346 külastajat on viibinud sellel profiilil
1 MIN 24 SEK uurib tausta keskmine klient
511 586 korda ulatus selle ettevõtte bränd külastajateni

Edulugu


0.09
Usaldusväärne
07. Veebr. 19

ELIF AS: Edulugu

ELIF AS alustas peaaegu 23 aastat tagasi, mil juhatuse liikmed Nikolai Dolinenko ja Vladimir Zaivõi, seda juhtima hakkasid. Nikolail selleks ajaks ettevõtluskogemus puudus ja Vladimir alles alustas ettevõtlusega. ELIF AS valdkond on mujal liigitamata ehituspaigaldustööd. Samas valdkonnas (EMTAK 43299) on tegutsevaid ettevõtteid 2019 aasta seisuga kokku 187 tükki, kes annavad tööd kokku 7...

Teised soovitavad

liisi.jpg

10.06.2019

Kasutasime ELIF AS kliendirahulolu mõõtmiseks soovitusindeksit, kus tulemus kujunes ühe küsimuse alusel: „Kui tõenäoliselt Te soovitaksite ELIF AS-i oma sõbrale või äripartnerile?“
Vastus: Oma valdkonnas parim tegija - 10 palli 10-st. Aitäh pikaaegse sujuva koostöö eest!

Liisi

(Partner)

ELIF AS storybook

ELIF AS peavoolumeedias

ELIF AS seosed veebis

Veebisügavustest ELIF AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat.

ELIF AS võidetud hanked

Logo
Haapsalu Sotsiaalmaja invatõstuki ehitus
04.04.2016
Projekti nimi: Haapsalu Sotsiaalmaja invatõstuki ehitus
Projekti tellija: Haapsalu Linnavalitsus
Projekti tellija registrikood: 75012802
Tüüp: LM
Avaldamise kuupäev: 04.04.2016
Esitamise kuupäev: 02.05.2016
Projekti lühikirjeldus: Haapsalu Linnavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust riigihankele “Haapsalu Sotsiaalmaja invatõstuki ehitus”, mille eesmärgiks on ehitada uus invatõstuk Haapsalu linnas Kastani tn 7 asuvas Haapsalu Sotsiaalmajas. Uus invatõstuk ehitatakse amortiseerunud invatõstuki asemele vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Riigihange viiakse läbi vastavalt kehtivatele seadustele ja käesolevatele hankedokumentidele.
Eeldatav maksumus: 60 000,00 €
Lepingu maksumus: 42 767,00 €
Lepingu tegelik maksumus: 42 767,00 €
Aeg: PERIOOD: 2016-06-01, 2016-09-30
Logo
Lifti ostmine ja paigaldamine
03.08.2009
Projekti nimi: Lifti ostmine ja paigaldamine
Projekti tellija: Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik
Projekti tellija registrikood: 90008465
Tüüp: T
Avaldamise kuupäev: 03.08.2009
Esitamise kuupäev: 30.11.-0001
Projekti lühikirjeldus: Lifti ostmine ja paigaldus
Eeldatav maksumus: 33 234,00 €
Lepingu maksumus: 33 234,00 €
Lepingu tegelik maksumus: 33 234,00 €
Aeg: MÄÄRAMATA

ELIF AS ametlikud teadaanded

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

17.05.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 17.05.2017
Avaldamise lõpp: 17.08.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Dexter Ehitus OÜ (registrikood: 12516996), avalikult kätte 10.05.2017 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-17-100804. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Dexter Ehitus OÜ (registrikood: 12516996) tasuma avaldajale Aktsiaselts Elif (registrikood: 10040302) põhinõudeid summas 5 904,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 496,00 eurot ning hüvitama riigilõivu 192,00 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1135783

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

03.04.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 03.04.2017
Avaldamise lõpp: 03.07.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Dexter Ehitus OÜ (registrikood: 12516996), avalikult kätte 18.01.2017 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-17-100804. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

16.01.2017 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Dexter Ehitus OÜ (registrikood: 12516996) ettepaneku tasuda avaldajale Aktsiaselts Elif (registrikood: 10040302) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 5 904,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 496,00 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 192,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Muu (töövõtuleping, väikelifti paigaldamine nr ALT-02.10.2015);Muu (aktid, arve 16/08, kirjavahetus);Arve ( nr 16/08).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1110565
Lae veel teadaandeid

Storybook soovitab

0.01
ELIF AS
Registrikood: 10040302

Soovitame sarnaseid artikleid