1 441 külastajat on viibinud sellel profiilil
49 SEK uurib tausta keskmine klient
0 korda ulatus selle ettevõtte bränd külastajateni - konkurentide profiililehtedel

Nutulugu

Võlausaldaja meel on mõru!

TRIO TREAM OÜ: Nutulugu

Selle ettevõtte profiilil asub NUTULUGU, mis tähendab, et Võlausaldaja meel on mõru ja ta nutab. ? TÄHELEPANU! Inforegister soovitab hoiduda koostööst TRIO TREAM OÜ-ga, kui koostöövõimetu ettevõttega, kes ignoreerib oma kohustusi ja Võlausaldaja püüdlusi kontakti saada. Võlausaldajatele tekitatud kahju kokku on juba 7860,94 EUR. Võlgnevuste tekkimisel oli TRIO TREAM OÜ juhtide ringis...

Storybook soovitab koostööks

Siin on sarnaste tegevusladega ettevõtted, kes ootavad Sinult tellimust! Parima pakkumise saamiseks saada oma tellimus kõigile neile Storybooki postkasti. Konkurentsitult parimad hinnad!

TRIO TREAM OÜ Storybook

TRIO TREAM OÜ seosed veebis

Veebisügavustest TRIO TREAM OÜ kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat.

TRIO TREAM OÜ teadaanded ja kuulutused seisuga 23.09.2019

Menetlusdokumendi töövaidluskomisjoni menetluses kättetoimetamise teade

16.08.2019
Menetlusdokumendi töövaidluskomisjoni menetluses kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 16.08.2019
Avaldamise lõpp: 17.11.2019

Tööinspektsioon avaldab teadaande töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

 

Töövaidluskomisjon toimetab isikule, Trio Tream OÜ, avalikult kätte 17.07.2019 töövaidluskomisjoni otsuse töövaidlusasjas nr 4-1/1014/19 (TAIMAR KURG (isikukood 36812052735) avaldus Trio Tream OÜ (registrikood: 10569646) vastu töösuhte lõppemise tuvastamise, töötamise registri kannete muutmise, hüvitise, töötasu, töötasu väljamõistmise otsuse viivitamata täidetavaks tunnistamise, puhkusehüvitise ja viivise nõudes).

 

17.07.2019 töövaidluskomisjoni otsusega töövaidluskomisjon otsustas:

1. Rahuldada Taimar Kure töövaidlusavaldus Trio Tream OÜ vastu täies ulatuses.
2. Lugeda tuvastatuks, et Taimar Kure ning Trio Tream OÜ vahel 13.11.2017 sõlmitud tööleping nr
7/2017 lõppes TLS § 91 lg 1 ja lg 2 p 2 alusel 16.01.2019. Käesoleva otsuse jõustumisel märkida
töötamise registrisse osapoolte vahelise töölepingu lõppemise kuupäevaks 16.01.2019 ning
töölepingu lõppemise õiguslikuks aluseks TLS § 91 lg 1 ja lg 2 p 2.
3. Välja mõista Trio Tream OÜ-lt Taimar Kure kasuks hüvitis TLS § 100 lg 4 alusel summas 4283,97
eurot (bruto).
4. Välja mõista Trio Tream OÜ-lt Taimar Kure kasuks töötasu summas 5379,82 eurot (bruto).
Tunnistada töötasu väljamõistmise otsus summas 2490,50 eurot (bruto) viivitamata täidetavaks.
5. Välja mõista Trio Tream OÜ-lt Taimar Kure kasuks puhkusehüvitis summas 1567,12 eurot (bruto).
6. Välja mõista Trio Tream OÜ-lt Taimar Kure kasuks viivis ajavahemiku 17.01.2019 kuni 17.07.2019
eest summas 448,01 eurot (bruto) ning alates 18.07.2019 VÕS §-s 94 ning VÕS § 113 lg-s 1
sätestatud määras, kuni kohustuse kohase täitmiseni.
7. Jätta Taimar Kure poolt Trio Tream OÜ vastu esitatud viivise nõue ajavahemiku 17.01.2019 kuni
17.07.2019 eest summas 2,45 eurot (bruto) rahuldamata.

 

Töövaidluskomisjoni otsusega mittenõustumisel võivad vaidlevad pooled pöörduda hagiavalduse

vormis kohtusse sama töövaidluse läbivaatamiseks 30 kalendripäeva jooksul töövaidluskomisjoni

otsuse saamise päevale järgnevast päevast. Hagi esitatakse kohtusse tsiviilkohtumenetluse

seadustikus ettenähtud korras, arvestades töövaidluse lahendamise seaduse § 58 sätestatut.

 

Töövaidluskomisjoni otsus loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (TsMS § 317 lg 5).

Tööinspektsioon
Mäealuse tn 2/3, Tallinn
Telefon: 626 9400
E-post: ti@ti.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
töövaidluskomisjoni sekretär-referent Maarja Aso
Telefon: 5688 7624
E-post: maarja.aso@ti.ee
Teadaande number 1509528

Soovitame nädala loetumaid lugusid