Lisa tööotsimise kuulutus
Lisa tööpakkumine

Tööpakkumine

Lastekaitse peaspetsialist

Lastekaitse peaspetsialist

Lapsehoolduspuhkuse ajal asendajaks

Töö kirjeldus:


 • Lastekaitse peaspetsialisti ülesandeks on tagada Paide linnas laste heaoluks abivajajate varajane märkamine, kiire ja tõhus abi osutamine ning selleks vajalike teenuste ja tegevuste kavandamine ja korraldamine.
 • Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
 • • elanikkonna teavitamine lastekaitsemeetmetest ja sotsiaalnõustamine lastekaitseküsimustes
 • • abivajavast lapsest teada saamisel abivajaduse hindamine ja abistamiseks meetmete pakkumine, hädaohus oleva lapse viivitamatu abistamine
 • • lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ja toimetuleku parandamiseks vajaliku teabe kogumine
 • • alaealise isiku üle seatud eeskoste korraldamine, sellega kaasnevate dokumentide koostamine
 • • asendushooldusteenuse osutamise korraldamine
 • • koostöö tegemine erinevate osapooltega lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel
 • • õigusaktide täitmise järgimine oma tegevusvaldkonnas, vajalike õigusaktide eelnõude ettevalmistamine
 • • klienditöö toimingute ja juhtumite sisestamine andmeregistrisse STAR
 • • aruannete koostamine ja dokumentide ettevalmistamine ning registreerimine dokumendihaldusprogrammis Delta.

Kandidaadilt ootame:


 • Valmidus hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.
 • Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.
 • Omad väga head suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostööoskust, empaatiavõimet, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, oskust efektiivselt kasutada aega ning võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras.
 • Suutlikkus asendada teist teenistujat.
 • Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus
 • nõutav keeleoskus: vene - kõnes: B1, kirjas: B1; eesti - kõnes: C1, kirjas: C1
 • arvutioskus: spetsialisti tase
 • nõutav haridustase: rakenduskõrgharidus
 • haridus valdkonnad: sotsiaaltöö ja nõustamine
 • kodus töötamine: jah
 • arvutioskus täpsustus: Oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, STAR, DHS Delta jm).

Ettevõte pakub:


 • Tule meile tööle, sest:
 • • meil saab teha huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd
 • • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • • meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.
 • palk: kuni 1500 €

"Lastekaitse tippspetsialist" keskmine kuupalk Eestis

currency

Mediaanpalk

1450eurot
male

Töötavaid mehi

154
female

Töötavaid naisi

1671
currency

Mediaanpalk

1344eurot
male

Töötavaid mehi

145
female

Töötavaid naisi

1640
currency

Mediaanpalk

1386eurot
male

Töötavaid mehi

154
female

Töötavaid naisi

1632
currency

Mediaanpalk

1359eurot
male

Töötavaid mehi

148
female

Töötavaid naisi

1629
currency

Mediaanpalk

1304eurot
male

Töötavaid mehi

152
female

Töötavaid naisi

1621

Valitud ametinimetus kuulub ametirühma sotsiaaltöötajad ja nõustajad.

Dropdown

2020 IV kvartal
Allikas: Statistikaamet

Lisainfo:


 • juhiluba: B
 • lisainfo: Ametikohale kandideerijal palume esitada allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist. Dokumendid esitada hiljemalt 7. mail 2021 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Lastekaitse peaspetsialist“. Lisainfot saab küsida sotsiaalosakonna juhatajalt telefonil 524 3592.
 • töökohtade arv: 1
 • tööle asumine: niipea kui võimalik
 • täiskohaga töö: jah
 • kaugtöö võimalus: 1
 • töösuhte kestus: tähtajaline
 • tööaja täpsustus: Kodus töötamise võimalus osalise ajaga.
 • kandideerimise kuupäev: 07.05.2021
 • tähtaja täpsustus: Lapsehoolduspuhkuse asendaja
 • töö asukohad: Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Keskväljak 14
 • kandideerimise dokumendid: CV, motivatsioonikiri

Kontakt:


Rita Laanetu

Spetsialist

383 8616 http://www.paide.ee

Kandideeri

Ole esimeste seas ja täida kandideerimise vorm!

Koosta CV

Manused:

Tööpakkumised

Vaata ka teisi PAIDE LINNAVALITSUS pakkumisi!

Hetkel rohkem tööpakkumisi ei ole!

Kas tunned, et võiksid kuuluda PAIDE LINNAVALITSUS meeskonda?
Anna endast märku!

krediidiskoor: Usaldusväärne
maineskoor: 6740
töötajaid: 116
keskmine palk: 3960 €