Koondraport
Vali raport X
×
Irid

MPMARKET OÜ

Koondraport

Raporti kuupäev 27.11.2020

Töötajad ja palgad

MPMARKET OÜ

Töötajate arv ja hinnangulised keskmised palgad
?

Otsustajad

MPMARKET OÜ

Endised esindajad
?
Riskantne
R. K. ★★★★

Sünniaeg: ......

Aktiivseid seoseid 0

Roll: ......

Kinnisvara, Kaubandus

MPMARKET OÜ

Esindusõiguse ajalugu
?
Valdkond
null
Ettevõtte vanus
5a
Kasusaaja riik:
et
 
R. K. ... - ...
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

MPMARKET OÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
?

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne

Finantsid

MPMARKET OÜ

Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad
?

MPMARKET OÜ

Finantsnäitajad ja prognoos
?

MPMARKET OÜ

Kinnisvara seisuga 02.02.2016
?

Kinnisvara PUUDUB

MPMARKET OÜ

Majandusaasta aruanded
?

Majandusaasta aruanded PUUDUVAD

Kohustused

MPMARKET OÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne

MPMARKET OÜ

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 02.02.2016
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

MPMARKET OÜ

Võlanõuete ajalugu
?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €

Viimased ajaloo sündmused
...... ......

MPMARKET OÜ

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 02.02.2016
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

MPMARKET OÜ

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 02.02.2016
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

MPMARKET OÜ

Kohtumäärused registris seisuga 02.02.2016
?
Logo

Kandemäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

08.10.2015

Registrit pidava kohtu määrus äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel - registrist kustutatakse äriühing, kes pole registrile seadusega sätestatud tähtaja jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet.

Määruse number: Ä 20053553 / 5

Määruse olek Jõustunud: 11.01.2016


Logo

Kustutamishoiatuse avaldamine Ametlikes Teadaannetes

02.01.2015

Registrit pidav kohus avaldab kustutamishoiatuse väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määruse number: Ä 20053553 / M3

Määruse olek Jõustunud: 02.01.2015


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

20.06.2014

Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.

Määruse number: Ä 20053553 / M2

Määruse olek Jõustunud: 17.12.2014

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 17.12.2014


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

20.06.2014

Registrit pidav kohus hoiatab Äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise või sundlõpetamise eest.

Määruse number: Ä 20053553 / M2

Määruse olek Jõustunud: 17.12.2014

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 17.12.2014


MPMARKET OÜ

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 02.02.2016
?

Tarbijavaidlused PUUDUVAD

MPMARKET OÜ

Kohtuistungid seisuga 02.02.2016
?

Kohtuistungid PUUDUVAD

MPMARKET OÜ

Kohtulahendid seisuga 02.02.2016
?

Kohtulahendid PUUDUVAD

MPMARKET OÜ

Teadaanded ja kuulutused seisuga 02.02.2016
?
Logo

Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade

24.11.2015
Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2015
Avaldamise lõpp: 24.05.2016
Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab isikule, OÜ Mpmarket (registrikood: 12000132), avalikult kätte 24.11.2015 määruse nr Ä 20053553 / M4 väljavõtte:

Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 20053553 / 5 väljavõte:
Kustutada OÜ Mpmarket (registrikood 12000132) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel.
Käesoleva kandemääruse peale võib esitada määruskaebuse 30 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Äriregistrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud. Vastavalt riigilõivuseaduse § 59 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Danske pank A/S Eesti filiaalis a/a EE513300333522160001, Nordea Bank AB Eesti Filiaalis a/a EE221700017003510302. Maksekorraldusel tuleb kindlasti märkida viitenumber 11170003054383.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Tartu Maakohtu registriosakond
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 878072

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

17.11.2015
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 17.11.2015
Avaldamise lõpp: 18.02.2016
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, OÜ Mpmarket (registrikood: 12000132), avalikult kätte 07.10.2015 kohtumääruse tsiviilasjas nr 2-15-117517. Kohtumäärus loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

RESOLUTSIOON
Võtta vastu mogo OÜ poolt kohtule esitatud avaldusest loobumine ja lõpetada maksekäsu kiirmenetlus OÜ
Mpmarket suhtes 3047,5 EUR nõudes.
Edasikaebamise kord
Käesoleva kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul alates määruse
kättetoimetamisest. Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu.
Määruskaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv.
 
Kohtumääruse saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumajas (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 874646

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

23.09.2015
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 23.09.2015
Avaldamise lõpp: 23.12.2015
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, OÜ Mpmarket (registrikood: 12000132), avalikult kätte 19.08.2015 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-15-117517. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

18.08.2015 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule OÜ Mpmarket (registrikood: 12000132) ettepaneku tasuda avaldajale mogo OÜ (registrikood: 12401448) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 3 047,50 eurot ja kõrvalnõudeid summas 0,00 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 91,43 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Kasutusleping (rahaliste kohustuste täitmata jätmine nr FLG30012015/0117, 30.01.2015);Muu (arve: flg30012015/0117-ll-r);Muu (ülesütlemisavaldus);Muu (müügileping nr: ppl30012015/0117);Arve ( nr FLG30012015/0117-LL-R).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 847546

Logo

Täitmisteade

16.06.2015
Täitmisteade
Avaldamise algus: 16.06.2015
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Svetlana Põld avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur edastab võlgnikule OÜ Mpmarket (registrikood: 12000132) täitmisteate. Sissenõudjaks on POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET. Nõude summa suurus on 15 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (2230,15,00271) vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 26.06.2015.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Svetlana Põld ametialasele arvelduskontole EE461010010124374016. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasi number 181/2015/416 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 43.46 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 52.76 eurot.

Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. E-R 09-17.00

Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Lossi 4a, 93816 Kuressaare või e-posti teel Svetlana.Pold@taitur.just.ee.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5). Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda.
Kohtutäitur Svetlana Põld
Lossi 4a, 93816 Kuressaare
Telefon: 4539652
E-post: Svetlana.Pold@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Svetlana Põld
Telefon: 4539652
E-post: Svetlana.Pold@taitur.just.ee
Teadaande number 786613

Turundus

Näita ennast oma valdkonna ettevõtete profiilidel
Jõua rohkemate otsustajate silmade ette nii Eestis kui mujal maailmas!

MPMARKET OÜ

Suurima vaadatavusega lood
?
___score___
___text___
___date___
___title___

___txt___

___views___

___viewst___

___date___
___title___

___txt___

MPMARKET OÜ

Artiklid ja lood
?
0 artiklit
0 storyt

Viimase kolme kuu meediakajastus

0 - avaldatud artiklid

0 - avaldatud lood

MPMARKET OÜ viimase poolaasta artiklite ja storyde arv

Peavoolumeedia artiklid
Lood Storybookis

Äriseoste võrgustik

MPMARKET OÜ

Äriseoste võrgustik
käibe suurus
võla suurus
ÄRIRISKI KLASSID
Kustutatud
Usaldusväärne
Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
Ajalooline seos
Aktiivne seos
Seoste laiendamine
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid

Kasusaajate võrgustik

MPMARKET OÜ

Kasusaaja võrgustik
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid

Seire

Filtreeri

Aasta
Tüüp
CSV
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne