Lisa tööotsimise kuulutus
Lisa tööpakkumine

Tööpakkumine

Matemaatikaõpetaja

Matemaatikaõpetaja

Türi Põhikooli sünniaeg on 1. september 2011. Klassikomplekte on 31. Koolis töötab 57 õpetajat, kõik on pedagoogilise haridusega. Erivajadusega laste õpetamiseks töötab logopeed, eripedagoog, õpiabi õpetajad ja õpilasi nõustab psühholoog ja sotsiaalpedagoog. Türi Põhikool on liitunud "Tervist edendava kooli" (TEK) projektiga ja on HITSA koolituskeskus. Esimeses kooliastmes kasutatakse Hea Alguse metoodika põhimõtteid, suurt tähelepanu pööratakse avastus- ja aktiivõppele. Koolil on head suhted ajakirja „Hea Laps“ ja „Täheke“ toimetajatega. Osaleme ajakirjade poolt korraldatavatel konkurssidel. Lisaks riiklikule õppekavale õpitakse informaatikat, ettevõtlikkusõpet, rütmikat, tantsu, loovust jt. Tähtsustatud on võõrkeeleõpe. Koolis on heal järjel huvialane tegevus. Töötab hulgaliselt aine- ja huviringe. Türi Põhikool on kool, kus õppe-kasvatuseesmärgid tulenevad lapse arenguvajadustest, kooli eripärast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi ja võimalusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse.

Töö kirjeldus:


 • - Õpilaste õpetamine ja kasvatamine, õpilastes õpimotivatsiooni kujundamine.
 • - Õpetatava aine ainekava ja töökava koostamine.
 • - Vajadusel õpilasele individuaalse õppekava koostamine.
 • - Teiste pedagoogidega koostöö tegemine õppe lõimimiseks.
 • - Vajadusel koostöö tegemine lastevanematega.
 • - Kõigiks õppetegevusteks ja ainetundideks valmistumine.
 • - Tunnis õppetööks sobiva keskkonna tagamine.
 • - Õpilastega õppetunnis tekkinud probleemide lahendamine.
 • - Õpilaste ettevalmistamine oma aine võistlusteks, olümpiaadideks jms.
 • - Õpilaste turvalisuse tagamine tunnis, kooli üritustel, võistlustel, väljasõitudel.
 • - Õppenõukogu koosolekutel ja muudel nõupidamistel osalemine.
 • - Nõutava dokumentatsiooni koostamine, täitmine, õigeaegne esitamine ning sissekannete tegemine eKooli
 • - Muude ülesannete (ainesektsiooni töös osalemine, kolleegide asendamine jms) täitmine.
 • - Kodukorra nõuete täitmise jälgimine ja nõuete rikkumistele reageerimine.
 • - Õpilaste võimete, oskuste ja teadmiste hindamine, vajadusel õpilaste järeleaitamine.

Kandidaadilt ootame:


 • nõutav keeleoskus: eesti - kõnes: C1, kirjas: C1
 • arvutioskus: kesktase
 • nõutav haridustase: magister
 • haridus valdkonnad: kasvatusteadus, pedagoogika, haridus

Ettevõte pakub:


 • Pakume vaheldusrikast tööd uues, moodsas koolihoones, täiskoormusega tööd sellele vastava töötasuga.
 • töötasu täpsustus: Töötasu vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud õpetaja töötasu alammäärale.

"Haiglaõpetaja" keskmine kuupalk Eestis

currency

Mediaanpalk

1407eurot
male

Töötavaid mehi

101
female

Töötavaid naisi

1261
currency

Mediaanpalk

1485eurot
male

Töötavaid mehi

98
female

Töötavaid naisi

1224
currency

Mediaanpalk

1445eurot
male

Töötavaid mehi

111
female

Töötavaid naisi

1317
currency

Mediaanpalk

1444eurot
male

Töötavaid mehi

104
female

Töötavaid naisi

1279

Valitud ametinimetus kuulub ametirühma eripedagoogid.

Dropdown

2020 III kvartal
Allikas: Statistikaamet

Lisainfo:


 • töökohtade arv: 1
 • tööle asumine: niipea kui võimalik
 • täiskohaga töö: jah
 • töösuhte kestus: tähtajatu
 • kandideerimise kuupäev: 31.05.2021
 • töö asukohad: Järva maakond, Türi vald, Türi linn, F. J. Wiedemanni tn 3a
 • kandideerimise dokumendid: CV

Kontakt:


Ingrid Vegmann

sekretär

+372 387 8462

Kandideeri

Ole esimeste seas ja täida kandideerimise vorm!

Koosta CV

Manused:

Tööpakkumised

Vaata ka teisi TÜRI PÕHIKOOL pakkumisi!

Hetkel rohkem tööpakkumisi ei ole!

Kas tunned, et võiksid kuuluda TÜRI PÕHIKOOL meeskonda?
Anna endast märku!

krediidiskoor: Usaldusväärne
maineskoor: 1810
töötajaid: 75
keskmine palk: -