpetamise eest.

Määruse number: Ä 10146873 / M5

Määruse olek Jõustunud: 05.11.2018

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 05.11.2018


Logo

Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks: juhatuse koosseisu mittevastavus

14.04.2016

Registrit pidav kohus määrab äriseadustiku § 59 lg 6 alusel juriidilisele isikule tähtaja juhatuse koosseisu seaduse või põhikirja nõuetega vastavusse viimiseks.

Määruse number: Ä 10146873 / M2

Määruse olek Jõustunud: 11.10.2016

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 11.10.2016


A&O LILLEOSMIK OÜ

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 31.07.2019
?

Tarbijavaidlused PUUDUVAD

A&O LILLEOSMIK OÜ

Kohtuistungid seisuga 31.07.2019
?

Kohtuistungid PUUDUVAD

A&O LILLEOSMIK OÜ

Kohtulahendid seisuga 31.07.2019
?

Kohtulahendid PUUDUVAD

A&O LILLEOSMIK OÜ

Teadaanded ja kuulutused seisuga 31.07.2019
?
Logo

Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade

16.05.2019
Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 16.05.2019
Avaldamise lõpp: 16.11.2019
Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab isikule, A&O Lilleosmik OÜ (registrikood: 11981538), avalikult kätte 16.05.2019 määruse nr Ä 10146873 / 6 väljavõtte:

Tartu Maakohtu registriosakonna 16.05.2019 määrusega Ä 10146873 / 6 otsustati kustutada A&O Lilleosmik OÜ (registrikood 11981538) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel.

Juhatuse liikmel on võimalik tutvuda ettevõttele tehtud määrusega ettevõtjaportaali http://www.rik.ee/ kaudu või notari juures (https://www.notar.ee/19765).

Kandemääruse nr Ä 10146873 / 6 16.05.2019 peale võib esitada määruskaebuse 30 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.

Äriregistrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud.

Vastavalt riigilõivuseaduse § 59 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Luminor Bank AS a/a EE221700017003510302. Maksekorraldusel tuleb kindlasti märkida viitenumber 11170018067970.

Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Tartu Maakohtu registriosakond
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 1468866

Logo

Täitmisteade

11.10.2018
Täitmisteade
Avaldamise algus: 11.10.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Hille Kudu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur edastab võlgnikule A&O Lilleosmik OÜ (registrikood: 11981538) täitmisteate. Sissenõudjaks on TCM ESTONIA OÜ (12003417). Nõude summa suurus on 11891.69 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (Harju Maakohtu otsus 26.10.2016 1. Kohtuotsus või määrus tsiviilasjas nr.2-15-19181) vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 07.11.2018.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Hille Kudu ametialasele arvelduskontole SEB Pank EE761010010124340011. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasi number 035/2018/1981 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 12035.69 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 13187.69 eurot.

Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. E-N 9:00-17:00 R 9:00-13:00

Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Rävala pst 5, 10143 Tallinn või e-posti teel buroo.kudu@taitur.net.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5). Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda.
Kohtutäitur Hille Kudu
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande number 1364030

Logo

Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade

03.05.2018
Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 03.05.2018
Avaldamise lõpp: 03.11.2018
Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab isikule, A&O Lilleosmik OÜ (registrikood: 11981538), avalikult kätte 03.05.2018 määruse nr Ä 10146873 / M5 väljavõtte:

Tartu Maakohtu registriosakonna 03.05.2018 määrusega nr Ä 10146873 / M5 otsustati anda ettevõtjale ettevõtjale A&O Lilleosmik OÜ (registrikood 11981538) 2014., 2015. ja 2016. aasta majandusaasta aruannete esitamiseks 6 kuud alates käesoleva määruse tegemisest.

Määruse Ä 10146873 / M5 03.05.2018 peale ei saa esitada määruskaebust.

Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Tartu Maakohtu registriosakond
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 1288010

Logo

Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade

15.04.2016
Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 15.04.2016
Avaldamise lõpp: 15.10.2016
Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab isikule, A&O Lilleosmik OÜ (registrikood: 11981538), avalikult kätte 14.04.2016 määruse nr Ä 10146873 / M2 väljavõtte:

Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 10146873 / M2 väljavõte: A&O Lilleosmik OÜ (registrikood 11981538) juhatuse koosseis ei vasta seaduse või põhikirja nõuetele.
Harju Maakohtu 29.02.2016.a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-16-1071 kuulutati välja Anne-Ly Kersten pankrot.
Tulenevalt pankrotiseaduse § 91 lg-st 1 ei ole Anne-Ly Kerstenil õigus olla juriidilise isiku juhtorgani liige.
Anda ettevõtjale A&O Lilleosmik OÜ (registrikood 11981538) juhatuse koosseisu seaduse või põhikirja nõuetega vastavusse viimiseks 180 päeva alates määruse tegemisest.
Käesoleva määruse peale ei saa esitada määruskaebust.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Tartu Maakohtu registriosakond
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 938395

Logo

Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade

14.01.2016
Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 14.01.2016
Avaldamise lõpp: 14.07.2016
Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab isikule, A&O Lilleosmik OÜ (registrikood: 11981538), avalikult kätte 14.01.2016 määruse nr Ä 10146873 / 3 väljavõtte:

Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 10146873 / 3 väljavõte:
Tartu Maakohtu registriosakonna 14.01.2016 kandemääruse alusel registriasjas Ä 10146873/3 tehti A&O Lilleosmik OÜ (registrikood 11981538) kohta äriregistri registrikaardile registripidaja algatusel ilma kandeavalduseta alljärgnev muutmiskanne: Aadress on Liukivi 6-34, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74204 (kehtetu alates kandest nr.3)
Käesoleva määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Vastavalt riigilõivuseaduse § 59 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Danske Bank A/S Eesti filiaalis a/a EE513300333522160001, Nordea Bank AB Eesti Filiaalis a/a EE221700017003510302. Maksekorraldusel tuleb kindlasti märkida viitenumber 11170003765287.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Tartu Maakohtu registriosakond
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 902452

Logo

Äriühingu kustutamishoiatuse teade

08.11.2018
Äriühingu kustutamishoiatuse teade
Avaldamise algus: 08.11.2018
Avaldamise lõpp: 09.05.2019
Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 60 lõike 2 alusel.

A&O Lilleosmik OÜ (registrikood: 11981538) ei ole esitanud 2014., 2015., 2016. aasta majandusaasta aruannet ega esitanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast kuue kuu jooksul alates kustutamishoiatuse (määruse nr Ä 10146873 / M5) tegemisest.

Kõigil võlausaldajatel on võimalik teatada oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest. Vastasel korral võidakse äriühing registrist kustutada likvideerimismenetluseta (ÄS § 60 lg 2).

Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul äriühingu likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise (ÄS § 60 lg 4).

Kui äriühing ei ole kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada (ÄS § 60 lg 3).
Tartu Maakohtu registriosakond
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 1383457