×
Irid

Alusta vestlust ja saada sõnum

BALTIC CONSULTING MTÜ´le

Koondraport
Vali raport X
×
Irid

BALTIC CONSULTING MTÜ

Koondraport

Raporti kuupäev 16.01.2021

Töötajad ja palgad

BALTIC CONSULTING MTÜ

Töötajate arv ja hinnangulised keskmised palgad
?

Otsustajad ja kasusaajad

BALTIC CONSULTING MTÜ

Esindusõiguse ajalugu
?
Haldustegevused
20a
et
 
V. O. ... - ...
2000
2003
2006
2009
2012
2015
2018
2021
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2011
2013
2015
2017
2019
2021

BALTIC CONSULTING MTÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
?

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne Problemaatiline Riskantne

Finantsid ja varad

BALTIC CONSULTING MTÜ

Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad
?

BALTIC CONSULTING MTÜ

Finantsnäitajad ja prognoos
?

BALTIC CONSULTING MTÜ

Kinnisvara seisuga 01.03.2016
?

Kinnisvara PUUDUB

BALTIC CONSULTING MTÜ

Majandusaasta aruanded
?

Aasta

Periood

Esitatud

Aruande PDF

2011

01.01.2011 - 31.12.2011

29.06.2012

2010

01.01.2010 - 31.12.2010

28.06.2011

2009

01.01.2009 - 31.12.2009

22.06.2010

Kohustused ja võlad

BALTIC CONSULTING MTÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne Problemaatiline Riskantne

BALTIC CONSULTING MTÜ

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 01.03.2016
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

BALTIC CONSULTING MTÜ

Võlanõuete ajalugu
?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €


TASUMISGRAAFIK
......
Viimased ajaloo sündmused
...... ......

BALTIC CONSULTING MTÜ

Võlgade jaotus liigiti 16.01.2021
?
Võlgade jaotus liigiti
Nõudeliik Nõude summa Maksegraafikus Vaidlustatud Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis Esindaja
Maksukoguja nõuded ...... € ...... € ...... €
Maamaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Võlausaldajate nõuded ...... € ...... € ...... €
Kokku ...... € ...... € ...... €

BALTIC CONSULTING MTÜ

Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 01.03.2016
?
Aegumata
Summa:
......
...... €
Aegunud
Summa:
......
...... €

BALTIC CONSULTING MTÜ

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 01.03.2016
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

BALTIC CONSULTING MTÜ

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 01.03.2016
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

BALTIC CONSULTING MTÜ

Kohtumäärused registris seisuga 01.03.2016
?
Logo

Kandemäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

12.10.2015

Registrit pidava kohtu määrus äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel - registrist kustutatakse äriühing, kes pole registrile seadusega sätestatud tähtaja jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet.

Määruse number: M 40011558 / 4

Määruse olek Jõustunud: 04.01.2016


Logo

Kustutamishoiatuse avaldamine Ametlikes Teadaannetes

25.02.2015

Registrit pidav kohus avaldab kustutamishoiatuse väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määruse number: M 40011558 / M3

Määruse olek Jõustunud: 25.02.2015


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

18.08.2014

Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.

Määruse number: M 40011558 / M2

Määruse olek Jõustunud: 14.02.2015

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 14.02.2015


Logo

Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata

18.08.2014

Registrit pidav kohus hoiatab Äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise või sundlõpetamise eest.

Määruse number: M 40011558 / M2

Määruse olek Jõustunud: 14.02.2015

Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 14.02.2015


BALTIC CONSULTING MTÜ

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 01.03.2016
?

Tarbijavaidlused PUUDUVAD

BALTIC CONSULTING MTÜ

Kohtulahendite seosed
?

BALTIC CONSULTING MTÜ

Kohtuistungid seisuga 01.03.2016
?

Kohtuistungid PUUDUVAD

BALTIC CONSULTING MTÜ

Kohtulahendid seisuga 01.03.2016
?
Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-13-18530/31

Viru Maakohus Narva kohtumaja

24.04.2013
Vaatan
Kohtuasja number: 2-13-18530/31
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Viru Maakohus Narva kohtumaja
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Kristel Vedro
Kohtuasja algus: 24.04.2013
Menetluse liik: Kohtu I astme menetlus
Menetluse algus: 24.04.2013
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 29.11.2013
Lahendi jõustumised: 29.11.2013
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:VMK:2013:2.13.18530.31942

BALTIC CONSULTING MTÜ

Teadaanded ja kuulutused seisuga 01.03.2016
?
Logo

Täitmisteade

10.05.2016
Täitmisteade
Avaldamise algus: 10.05.2016
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur edastab võlgnikule Mittetulundusühing BALTIC CONSULTING (registrikood: 80128872) täitmisteate. Sissenõudjaks on POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET (70008747). Nõude summa suurus on 42.00 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (Politsei- ja Piirivalveamet 02.10.2015 a. kohtuvälise menetleja otsus või määrus nr.223015082406.) vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 31.05.2016.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Andrei Krek ametialasele arvelduskontole EE041010010217933018. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasi number 066/2016/288 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 76.46 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 91.76 eurot.

Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. Büroo avatud: E, T 13:00-17:00 ning K-R 8:00-12:00

Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Puškini 14, 20308 Narva või e-posti teel info@andreikrek.com.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5). Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. Vastavalt täitemenetluse seadustiku §-le 10 kohustan teid täitmisteate kättesaamisel teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil. Kui arestimisele mittekuuluv sissetulek laekub Teie arveldusarvele, palun Teid teatada millises pangas soovite elatusmiinimumi kasutada.
Kehtetud ärinimed:
Mittetulundusühing BALTIC CONSULTING: Mittetulundusühing BALTIC CONSULTING, Mittetulundusühing BALTI MEREVAIK.
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 949425

Logo

Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade

16.11.2015
Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 16.11.2015
Avaldamise lõpp: 16.05.2016
Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab isikule, Mittetulundusühing BALTIC CONSULTING (registrikood: 80128872), avalikult kätte 16.11.2015 määruse nr M 40011558 / M4 väljavõtte:

Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse M 40011558 / 4 väljavõte: Tartu Maakohtu registriosakonna 12.10.2015. a kandemäärusega registriasjas M 40011558 / 4 otsustati kustutada Mittetulundusühing BALTIC CONSULTING (registrikood 80128872) mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist ja teha mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikaardile kustutamise kanne mittetulundusühingute seaduse § 36.1 lõike 3 alusel.
Käesoleva kandemääruse peale võib esitada määruskaebuse 30 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud. Vastavalt riigilõivuseaduse § 59 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Danske pank A/S Eesti filiaalis a/a EE513300333522160001, Nordea Bank AB Eesti Filiaalis a/a EE221700017003510302. Maksekorraldusel tuleb kindlasti märkida viitenumber 11170003068065. Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Tartu Maakohtu registriosakond
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 874114

Turundus

Näita ennast oma valdkonna ettevõtete profiilidel
Jõua rohkemate otsustajate silmade ette nii Eestis kui mujal maailmas!

BALTIC CONSULTING MTÜ

Suurima vaadatavusega lood
?
___score___
___text___
___date___
___title___

___txt___

___views___

___viewst___

___date___
___title___

___txt___

BALTIC CONSULTING MTÜ

Artiklid ja lood
?
0 artiklit
0 storyt

Viimase kolme kuu meediakajastus

0 - avaldatud artiklid

0 - avaldatud lood

BALTIC CONSULTING MTÜ viimase poolaasta artiklite ja storyde arv

Peavoolumeedia artiklid
Lood Storybookis

Äriseoste võrgustik

BALTIC CONSULTING MTÜ

Äriseoste võrgustik
käibe suurus
võla suurus
ÄRIRISKI KLASSID
Kustutatud
Usaldusväärne
Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
Ajalooline seos
Aktiivne seos
Seoste laiendamine
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid

Kasusaajate võrgustik

BALTIC CONSULTING MTÜ

Kasusaaja võrgustik
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid

Seire sündmused

Filtreeri

Aasta
Tüüp
CSV
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Storybook Chrome laiendus

Storybooki laiendus ütleb Sulle, mis firma veebilehel Sa parajasti viibid ja kui usaldusväärne see firma täna on. laadi laiendus alla

Näed helistaja tausta! Storybooki Äpp toob Sinuni otsekontaktid 400 000 Eesti ettevõtte ja isikute kohta (juhid, ametnikud). Andmed on rikastatud maksevõime ja finantsinfoga.