106 980 visits to this profile
1 MIN 38 SEK is the average duration of a visit
343 452 times has this brand reached visitors

STORYBOOK OÜ Storybook

Read about Scorestorybook
Storybook recommends

0.02
Trustworthy
4 April, 2019

STORYBOOK OÜ: sõnavabaduseks on nüüd tee lahti kõigile!

Storybook tegi algust ja avaldas enam kui miljon artiklit Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta. Lugude autor on Auto Matic, mis ühtlasi annab aimu, et tegemist on tehisintellektiga. Kuid Storybook ei ole ainult robotite pärusmaa. Kaasaegses ja innovaatilises Ärimeedias saab nüüd igaüks oma panuse anda sisukaid arvamuslugusid kirjutades. Mis peamine – need lood avalduvad koheselt ja on nähtavad St...

REGISTER OÜ credit

Available credit
22 100 €
?
Settlement dates
30 days 30 days.
?

History and prognosis of credit score

REGISTER OÜ claims history seisuga 21.09.2019


Maksuvõlg
0,00 €
Eravõlg
0,00 €

Tähtaja ületanud võlad kokku: 0,00 €

REGISTER OÜ aruanded ja varad-kohustused ülevaade as of 21.09.2019

Reporting obligations: MET

Annual reports Latest submission: 2018

Tax reports Esitamata maksudeklaratsioonid puuduvad


Assets to obligations ratio

Assets: 526 432,74 €Assets to cover 1 EURO of debts: 3 €

Obligations: 153 219,74 €Net Working capital: 373 213 €

REGISTER OÜ maksunõuete tasumine ja deklareeritud käibed as of 21.09.2019

Aasta/Kvartal
Riiklikud maksud
Tööjõu-maksud
Käive
2017 I54 641 €35 601 €271 301 €
2017 II58 143 €38 057 €295 930 €
2017 III77 733 €47 857 €332 049 €
2017 IV86 869 €54 897 €335 455 €
2018 I91 289 €55 870 €326 424 €
2018 II79 238 €50 149 €328 636 €
2018 III85 293 €57 882 €321 268 €
2018 IV87 571 €60 420 €305 858 €
2019 I68 605 €40 395 €293 092 €
2019 II40 677 €24 611 €266 738 €

REGISTER OÜ maksuvõlgnevused as of 21.09.2019

Maksuvõla ajalugu ja maksuvõlgnevused: MISSING

REGISTER OÜ time-barred and ongoing claims as of 21.09.2019

Võlanõuded PUUDUVAD

REGISTER OÜ muud sissenõudmised as of 21.09.2019

Maksekäsuosakonna määrused MISSING

Kohtutäiturite täitemenetlused MISSING

REGISTER OÜ kohtuistungid as of 21.09.2019

Kohtuistungid MISSING

REGISTER OÜ rulings relations

REGISTER OÜ kohtulahendid as of 21.09.2019

Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

13.02.2017

BONUM SEDES OÜ PDF document link

Number of the case:

2-17-100791/29

Proceedings:

Tsiviilasi

Court:

Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

Adjudicate categories:

Kohtumäärus

Adjudicate sub-categories:

Kompromissimäärus

Judge / composition of the Court:

Zakaria Nemsitsveridze

Starting date of the Court case:

13.02.2017

Type of procedure:

Kohtu I astme menetlus

Starting date of the proceedings:

22.03.2017

Court case category:

Muud, Võlaõigus

Keyword:

-

Court decision date:

10.08.2017

Entry into force:

17.08.2017

Dissenting opinion:

ECLI:EE:TMK:2017:2.17.100791.15608

Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

04.11.2013

PDF document link

Number of the case:

2-13-52613/8

Proceedings:

Tsiviilasi

Court:

Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

Adjudicate categories:

Kohtumäärus

Adjudicate sub-categories:

-

Judge / composition of the Court:

Lea Aavastik

Starting date of the Court case:

04.11.2013

Type of procedure:

Kohtu I astme menetlus

Starting date of the proceedings:

04.11.2013

Court case category:

Tööõigus

Keyword:

-

Court decision date:

20.02.2014

Entry into force:

20.02.2014

Dissenting opinion:

ECLI:EE:TMK:2014:2.13.52613.5426

Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

04.11.2013

PDF document link

Number of the case:

2-13-52616/8

Proceedings:

Tsiviilasi

Court:

Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

Adjudicate categories:

Kohtumäärus

Adjudicate sub-categories:

-

Judge / composition of the Court:

Lea Aavastik

Starting date of the Court case:

04.11.2013

Type of procedure:

Kohtu I astme menetlus

Starting date of the proceedings:

04.11.2013

Court case category:

Tööõigus

Keyword:

-

Court decision date:

20.02.2014

Entry into force:

20.02.2014

Dissenting opinion:

ECLI:EE:TMK:2014:2.13.52616.5427

Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

15.04.2011

SILVESTER METS OÜ PDF document link

Number of the case:

2-11-17521/6

Proceedings:

Tsiviilasi

Court:

Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

Adjudicate categories:

Kohtuotsus

Adjudicate sub-categories:

-

Judge / composition of the Court:

Lea Aavastik

Starting date of the Court case:

15.04.2011

Type of procedure:

Kohtu I astme menetlus

Starting date of the proceedings:

15.04.2011

Court case category:

Muud

Keyword:

-

Court decision date:

29.09.2011

Entry into force:

01.11.2011

Dissenting opinion:

ECLI:EE:TMK:2011:2.11.17521.30084

REGISTER OÜ teadaanded ja kuulutused as of 21.09.2019

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

11.09.2019
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 11.09.2019
Avaldamise lõpp: 11.12.2019
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Ste-Mar OÜ (registrikood: 14392854), avalikult kätte 04.09.2019 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-19-116665. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Ste-Mar OÜ (registrikood: 14392854) tasuma avaldajale REGISTER OÜ (registrikood: 11735006) põhinõudeid summas 162,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 31,75 eurot ning hüvitama riigilõivu 45,00 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1518733

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

29.07.2019
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 29.07.2019
Avaldamise lõpp: 29.10.2019
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Ste-Mar OÜ (registrikood: 14392854), avalikult kätte 18.06.2019 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-19-116665. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

13.06.2019 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Ste-Mar OÜ (registrikood: 14392854) ettepaneku tasuda avaldajale REGISTER OÜ (registrikood: 11735006) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 162,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 31,75 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Arve ( nr R83251);Arve ( nr R78202);Arve ( nr R87992);Muu (arve, r83251, 02.02.2019 - 12.06.2019);Muu (arve, r78202, 02.11.2018 - 12.06.2019);Muu (arve, r87992, 03.05.2019 - 12.06.2019);Muu (arved nr: r78202, r83251, r87992).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1501556
LAADI VEEL TEADAANDEID Laadin.. Laadin..

Võlg on võõra oma, vahel ka võõra süü

Videomenetlus | Koondame nõudeid võlgades ettevõtete vastu

Soovitame nädala loetumaid lugusid