Lisa tööotsimise kuulutus
Lisa tööpakkumine

Tööpakkumine

Vallainsener

Vallainsener

Töö kirjeldus:


 • Väljavõte ametijuhendist:
 • 2.1. vaatab läbi planeeringute tehnovõrkude ja teede osa
 • 2.2. vaatab läbi tehnovõrkude ja tee-ehituslikke projekte ning viib läbi lubade menetlustoiminguid ehr.ee keskkonnas
 • 2.3. väljastab tehnilisi tingimusi sademevee, tänavavalgustuse ning teede ja muu taristu projekteerimiseks- planeerimiseks
 • 2.4. loob ja täiendab tänavavalgustuse, sademeveesüsteemide ja valla teede tehniliste andmete andmekogu geoinfosüsteemis
 • 2.5. kontrollib Geoarhiivi esitatud taristut puudutavaid andmeid
 • 2.6 osaleb komisjonide töös ja erinevatel ehitustööde koosolekutel
 • 2.7 annab valdkonda puudutavatele hangetele sisendi, koostab või osaleb hanke alusdokumentide koostamisel
 • 2.8 teostab taristu objektide jooksvat ülevaatust ja teostab ehituses olevatel objektidel ehitusjärelevalvet
 • 2.9. teostab valdkonda puudutavate tegevusplaanide, õigusaktide ja töökorralduslike dokumentide eelnõude ettevalmistamist
 • 2.10. osaleb vallavalitsuse ja volikogu eelnõude vormistamisel/väljatöötamisel
 • 2.11. korraldab jooksvat dokumentatsiooni ja kirjavahetust
 • 2.12. konsulteerib juriidilisi ja füüsilisi isikuid tehnilise taristuga seotud küsimustes
 • 2.13. täidab vallavanema ja vallaarhitekti antud ühekordseid ülesandeid, mis ei ole seotud otseste tööülesannetega
 • 2.14. suhtlemine taristualastes küsimustes teiste ametkondadega.

Kandidaadilt ootame:


 • Nõuded vallainsenerile:
 • omab inseneeria alast kõrgharidust
 • orienteerub tema pädevusse kuuluvaid tegevusvaldkondi reguleerivas seadusandluses
 • valdab eesti keelt vastavalt keeleseaduse nõuetele
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise oskus, arvutikasutamise oskus lõppkasutaja tasemel
 • suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks
 • otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende elluviimisel
 • arvutioskus: kesktase
 • nõutav haridustase: rakenduskõrgharidus
 • kodus töötamine: jah

Ettevõte pakub:


 • Huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • eneseteostamise ja –täiendamise võimalust
 • motiveerivat töötasu
 • 35 kalendripäeva puhkust.

"Insenerid" keskmine kuupalk Eestis

currency

Mediaanpalk

1950eurot
male

Töötavaid mehi

5956
female

Töötavaid naisi

912
currency

Mediaanpalk

1991eurot
male

Töötavaid mehi

5981
female

Töötavaid naisi

914
currency

Mediaanpalk

1920eurot
male

Töötavaid mehi

6050
female

Töötavaid naisi

927
currency

Mediaanpalk

1904eurot
male

Töötavaid mehi

6088
female

Töötavaid naisi

940

Valitud ametinimetus kuulub ametirühma insenerid.

Dropdown

2020 III kvartal
Allikas: Statistikaamet

Lisainfo:


 • juhiluba: B
 • lisainfo: CV ja motivatsioonikiri koos palgasoovi ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata hiljemalt 11.04.2021 Tartu vallavalitsusele e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga "Vallainseneri konkurss"
 • töökohtade arv: 1
 • tööle asumine: 01.06.2021
 • täiskohaga töö: jah
 • kaugtöö võimalus: 1
 • töösuhte kestus: tähtajatu
 • kandideerimise kuupäev: 11.04.2021
 • töö asukohad: Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, Haava tn 6

Kontakt:


Egle Nõmmoja

vallaarhitekt

5333 9166

Kandideeri

Ole esimeste seas ja täida kandideerimise vorm!

Koosta CV

Manused:

Tööpakkumised

Vaata ka teisi TARTU VALLAVALITSUS pakkumisi!

Job offer

Isiklik abistaja

Tartu
tähtaeg: 12.04.2021
palk: -

krediidiskoor: Usaldusväärne
maineskoor: 14 400
töötajaid: 164
keskmine palk: 3180 €