Tõnis Lukas: oskused

Muud teenindavad tegevused

Muud teenindavad tegevused

 • poliitilised organisatsioonid, mis tegelevad peamiselt valitsus- ja haldusorganites vastuvõetavate otsuste mõjutamisega nendesse organitesse kuuluvate erakonna liikmete või toetajate poolt; tegevuse hulka kuulub info levitamine, suhtekorraldus, rahaliste vahendite hankimine jms
 • rahvusvähemuste kaitsmise ja nende olukorra parendamisega seotud organisatsioonid
 • vähemusrahvuste kultuuriseltsid
Info ja side

Info ja side

 • raamatute (ilu- ja erialakirjandus, tehnika- ja teaduskirjandus, lasteraamatud jne) kirjastamine paberkandjal, elektroonilises (nt CD-l) või audioformaadis vm andmekandjal ning online-kirjastamine
 • brošüüride, infolehtede jms publikatsioonide kirjastamine paberkandjal, elektroonilises (nt CD-l) või audioformaadis vm andmekandjal ning online-kirjastamine
 • raamatute reklaampinna müük
Kunst ja meelelahutus

Kunst ja meelelahutus

 • elukutselisi (profiklubid), võistlus- või amatöörsportlasi ühendavate spordiklubide tegevus (ühe või mitme spordiala klubid, võistlus- või tervisespordiklubid jne):
 • jalgpalliklubid
 • bowlinguklubid
Haldustegevused

Haldustegevused

 • nõupidamiste, konverentside ja koosolekute korraldamine, edendustöö ja/või juhtimine ning teenindus
 • messide, näituste ja laatade korraldamine ja teenindus:
 • nõustamine korralduse osas, abistamine asukoha valikul, uuringud ja läbirääkimised
Haridus

Haridus

 • Õppetöövälised tegevused, mis abistavad haridusprotsessi või -süsteemi:
 • haridusalane nõustamine
 • hariduse juhtimise nõustamine

Tõnis Lukas: seosed ettevõtetega

?
2018

14.03.2018 - 19.08.2019

FENNO-UGRIA ASUTUS MTÜ

Usaldusväärne

001
2013

29.07.2013 - ...

MAARJAMAA HARIDUSSELTS MTÜ

Usaldusväärne

Aruandekohustused täitmata

Puudub nähtav äritegevus

Töötajaid ei ole palgatud

001
2011

01.07.2011 - 20.02.2015

EESTI RAHVA MUUSEUMI SÕPRADE SELTS MTÜ

Usaldusväärne

001

09.02.2011 - 26.08.2013

EESTI ÜLIÕPILASTE SELTSI VILISTLASKOGU MTÜ

Usaldusväärne

001
2006

15.11.2006 - 26.02.2013

ISAMAA ERAKOND MTÜ

Usaldusväärne

001
2004

19.10.2004 - 22.06.2007

TANTSUKLUBI "STIIL" MTÜ

Usaldusväärne

001
2002

09.09.2002 - 15.11.2006

ERAKOND ISAMAALIIT

Kustutatud

Aruandekohustused täitmata

000
1999

02.03.1999 - 10.02.2004

EESTI RAHVA MUUSEUMI SÕPRADE SELTS MTÜ

Usaldusväärne

001
1998

02.12.1998 - 22.01.2001

PRO PATRIA INSTITUUT MTÜ

Usaldusväärne

001

11.06.1998 - 03.02.2000

ERAKOND ISAMAALIIT

Kustutatud

Aruandekohustused täitmata

000
1997

02.12.1997 - 16.06.2015

KIRJASTUS ILMAMAA OÜ

Usaldusväärne

001