×
Irid

Alusta vestlust ja saada sõnum

RÄPINA VALLAVALITSUS´le

RÄPINA VALLAVALITSUS

Kohustused ja võlad

Kehtivad võlad

img

Maksuvõlad Puuduvad

Eravõlad Puuduvad

2020 IV kvartal

Sissetulek / käive

Puudub

Väljaminek / maksud

775 696 €

Aruandluskohustus

img

Maksudeklaratsioonid

esitatud

Majandusaasta aruanded

esitatud

Otsused ja ettekirjutused

Teadaanded:

21

Kohtuistungid:

19

Kohtulahendid:

2

Peamine vastutav kõneisik

E. L.

Hüpoteegid

img

 

Kinnistud puuduvad

Vaata hüpoteeke

RÄPINA VALLAVALITSUS

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne Problemaatiline Riskantne

RÄPINA VALLAVALITSUS

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 19.01.2021
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

RÄPINA VALLAVALITSUS

Võlanõuete ajalugu
?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €

Viimased ajaloo sündmused
...... ......

RÄPINA VALLAVALITSUS

Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)
?
KvartalDeklareeritud käiveTasutud riiklikud maksudTasutud tööjõumaksudTöötajate arv
2020 IV...... €...... €...... €......
2020 III...... €...... €...... €......
2020 II...... €...... €...... €......
2020 I...... €...... €...... €......
2019 IV...... €...... €...... €......
2019 III...... €...... €...... €......
2019 II...... €...... €...... €......
2018 IV...... €...... €...... €......
2018 III...... €...... €...... €......
2018 II...... €...... €...... €......
2018 I...... €...... €...... €......
2017 IV...... €...... €...... €......
2017 III...... €...... €...... €......
2017 II...... €...... €...... €......
2017 I...... €...... €...... €......
2016 IV...... €...... €...... €......
2016 III...... €...... €...... €......
2016 II...... €...... €...... €......
2016 I...... €...... €...... €......
2015 IV...... €...... €...... €......
2015 III...... €...... €...... €......
2015 II...... €...... €...... €......
2015 I...... €...... €...... €......

RÄPINA VALLAVALITSUS

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 19.01.2021
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

RÄPINA VALLAVALITSUS

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 19.01.2021
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

RÄPINA VALLAVALITSUS

Kohtumäärused registris seisuga 19.01.2021
?

Kohtumäärused PUUDUVAD

RÄPINA VALLAVALITSUS

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 19.01.2021
?

Tarbijavaidlused PUUDUVAD

RÄPINA VALLAVALITSUS

Kohtulahendite seosed
?

RÄPINA VALLAVALITSUS

Kohtuistungid seisuga 19.01.2021
?
Logo

Kohtuasja number: 2-20-10835

Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus

02.02.2021
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 1
Kohtunik: Karina Kukkes
Istungi sisukirjeldus: ......

Logo

Kohtuasja number: 2-20-10835

Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas

04.01.2021
Istungi olek: Toimunud
Istungisaal: kohtusaal nr 2
Kohtunik: Karina Kukkes
Istungi sisukirjeldus: ......

Logo

Kohtuasja number: 2-20-3486

Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas

17.11.2020
Istungi olek: Tühistatud
Istungisaal: kohtusaal nr 3
Kohtunik: Kristiina Kask
Istungi sisukirjeldus: ......

Logo

Kohtuasja number: 2-20-10835

Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas

23.09.2020
Istungi olek: Toimunud
Istungisaal: kohtusaal nr 3
Kohtunik: Karina Kukkes
Istungi sisukirjeldus: ......

Logo

Kohtuasja number: 2-20-3572

Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas

05.05.2020
Istungi olek: Toimunud
Istungisaal: kohtusaal nr 3
Kohtunik: Kristiina Kask
Istungi sisukirjeldus: ......

Logo

Kohtuasja number: 2-20-3486

Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas

28.04.2020
Istungi olek: Toimunud
Istungisaal: kohtusaal nr 2
Kohtunik: Kristiina Kask
Istungi sisukirjeldus: ......

Logo

Kohtuasja number: 2-20-3572

Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas

27.04.2020
Istungi olek: Toimunud
Istungisaal: kohtusaal nr 3
Kohtunik: Kristiina Kask
Istungi sisukirjeldus: ......

Logo

Kohtuasja number: 2-19-109675

Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus

16.10.2019
Istungi olek: Tühistatud
Istungisaal: kohtusaal nr 1
Kohtunik: Heiki Kolk
Istungi sisukirjeldus: ......

RÄPINA VALLAVALITSUS

Kohtulahendid seisuga 19.01.2021
?
Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-672/7

Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas

15.01.2015
Vaatan
Kohtuasja number: 2-15-672/7
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Epp Tombak
Kohtuasja algus: 15.01.2015
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 15.01.2015
Asja kategooria: Perekonnaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 29.01.2015
Lahendi jõustumised: 17.02.2015
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TMK:2015:2.15.672.3486

RÄPINA VALLAVALITSUS

Teadaanded ja kuulutused seisuga 19.01.2021
?
Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

23.05.2019
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 23.05.2019
Avaldamise lõpp: 23.08.2019
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Furnistiil OÜ (registrikood: 12979839), avalikult kätte 15.04.2019 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-19-109675. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

01.04.2019 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Furnistiil OÜ (registrikood: 12979839) ettepaneku tasuda avaldajale Räpina vald Räpina Vallavalitsuse kaudu (registrikood: 75025503) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 1 068,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 0,00 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Nõudekiri ();Muu (müügilepingust taganemise avaldus);Muu (maksekorraldus,);Võõrandamisleping (garderoobikappide müügileping).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1472851

Storybook Chrome laiendus

Storybooki laiendus ütleb Sulle, mis firma veebilehel Sa parajasti viibid ja kui usaldusväärne see firma täna on. laadi laiendus alla

Näed helistaja tausta! Storybooki Äpp toob Sinuni otsekontaktid 400 000 Eesti ettevõtte ja isikute kohta (juhid, ametnikud). Andmed on rikastatud maksevõime ja finantsinfoga.