5 249 külastajat on viibinud sellel profiilil
4 SEK uurib tausta keskmine klient
69 076 korda ulatus selle ettevõtte bränd külastajateni

Nutulugu

Võlausaldaja meel on mõru!

NORWES METALL AS: Nutulugu

Selle ettevõtte profiilil asub NUTULUGU, mis tähendab, et Võlausaldaja meel on mõru ja ta nutab. 😢TÄHELEPANU! Inforegister soovitab hoiduda koostööst NORWES METALL AS-ga, kui koostöövõimetu ettevõttega, kes ignoreerib oma kohustusi ja Võlausaldaja püüdlusi kontakti saada. Võlausaldajatele tekitatud kahju kokku on juba 1655.38 EUR.Võlgnevuste tekkimisel oli NORWES METALL AS juhtide ringis A...

Storybook soovitab koostööks

Siin on sarnaste tegevusladega ettevõtted, kes ootavad Sinult tellimust! Parima pakkumise saamiseks saada oma tellimus kõigile neile Storybooki postkasti. Konkurentsitult parimad hinnad!

NORWES METALL AS storybook

NORWES METALL AS seosed veebis

Veebisügavustest NORWES METALL AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat.

NORWES METALL AS toetused EAS-ilt

Logo
NORWES MET.TKP4 1.4.0501.14-4763
25.06.2014
Projekti nimi: NORWES MET.TKP4 1.4.0501.14-4763
Protsent: 50
Projekti suurus: 4 990,00 €
Projekti ajavahemik: 25.06.2014 - 06.10.2014
Piirkond: IDA-VIRU MAAKOND / SILLAMÄE LINN
Toetusmeede: 1.4.5.1 TEADMISTE JA OSKUSTE ARENDAMISE TOETUS
Fond: ESF
Projekti lühikirjeldus: PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS:NN INFOTEHNOLOOGILINE PARENDUS TOOTMISES; PROTSESSI PARENDUS
Logo
ETTEVÕTTE TOOTMISPROTSESSIDE KORRASTAMINE, PAREND...
25.11.2013
Projekti nimi: ETTEVÕTTE TOOTMISPROTSESSIDE KORRASTAMINE, PARENDAMINE JA JÄTKUVA ARENDUSTEGEVUSE TAGAMINE (KOLMAS ETAPP). TEADMISTE JA OSKUSTE ARENDUSE NÕUSTAMISE TOETUSE KAASABIL. 1.4.0501.13-4664
Protsent: 50
Projekti suurus: 4 975,00 €
Projekti ajavahemik: 25.11.2013 - 21.03.2014
Piirkond: IDA-VIRU MAAKOND / SILLAMÄE LINN
Toetusmeede: 1.4.5.1 TEADMISTE JA OSKUSTE ARENDAMISE TOETUS
Fond: ESF
Projekti lühikirjeldus: PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS:NN ETTEVÕTTE TOOTMISPROTSESSIDE KORRASTAMINE, PARENDAMINE JA JÄTKUVA ARENDUSTEGEVUSE TAGAMINE (KOLMAS ETAPP). TEADMISTE JA OSKUSTE ARENDUSE NÕUSTAMISE TOETUSE KAASABIL.

NORWES METALL AS võidetud hanked

Logo
Pakendikonteinerite ostmine
02.12.2014
Projekti nimi: Pakendikonteinerite ostmine
Projekti tellija: Puhas Eesti MTÜ
Projekti tellija registrikood: 80202605
Tüüp: LM
Avaldamise kuupäev: 02.12.2014
Esitamise kuupäev: 30.12.2014
Projekti lühikirjeldus: Mittetulundusühing Eesti Pakendiringlus korraldab hanke pakendikonteinerite ostmiseks vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele. Hange hõlmab 30 klaaspakendikonteinerit, 30 segapakendikonteinerit ning 30 luugiga kandilist paberi- ja kartongpakendikonteinerit vastavalt tehnilistele joonistele.
Lepingu tegelik maksumus: 97 050,00 €
Aeg: MONTHS: 6

NORWES METALL AS ametlikud teadaanded

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

29.03.2016
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 29.03.2016
Avaldamise lõpp: 29.06.2016
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, ARMAGLASS OÜ (registrikood: 12350478), avalikult kätte 28.03.2016 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-16-100571. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku ARMAGLASS OÜ (registrikood: 12350478) tasuma avaldajale AKTSIASELTS NORWES METALL (registrikood: 10402337) põhinõudeid summas 1 174,39 eurot ja kõrvalnõudeid summas 0,00 eurot ning hüvitama riigilõivu 45,00 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 931034

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

18.02.2016
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 18.02.2016
Avaldamise lõpp: 18.05.2016
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, ARMAGLASS OÜ (registrikood: 12350478), avalikult kätte 18.01.2016 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-16-100571. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

13.01.2016 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule ARMAGLASS OÜ (registrikood: 12350478) ettepaneku tasuda avaldajale AKTSIASELTS NORWES METALL (registrikood: 10402337) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 1 174,39 eurot ja kõrvalnõudeid summas 0,00 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Teenuste osutamine (detailide ja sõlmede valmistamine võlgniku 14.04.2014.a tellimuse alusel.);Muu (võlgniku poolt esitatud 14.04.2014.a tellimus);Muu (saatelehed);Muu (22.05.2014.a arve nr m1405025);Muu (03.06.2014.a arve nr m140601);Muu (28.04.2014.a leping nr 3);Arve ( nr M140525);Arve ( nr M140601).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 915874
Lae veel teadaandeid

Storybook soovitab (võrdlev reklaam)

0.01
EHA METALLI- JA PUIDUTOOTED TÜH
Registrikood: 10212192

Soovitame sarnaseid artikleid