1 858 külastajat on viibinud sellel profiilil
1 SEK uurib tausta keskmine klient
2 249 282 korda ulatus selle ettevõtte bränd külastajateni

Nutulugu

Võlausaldaja meel on mõru!

OON LOGISTICS OÜ: Nutulugu

Selle ettevõtte profiilil asub NUTULUGU, mis tähendab, et Võlausaldaja meel on mõru ja ta nutab. 😢TÄHELEPANU! Inforegister soovitab hoiduda koostööst OON LOGISTICS OÜ-ga, kui koostöövõimetu ettevõttega, kes ignoreerib oma kohustusi ja Võlausaldaja püüdlusi kontakti saada. Võlausaldajatele tekitatud kahju kokku on juba 1365.7 EUR.Võlgnevuste tekkimisel oli OON LOGISTICS OÜ juhtide ringis Ta...

Storybook soovitab koostööks

Siin on sarnaste tegevusladega ettevõtted, kes ootavad Sinult tellimust! Parima pakkumise saamiseks saada oma tellimus kõigile neile Storybooki postkasti. Konkurentsitult parimad hinnad!

OON LOGISTICS OÜ storybook

OON LOGISTICS OÜ seosed veebis

Veebisügavustest OON LOGISTICS OÜ kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat.

OON LOGISTICS OÜ ametlikud teadaanded

Töövaidluskomisjoni kutse kättetoimetamise teade

30.07.2019
Töövaidluskomisjoni kutse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 30.07.2019
Avaldamise lõpp: istungi toimumisest üks kuu
Tööinspektsioon  avaldab teadaande töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3  alusel.

Töövaidluskomisjon kutsub isiku, OON Logistics OÜ (registrikood: 12367585), töövaidlusistungile. ALDIS SĪPOLS (isikukood 36002160149) esitas 01.07.2019 töövaidluskomisjonile avalduse, OON Logistics OÜ (registrikood: 12367585), vastu töötasu nõudes.

Töövaidluskomisjoni istung töövaidlusasjas 4-1/1570/19 toimub 24.09.2019 10.00, aadressil Mäealuse 2/3 III korrus, Tallinn.Töövaidluskomisjon annab Teile avaldusele vastuse esitamiseks tähtaja hiljemalt töövaidluskomisjoni istungil. Töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS § 37 lg 3) ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS 394 lg 2) alusel Teile teatatakse, et oma vastuses peate teatama, kas Te tunnistate nõuet, millised on Teie vastuväited avaldusele, milliste tõenditega Te oma vastuväiteid põhjendate ning mida Te iga tõendiga kinnitada tahate, tunnistajate nimed ja postiaadressid ning mis asjaoludel tunnistajad ütlusi teavad anda.

Teile teatatakse ka, et istungile ilmumata jätmisel tuleb Teil töövaidluskomisjonile õigeaegselt teatada ilmumata jätmise seaduslikest takistustest (TvLS § 42 lg 3TsMS § 422). Teid hoiatatakse, et vastustaja mõjuva põhjuseta istungile ilmumata jätmisel võib töövaidluskomisjon lahendada vaidluse vastustaja kohalolekuta või lükata avaldaja taotlusel istungi edasi (TvLS § 42 lg 6). Protsessiosalisel tuleb istungile kaasa võtta isikut tõendav dokument, esindajal ka volitusi tõendav dokument.

Töövaidluskomisjoni istungi kutse loetakse kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5). 
 
Tööinspektsioon
Mäealuse tn 2/3, Tallinn
Telefon: 626 9400
E-post: ti@ti.ee
Teadaande number 1502020

Menetlusdokumendi töövaidluskomisjoni menetluses kättetoimetamise teade

04.03.2019
Menetlusdokumendi töövaidluskomisjoni menetluses kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 04.03.2019
Avaldamise lõpp: 05.06.2019

Tööinspektsioon avaldab teadaande töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

 

Töövaidluskomisjon toimetab isikule, OON Logistics OÜ, avalikult kätte 04.03.2019 töövaidluskomisjoni otsuse töövaidlusasjas nr 4-1/2127/18 (DMITRI LUKJANOV (isikukood 37211233712) avaldus OON Logistics OÜ (registrikood: 12367585) vastu töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise, töölepingu lõpetamise, saamata töötasu, välislähetuse päevaraha, puhkusehüvitise ja hüvitise TLS § 109 lg 1 alusel nõudes).

 

19.02.2019 töövaidluskomisjoni otsusega töövaidluskomisjon otsustas:

1. Rahuldada DMITRI LUKJANOV´i avalduse nõuded osaliselt.
2. Tuvastada Dmitri Lukjanovi ja OÜ OON Logistics vahel 17.07.2017.a sõlmitud töölepingu üle-sütlemise tühisus TLS § 88 lg 1 punktide 3, 4 , 6 ja 7 alusel alates 08.10.2018.a.
3. Lõpetada Dmitri Lukjanovi ja OÜ OON Logistics vahel 17.07.2017.a sõlmitud tööleping TLS § 107 lg 2 alusel alates 08.10.2018.a.
4. Välja mõista OÜ-lt OON Logistics Dmitri Lukjanovi kasuks hüvitis TLS § 109 lg 1 alusel brutosummas 1950 eurot.
5. Välja mõista OÜ-lt OON Logistics Dmitri Lukjanovi kasuks saamata töötasu brutosummas 1919,56 eurot.
6. Välja mõista OÜ-lt OON Logistics Dmitri Lukjanovi kasuks välislähetuse päevaraha brutosummas 1096,13 eurot.
7. Välja mõista OÜ-lt OON Logistics Dmitri Lukjanovi kasuks puhkusehüvitis brutosummas 900,25 eurot.

 

Töövaidluskomisjoni otsusega mittenõustumisel võivad vaidlevad pooled pöörduda hagiavalduse

vormis kohtusse sama töövaidluse läbivaatamiseks 30 kalendripäeva jooksul töövaidluskomisjoni

otsuse saamise päevale järgnevast päevast. Hagi esitatakse kohtusse tsiviilkohtumenetluse

seadustikus ettenähtud korras, arvestades töövaidluse lahendamise seaduse § 58 sätestatut.

 

Töövaidluskomisjoni otsus loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (TsMS § 317 lg 5).

Tööinspektsioon
Mäealuse tn 2/3, Tallinn
Telefon: 626 9400
E-post: ti@ti.ee
Teadaande number 1434313

Töövaidluskomisjoni kutse kättetoimetamise teade

10.01.2019
Töövaidluskomisjoni kutse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2019
Avaldamise lõpp: istungi toimumisest üks kuu
Tööinspektsioon  avaldab teadaande töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3  alusel.

Töövaidluskomisjon kutsub isiku, OON Logistics OÜ (registrikood: 12367585), töövaidlusistungile. DMITRI LUKJANOV (isikukood 37211233712) esitas 23.10.2018 töövaidluskomisjonile avalduse, OON Logistics OÜ (registrikood: 12367585), vastu töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise, töölepingu lõpetamise, saamata töötasu, välislähetuse päevaraha, puhkusehüvitise ja hüvitise TLS § 109 lg 1 alusel nõudes.

Töövaidluskomisjoni istung töövaidlusasjas 4-1/2127/18 toimub 19.02.2019 13:00, aadressil 1. Mai tn 2 (Narva kohtumaja).

Avaldusele lisatud dokumendid on

Töövaidluskomisjon annab Teile avaldusele vastuse esitamiseks tähtaja hiljemalt töövaidluskomisjoni istungil. Töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS § 37 lg 3) ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS 394 lg 2) alusel Teile teatatakse, et oma vastuses peate teatama, kas Te tunnistate nõuet, millised on Teie vastuväited avaldusele, milliste tõenditega Te oma vastuväiteid põhjendate ning mida Te iga tõendiga kinnitada tahate, tunnistajate nimed ja postiaadressid ning mis asjaoludel tunnistajad ütlusi teavad anda.

Teile teatatakse ka, et istungile ilmumata jätmisel tuleb Teil töövaidluskomisjonile õigeaegselt teatada ilmumata jätmise seaduslikest takistustest (TvLS § 42 lg 3TsMS § 422). Teid hoiatatakse, et vastustaja mõjuva põhjuseta istungile ilmumata jätmisel võib töövaidluskomisjon lahendada vaidluse vastustaja kohalolekuta või lükata avaldaja taotlusel istungi edasi (TvLS § 42 lg 6). Protsessiosalisel tuleb istungile kaasa võtta isikut tõendav dokument, esindajal ka volitusi tõendav dokument.

Töövaidluskomisjoni istungi kutse loetakse kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5). 
 
Tööinspektsioon
Mäealuse tn 2/3, Tallinn
Telefon: 626 9400
E-post: ti@ti.ee
Teadaande number 1412765

Töövaidluskomisjoni kutse kättetoimetamise teade

08.11.2018
Töövaidluskomisjoni kutse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 08.11.2018
Avaldamise lõpp: istungi toimumisest üks kuu
Tööinspektsioon  avaldab teadaande töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3  alusel.

Töövaidluskomisjon kutsub isiku, OON Logistics OÜ (registrikood: 12367585), töövaidlusistungile. DMITRI LUKJANOV (isikukood 37211233712) esitas 23.10.2018 töövaidluskomisjonile avalduse, OON Logistics OÜ (registrikood: 12367585), vastu töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise, töölepingu lõpetamise, saamata töötasu, välislähetuse päevaraha, puhkusehüvitise ja hüvitise TLS § 109 lg 1 alusel nõudes.

Töövaidluskomisjoni istung töövaidlusasjas 4-1/2127/18 toimub 08.01.2019 10:00, aadressil 1. Mai tn 2 (Narva Kohtumaja) Narva.

Avaldusele lisatud dokumendid on

Töövaidluskomisjon annab Teile avaldusele vastuse esitamiseks tähtaja hiljemalt töövaidluskomisjoni istungil. Töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS § 37 lg 3) ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS 394 lg 2) alusel Teile teatatakse, et oma vastuses peate teatama, kas Te tunnistate nõuet, millised on Teie vastuväited avaldusele, milliste tõenditega Te oma vastuväiteid põhjendate ning mida Te iga tõendiga kinnitada tahate, tunnistajate nimed ja postiaadressid ning mis asjaoludel tunnistajad ütlusi teavad anda.

Teile teatatakse ka, et istungile ilmumata jätmisel tuleb Teil töövaidluskomisjonile õigeaegselt teatada ilmumata jätmise seaduslikest takistustest (TvLS § 42 lg 3TsMS § 422). Teid hoiatatakse, et vastustaja mõjuva põhjuseta istungile ilmumata jätmisel võib töövaidluskomisjon lahendada vaidluse vastustaja kohalolekuta või lükata avaldaja taotlusel istungi edasi (TvLS § 42 lg 6). Protsessiosalisel tuleb istungile kaasa võtta isikut tõendav dokument, esindajal ka volitusi tõendav dokument.

Töövaidluskomisjoni istungi kutse loetakse kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5). 
 
Tööinspektsioon
Mäealuse tn 2/3, Tallinn
Telefon: 626 9400
E-post: ti@ti.ee
Teadaande number 1383509
Lae veel teadaandeid

Storybook soovitab (võrdlev reklaam)

0.01
ASTRA INVEST AS
Registrikood: 10063315

Soovitame sarnaseid artikleid