4 890 külastajat on viibinud sellel profiilil
1 MIN 23 SEK uurib tausta keskmine klient
172 977 korda ulatus selle ettevõtte bränd külastajateni - konkurentide profiililehtedel

Edulugu

INTRAC EESTI AS: edulugu

INTRAC EESTI AS alustas peaaegu 23 aastat tagasi, mil juhatuse liikmed Hakan Nirstedt, Per Anders Kondrup, Raul Rand ja Eve Pesur, seda juhtima hakkasid. Hakan'l selleks ajaks ettevõtluskogemus puudus, Per Anders'l 1 aastat, Raul'l kogemus puudus ja Eve alles alustas ettevõtlusega.INTRAC EESTI AS valdkond on muude mootorsõidukite müük. Samas valdkonn...

Teised soovitavad

liisi.jpg

10.06.2019

Kasutasime INTRAC EESTI AS kliendirahulolu mõõtmiseks soovitusindeksit, kus tulemus kujunes ühe küsimuse alusel: „Kui tõenäoliselt Te soovitaksite INTRAC EESTI AS-i oma sõbrale või äripartnerile?“
Vastus: Oma valdkonnas parim tegija - 10 palli 10-st. Aitäh pikaaegse sujuva koostöö eest!

Liisi

(Partner)

INTRAC EESTI AS Storybook

INTRAC EESTI AS peavoolumeedias

INTRAC EESTI AS seosed veebis

Veebisügavustest INTRAC EESTI AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat.

INTRAC EESTI AS teadaanded ja kuulutused

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

21.08.2019
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 21.08.2019
Avaldamise lõpp: 21.11.2019
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Navaro Ehitus OÜ (registrikood: 14036734), avalikult kätte 06.08.2019 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-19-106985. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Navaro Ehitus OÜ (registrikood: 14036734) tasuma avaldajale INTRAC Eesti AS (registrikood: 10103801) põhinõudeid summas 1 826,12 eurot ja kõrvalnõudeid summas 982,52 eurot ning hüvitama riigilõivu 84,26 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1510312

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

17.04.2019
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 17.04.2019
Avaldamise lõpp: 17.07.2019
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Navaro Ehitus OÜ (registrikood: 14036734), avalikult kätte 20.03.2019 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-19-106985. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

05.03.2019 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Navaro Ehitus OÜ (registrikood: 14036734) ettepaneku tasuda avaldajale INTRAC Eesti AS (registrikood: 10103801) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 1 826,12 eurot ja kõrvalnõudeid summas 982,52 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 84,26 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Muu (maksekokkulepe nr 24082018-03, 25.09.2018);Muu (arve nr. 766500);Muu (maksenõue 24.08.2018.);Muu (maksekokkuleppe ülesütlemine (kohtuhoiatus) 15.02.2019);Muu (muu, 24082018-03, 06.12.2018 - 25.02.2019);Muu (maksekokkulepe nr 24082018-03).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1454026
LAADI VEEL TEADAANDEID Laadin.. Laadin..

INTRAC EESTI AS võidetud hanked

Logo
Harvesteri ja forvarderi hooajaline rentimine
13.11.2018
Projekti nimi: Harvesteri ja forvarderi hooajaline rentimine
Projekti tellija: Luua Metsanduskool
Projekti tellija registrikood: 70002443
Tüüp: T
Avaldamise kuupäev: 13.11.2018
Esitamise kuupäev: 14.11.2018
Projekti lühikirjeldus: Harvesteri ja forvarderi hooajaline rentimine
Lepingu maksumus: 205 856,00 €
Aeg: PERIOOD: 2018-11-14, 2022-04-16
Logo
Metsatehnika varuosad
10.05.2018
Projekti nimi: Metsatehnika varuosad
Projekti tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
Projekti tellija registrikood: 70004459
Tüüp: LM
Avaldamise kuupäev: 10.05.2018
Esitamise kuupäev: 18.05.2018
Projekti lühikirjeldus: Hankega ostetakse John Deere ja Kronose varuosasid. Hankemenetluse tulemusena sõlmitakse mõlemas hankeosas üks raamleping kuni 3 eduka pakkujaga. Raamlepingu alusel teostatakse varuosade ostu ja vajadusel paigaldust hankija poolt esitatavate hinnapäringute ja nendele vastuseks esitatavate pakkumuste alusel. Raamleping sõlmitakse tähtajaga 31.12.2018.
Lepingu maksumus: 29 999,00 €
Lepingu tegelik maksumus: 59 616,00 €
Aeg: MONTHS: 6

INTRAC EESTI AS menetluses hanked

Logo
Metsaäke koos metsaseemnete täppiskülvikuga
25.02.2019
Projekti nimi: Metsaäke koos metsaseemnete täppiskülvikuga
Projekti tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
Projekti tellija registrikood: 70004459
Tüüp: A
Avaldamise kuupäev: 25.02.2019
Esitamise kuupäev: 02.04.2019
Projekti lühikirjeldus: Ostetakse üks metsaäke koos pakutava metsaäkkega kokku sobiva metsaseemnete täppiskülvikuga, mida hakatakse kasutama maapinna ettevalmistamiseks ja metsaseemnete külviks raielankidel
Lepingu maksumus: 68 500,00 €
Aeg: MONTHS: 3
Logo
Laadurekskavaatori rentimine
01.06.2018
Projekti nimi: Laadurekskavaatori rentimine
Projekti tellija: aktsiaselts TALLINNA SADAM
Projekti tellija registrikood: 10137319
Tüüp: A
Avaldamise kuupäev: 01.06.2018
Esitamise kuupäev: 03.07.2018
Projekti lühikirjeldus: Hankija teeb ettepaneku esitada pakkumusi hanke alusdokumentide, sh käesolevate hankedokumentide (HD) ja hanketeate (HT) alusel, sõlmimaks hankeleping, mille eesmärk on kasutusrendil põhinev finantseerimisteenus ühe laadurekskavaatori kasutusse võtmiseks käesolevate hankedokumentide (HD) Lisas 2 esitatud tingimustel, sh: Rendiperiood - 72 kuud; Laadurekskavaatori üleandmise tähtaeg ja koht – hiljemalt 14.09.2018, Tallinn. Leping sõlmitakse kasutusrendi põhimõttel, lepingutasuta ja sissemakseta. Maksmine toimub üks (1) kord kuus kümne (10) päeva jooksul vastava arve esitamisest.
Aeg: MONTHS: 72

Storybook soovitab

0.01
INTRAC EESTI AS
Registrikood: 10103801

Soovitame sarnaseid artikleid