4 026 külastajat on viibinud sellel profiilil
1 MIN 11 SEK uurib tausta keskmine klient
0 korda ulatus selle ettevõtte bränd külastajateni - konkurentide profiililehtedel

Konkurendilugu

Tegija tunneb turgu!
Storybook soovitab

0.08
Usaldusväärne
6. veebruar 2019

EASTFOREST OÜ: Edulugu

EASTFOREST OÜ alustas peaaegu 5 aastat tagasi, mil juhatuse liikmed Martin Mehide ja Katrin Pool, seda juhtima hakkasid. Martin'l selleks ajaks ettevõtluskogemus puudus ja Katrin alles alustas ettevõtlusega. EASTFOREST OÜ valdkond on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad. Samas valdkonnas (EMTAK 02101) on tegutsevaid ettevõtteid 2019 aasta seisuga kokku 566 tükki, kes annavad tööd kokk...

Storybook soovitab koostööks

Siin on sarnaste tegevusladega ettevõtted, kes ootavad Sinult tellimust! Parima pakkumise saamiseks saada oma tellimus kõigile neile Storybooki postkasti. Konkurentsitult parimad hinnad!

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS Storybook

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS teadaanded ja kuulutused seisuga 19.09.2019

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

14.01.2019
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 14.01.2019
Avaldamise lõpp: 14.04.2019
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Suure Katla Selts (registrikood: 80294487), avalikult kätte 04.01.2019 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-18-120459. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Suure Katla Selts (registrikood: 80294487) tasuma avaldajale Eesti Vabariik Riigimetsa Majandamise Keskus kaudu (registrikood: 70004459) põhinõudeid summas 647,56 eurot ja kõrvalnõudeid summas 65,40 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1413833

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

21.11.2018
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 21.11.2018
Avaldamise lõpp: 21.02.2019
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Suure Katla Selts (registrikood: 80294487), avalikult kätte 05.10.2018 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-18-120459. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

20.09.2018 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Suure Katla Selts (registrikood: 80294487) ettepaneku tasuda avaldajale Eesti Vabariik Riigimetsa Majandamise Keskus kaudu (registrikood: 70004459) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 647,56 eurot ja kõrvalnõudeid summas 65,40 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 0,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Kasutusleping (maarendileping nr 3-1.36/23, 18.03.2015);Muu (maarendileping nr 3-1.36/23);Leping ( nr 3-1.36/23).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1390875
LAADI VEEL TEADAANDEID Laadin.. Laadin..

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS toetused PRIA-lt

Logo
RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
2017
Projekti nimi: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Maakond: HARJUMAA
Vald/Linn: TALLINN
Postiindeks: 10149
Riiklik toetus: 5 562,90 €
Kokku: 5 562,90 €
Logo
RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
2016
Projekti nimi: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Maakond: HARJUMAA
Vald/Linn: TALLINN
Postiindeks: 10149
Riiklik toetus: 8 398,00 €
Kokku: 8 398,00 €

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS toetused KIK-ilt

Logo
Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade ko...
01.01.2016
Projekti nimi: Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine
Maakond: Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Fond: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus: 5 800 000,00 €
Projekti finantseering: 4 930 000,00 €
Periood: 2014-2020
Alguskuupäev: 01.01.2016
Lõpukuupäev: 31.12.2023
Aasta: 2016
Staatus: Käimasolev
Projekti lühikirjeldus: Projektiga kavandatakse taastada kokku 2000 ha mahajäetud kaevandatud turbaalasid ehk jääksoid. Selleks v iiakse ellu järgmised tegevused: - veerežiimi taastamiseks vajalike korrastamisprojektide koostamine; - keskkonnamõju hindamiste läbiviimine; - vajadusel veerežiimi taastamine koos turbasammalde diaspooride külviga ning korrastamise tõhusust toetava seire korraldamine ja avalikustamise läbiviimine. Projekti tulemuseks on taastatud veerežiimiga jääksood.
Logo
Ex-situ liigikaitse investeeringud RMK Põlula kal...
01.01.2015
Projekti nimi: Ex-situ liigikaitse investeeringud RMK Põlula kalakasvatuses
Maakond: Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Fond: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus: 58 606,00 €
Projekti finantseering: 49 815,00 €
Periood: 2014-2020
Alguskuupäev: 01.01.2015
Lõpukuupäev: 31.12.2023
Aasta: 2015
Staatus: Lõpetatud
Projekti lühikirjeldus: Tegevuse käigus soetatakse RMK Põlula kalakasvatusse vajalikud seadmed ja inventar krüogeenipanga loomiseks ning kalamärgised ja kalade märgistamiseks vajalik lisavarustus. Liigikaitse investeeringud panustavad ohustatud kalapopulatsioonide geneetilise mitmekesisuse säilitamisele ja asurkondade taastamisele ning taasasustamise edukuse hindamisele. Paraneb nii meres kui siseveekogudes elavate kalavarude, eeskätt lõheliste (lõhe, meriforell, harjus, siig) olukord.

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS toetused EAS-ilt

Logo
KUIVENDATUD, AMMENDATUD JA HÜLJATUD TURBAALADE KO...
01.01.2016
Projekti nimi: KUIVENDATUD, AMMENDATUD JA HÜLJATUD TURBAALADE KORRASTAMINE 2014-2020.7.02.16-0003
Protsent: 85
Projekti suurus: 4 930 000,00 €
Projekti ajavahemik: 01.01.2016 - 31.12.2023
Piirkond: ÜLERIIGILISED PROJEKTID
Toetusmeede: 2014-2020.7.2.3 KUIVENDATUD, AMMENDATUD JA HÜLJATUD TURBAALADE KORRASTAMINE
Fond: CF
Projekti lühikirjeldus: PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS:NN PROJEKTIGA KAVANDATAKSE TAASTADA KOKKU 2000 HA MAHAJÄETUD KAEVANDATUD TURBAALASID EHK JÄÄKSOID. SELLEKS VIIAKSE ELLU JÄRGMISED TEGEVUSED:- VEEREŽIIMI TAASTAMISEKS VAJALIKE KORRASTAMISPROJEKTIDE KOOSTAMINE; - KESKKONNAMÕJU HINDAMISTE LÄBIVIIMINE; - VAJADUSEL VEEREŽIIMI TAASTAMINE KOOS TURBASAMMALDE DIASPOORIDE KÜLVIGA NING KORRASTAMISE TÕHUSUST TOETAVA SEIRE KORRALDAMINE JA AVALIKUSTAMISE LÄBIVIIMINE. PROJEKTI TULEMUSEKS ON TAASTATUD VEEREŽIIMIGA JÄÄKSOOD.
Logo
RMK KÜLASTUSTARISTU REKONSTRUEERIMINE 2014-2020.8...
01.01.2015
Projekti nimi: RMK KÜLASTUSTARISTU REKONSTRUEERIMINE 2014-2020.8.01.004.02.15-0079
Protsent: 85
Projekti suurus: 3 750 150,00 €
Projekti ajavahemik: 01.01.2015 - 31.12.2023
Piirkond: ÜLERIIGILISED PROJEKTID
Toetusmeede: 2014-2020.8.1.4 KAITSEALADE KÜLASTUSKORRALDUSE INFRASTRUKTUURI REKONSTRUEERIMINE
Fond: CF
Projekti lühikirjeldus: PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS:NN PROJEKTI KÄIGUS REKONSTRUEERITAKSE KAITSEALADEL KÜLASTUSE SUUNAMISEKS VAJAMINEV TARISTU NAGU VAATETORNID, LAUDTEED, MATKARAJAD JA NENDEGA SEONDUV.

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS hanked

Logo
Lindirobot HP MSL6450 seadme tugiteenuste pikendamine
06.05.2019
Projekti nimi: Lindirobot HP MSL6450 seadme tugiteenuste pikendamine
Projekti tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
Projekti tellija registrikood: 70004459
Tüüp: VO
Avaldamise kuupäev: 06.05.2019
Esitamise kuupäev: 13.05.2019
Projekti lühikirjeldus: Hanke eesmärgiks on HP MSL6450 seadme seadme tugiteenuste pikendamine kahe aasta võrra
Aeg: PERIOOD: N, 2021-04-26
Logo
Paukjärve vaatetorni remonditööde teostamine ja...
03.05.2019
Projekti nimi: Paukjärve vaatetorni remonditööde teostamine ja Nikerjärve telkimisala puukuur/WC ehitamine
Projekti tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
Projekti tellija registrikood: 70004459
Tüüp: VO
Avaldamise kuupäev: 03.05.2019
Esitamise kuupäev: 24.05.2019
Projekti lühikirjeldus: Käesoleva hanke eesmärgiks on leida Töövõtja Paukjärve vaatetorni remonditööde ja Nikerjärve telkimisala puukuur/WC ehitustööde teostamiseks.
Aeg: MONTHS: 5

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS võidetud hanked

Logo
Elering Gaas AS liinikoridoride hooldus RMK poolt ...
16.11.2015
Projekti nimi: Elering Gaas AS liinikoridoride hooldus RMK poolt majandatavas riigimetsas 2016-2017
Projekti tellija: Elering Gaas AS
Projekti tellija registrikood: 11197170
Tüüp: LT
Avaldamise kuupäev: 16.11.2015
Esitamise kuupäev: 28.09.2015
Projekti lühikirjeldus: Liinikoridoride hooldus RMK poolt majandatavas riigimetsas.
Lepingu maksumus: 96 362,00 €
Aeg: MONTHS: 24
Logo
Liinikoridoride hooldus RMK poolt majandatavas rii...
21.10.2014
Projekti nimi: Liinikoridoride hooldus RMK poolt majandatavas riigimetsas
Projekti tellija: Elering AS
Projekti tellija registrikood: 11022625
Tüüp: LT
Avaldamise kuupäev: 21.10.2014
Esitamise kuupäev: 07.08.2014
Projekti lühikirjeldus: Liinikoridoride hooldus RMK poolt majandatavas riigimetsas
Lepingu maksumus: 1 022 560,00 €
Aeg: MONTHS: 36

Storybook soovitab (võrdlev reklaam)

0.01
EASTFOREST OÜ
Registrikood: 12611980

Soovitame nädala loetumaid lugusid