4 263 külastajat on viibinud sellel profiilil
57 SEK uurib tausta keskmine klient
714 341 korda ulatus selle ettevõtte bränd külastajateni - konkurentide profiililehtedel

Edulugu

Teised soovitavad

liisi.jpg

10.06.2019

Kasutasime ELKE MUSTAMÄE AS kliendirahulolu mõõtmiseks soovitusindeksit, kus tulemus kujunes ühe küsimuse alusel: „Kui tõenäoliselt Te soovitaksite ELKE MUSTAMÄE AS-i oma sõbrale või äripartnerile?“
Vastus: Oma valdkonnas parim tegija - 10 palli 10-st. Aitäh pikaaegse sujuva koostöö eest!

Liisi

(Partner)

ELKE MUSTAMÄE AS Storybook

ELKE MUSTAMÄE AS peavoolumeedias

ELKE MUSTAMÄE AS seosed veebis

Veebisügavustest ELKE MUSTAMÄE AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat.

ELKE MUSTAMÄE AS teadaanded ja kuulutused seisuga 19.09.2019

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

03.07.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 03.07.2017
Avaldamise lõpp: 03.10.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Auto-Line OÜ (registrikood: 12926263), avalikult kätte 26.06.2017 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-17-106605. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Auto-Line OÜ (registrikood: 12926263) tasuma avaldajale Elke Auto Aktsiaselts (registrikood: 10000805) põhinõudeid summas 904,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 198,60 eurot ning hüvitama riigilõivu 45,00 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1158817

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

16.05.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 16.05.2017
Avaldamise lõpp: 16.08.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Auto-Line OÜ (registrikood: 12926263), avalikult kätte 6.04.2017 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-17-106605. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

31.03.2017 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Auto-Line OÜ (registrikood: 12926263) ettepaneku tasuda avaldajale Elke Auto Aktsiaselts (registrikood: 10000805) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 904,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 189,06 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Teenuste osutamine ( nr Teenuse osutamine);Arve ( nr Arve).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1134636
LAADI VEEL TEADAANDEID Laadin.. Laadin..

ELKE MUSTAMÄE AS võidetud hanked

Logo
Sõidukid 2019
15.02.2019
Projekti nimi: Sõidukid 2019
Projekti tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
Projekti tellija registrikood: 70004459
Tüüp: A
Avaldamise kuupäev: 15.02.2019
Esitamise kuupäev: 18.03.2019
Projekti lühikirjeldus: Hanke tulemusel ostetakse raamlepingute alusel kaubikuid ja kastiga maastureid ning sõidukite esimese 250 000 km läbimiseni vajalikku tehnohooldusteenust
Eeldatav maksumus: 180 000,00 €
Lepingu maksumus: 210 072,00 €
Aeg: MONTHS: 68
Logo
Maasturi (universaal) ostmine
22.05.2018
Projekti nimi: Maasturi (universaal) ostmine
Projekti tellija: Tartu Ülikool
Projekti tellija registrikood: 74001073
Tüüp: A
Avaldamise kuupäev: 22.05.2018
Esitamise kuupäev: 07.06.2018
Projekti lühikirjeldus: Soovime osta Tartu Ülikoolile maasturi (universaal). Pakutav auto peab minimaalselt vastama HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.
Lepingu maksumus: 44 238,00 €
Aeg: MONTHS: 5

ELKE MUSTAMÄE AS menetluses hanked

Logo
Sõidukid 2019
15.02.2019
Projekti nimi: Sõidukid 2019
Projekti tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
Projekti tellija registrikood: 70004459
Tüüp: A
Avaldamise kuupäev: 15.02.2019
Esitamise kuupäev: 18.03.2019
Projekti lühikirjeldus: Hanke tulemusel ostetakse raamlepingute alusel kaubikuid ja kastiga maastureid ning sõidukite esimese 250 000 km läbimiseni vajalikku tehnohooldusteenust
Eeldatav maksumus: 180 000,00 €
Lepingu maksumus: 210 072,00 €
Aeg: MONTHS: 68
Logo
Kastiga maasturite ostmine Keskkonnainspektsioonile
11.08.2018
Projekti nimi: Kastiga maasturite ostmine Keskkonnainspektsioonile
Projekti tellija: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projekti tellija registrikood: 70007340
Tüüp: A
Avaldamise kuupäev: 11.08.2018
Esitamise kuupäev: 13.09.2018
Projekti lühikirjeldus: Hanke objektiks on neli kastiga maasturit, mis sobivad reisijate, kauba ning haagise veoks. Maastureid kasutatakse kasutusotstarbekohaselt ja sihipäraselt järelevalvetööks, mis tähendab sõitmist ka metsateedel ning raskestiläbitaval maastikul.
Lepingu maksumus: 103 524,00 €
Aeg: MONTHS: 6

Storybook soovitab

0.01
ELKE MUSTAMÄE AS
Registrikood: 10000805

Soovitame nädala loetumaid lugusid