Lisa tööotsimise kuulutus
Lisa tööpakkumine

Tööpakkumine

Vallasekretäri asendaja

Vallasekretäri asendaja

Lapsehoolduspuhkuse asendajaks

Töö kirjeldus:


 • * täidab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 4 ettenähtud ülesandeid
 • * juhib vallakantselei tööd
 • * korraldab vallavalitsuse istungite ettevalmistamist ja läbiviimist
 • * korraldab vallavalitsuse liikmete ja teenistujate juriidilist nõustamist
 • * korraldab või annab vallavalitsuse nimel sõlmitavate lepingutele, kokkulepetele jt juriidilistele dokumentidele juriidilise hinnangu
 • * volitab teisi isikuid vallavalitsuse esindamiseks kohtus
 • * korraldab vallavalitsuse õigusaktide avalikustamise
 • * annab kaasallkirja vallavalitsuse määrustele ja korraldustele
 • * kontrollib valla õigus- ja haldusaktide ning vallavanema käskkirjade seadustele ja teistele õigusaktidele vastavust
 • * teeb notariaaltoiminguid notariaadiseadusega antud volituste piires
 • * korraldab kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tehnilist ettevalmistamist ja läbiviimist, on valla valimiskomisjoni esimees
 • * korraldab vallavalitsuse arhiivi koostamist
 • * korraldab vallavolikogu istungite materjalide ettevalmistamise, istungite protokollimise, õigusaktide vormistamise
 • * korraldab vallavolikogu õigusaktide ning nende töö avalikustamise ning õigusaktide kättetoimetamise
 • * täidab teisi seadustes, valla põhimääruses või vallavanema poolt antud teenistusülesandeid
 • * koostab teenistusülesandeid puudutavate kirjade, avalduste, teabenõuete ja järelepärimiste vastuseid ning algatuskirju
 • * täidab vallavanema poolt antud muid ühekordseid teenistusülesandeid.

Kandidaadilt ootame:


 • * kandidaat peab vastama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 toodud vallasekretärile esitatud nõuetele
 • * ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15) kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine
 • * oskust kasutada teenistuskohal vajalikku tarkvara ja andmekogusid
 • * eesti keele valdamist kõrgtasemel (C1-tase)
 • * väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning koostööoskus.
 • nõutav keeleoskus: vene - kõnes: B1, kirjas: B1; inglise - kõnes: B1, kirjas: B1; eesti - kõnes: C1, kirjas: C1
 • arvutioskus: spetsialisti tase
 • nõutav haridustase: bakalaureus

Ettevõte pakub:


 • * võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse
 • * huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • * toredaid ja toetavaid kolleege
 • * ametipalka 2060 eurot.
 • palk: kuni 2060 €

Lisainfo:


 • lisainfo: Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 26. novembriks 2021 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Vallasekretäri asendaja konkurss“. Lisainformatsioon: Inga Leelanss, inga.leelanss@voruvald.ee, tel: 5692 0660.
 • töökohtade arv: 1
 • täiskohaga töö: jah
 • töösuhte kestus: tähtajaline
 • kandideerimise kuupäev: 26.11.2021
 • tähtaja täpsustus: ajutiselt äraoleva ametniku asendamine
 • töö asukohad: Võru maakond, Võru linn, Võrumõisa tee 4a
 • kandideerimise dokumendid: motivatsioonikiri, CV, muu

Kontakt:


Inga Leelanss

vallasekretär

inga.leelanss@voruvald.ee +37256920660

Kandideeri

Ole esimeste seas ja täida kandideerimise vorm!

Koosta CV

Manused:

Tööpakkumised

Vaata ka teisi VÕRU VALLAVALITSUS pakkumisi!

Hetkel rohkem tööpakkumisi ei ole!

Kas tunned, et võiksid kuuluda VÕRU VALLAVALITSUS meeskonda?
Anna endast märku!

krediidiskoor: Usaldusväärne
maineskoor: 7880
töötajaid: 187
keskmine palk: 2660 €