2 287 külastajat on viibinud sellel profiilil
1 MIN 30 SEK uurib tausta keskmine klient
0 korda ulatus selle ettevõtte bränd külastajateni - konkurentide profiililehtedel

STORYBOOK OÜ Storybook

Loe, mis on Scorestorybook
Storybook soovitab

0.02
Usaldusväärne
4. aprill 2019

STORYBOOK OÜ: sõnavabaduseks on nüüd tee lahti kõigile!

Storybook tegi algust ja avaldas enam kui miljon artiklit Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta. Lugude autor on Auto Matic, mis ühtlasi annab aimu, et tegemist on tehisintellektiga. Kuid Storybook ei ole ainult robotite pärusmaa. Kaasaegses ja innovaatilises Ärimeedias saab nüüd igaüks oma panuse anda sisukaid arvamuslugusid kirjutades. Mis peamine – need lood avalduvad koheselt ja on nähtavad St...

RONI REM OÜ krediit

Vaba krediit
31 900 €
?
Arvelduspäevad
30 päeva 30 p.
?

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos

RONI REM OÜ võlanõuete ajalugu seisuga 20.09.2019


Maksuvõlg
20 036,75 € (alates 12.08.2019)
Eravõlg
0,00 €

Tähtaja ületanud võlad kokku: 20 036,75 €

RONI REM OÜ aruanded ja varad-kohustused ülevaade seisuga 10.09.2019

Aruandekohustused: TÄIDETUD

Majandusaasta aruanded Viimane esitatud: 2017

Maksudeklaratsioonid Esitamata maksudeklaratsioonid puuduvad


Varasid kohustuste katteks

Varad: 746 280,60 €1 EURO võlakohustuste katteks vara: 5 €

Kohustused: 148 935,45 €Puhaskäibe kapital: 597 345 €

RONI REM OÜ maksunõuete tasumine ja deklareeritud käibed seisuga 20.09.2019

Aasta/Kvartal
Riiklikud maksud
Tööjõu-maksud
Käive
2017 I51 875 €51 120 €263 500 €
2017 II51 047 €48 987 €380 283 €
2017 III71 236 €54 760 €332 175 €
2017 IV84 258 €67 908 €366 449 €
2018 I52 016 €50 521 €242 340 €
2018 II43 832 €42 139 €339 369 €
2018 III54 571 €48 463 €349 058 €
2018 IV54 360 €49 506 €358 458 €
2019 I57 806 €59 171 €286 821 €
2019 II62 054 €60 595 €355 131 €

RONI REM OÜ võlgade jaotus valdkondade vahel seisuga 19.09.2019

EsindajaStaatusValdkondNõude summa (EUR)Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis
Maksu- ja tolliametMaksukogujaErijuhtude Tulumaks45,19 €Siiri Tamm Harry Grünberg
Maksu- ja tolliametMaksukogujaIntress24,01 €Siiri Tamm Harry Grünberg
Maksu- ja tolliametMaksukogujaKinnipeetud tulumaks4 881,78 €Siiri Tamm Harry Grünberg
Maksu- ja tolliametMaksukogujaKogumispension668,62 €Siiri Tamm Harry Grünberg
Maksu- ja tolliametMaksukogujaSotsiaalmaks13 448,79 €Siiri Tamm Harry Grünberg
Maksu- ja tolliametMaksukogujaTöötuskindlustusmakse968,36 €Siiri Tamm Harry Grünberg
Kokku20 036,75 €

RONI REM OÜ maksuvõlgnevused seisuga 20.09.2019

Maksuvõla ajalugu

Maksuvõlg liigiti

Maksuvõla saldod

Nõudeliik

Maksegraafikus

Vaidlustatud

Erijuhtude Tulumaks

45,19 €

45,19 €

0,00 €

Intress

24,01 €

24,01 €

0,00 €

Kinnipeetud tulumaks

4 881,78 €

4 881,78 €

0,00 €

Kogumispension

668,62 €

668,62 €

0,00 €

Sotsiaalmaks

13 448,79 €

13 448,79 €

0,00 €

Töötuskindlustusmakse

968,36 €

968,36 €

0,00 €

Kokku

20 036,75 €

20 036,75 €

0,00 €

RONI REM OÜ aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 19.09.2019

Aegumata
Summa
6 võlanõuet
20 036,75 €
Aegunud
Summa
0 võlanõuet
0,00 €

RONI REM OÜ muud sissenõudmised seisuga 20.09.2019

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

RONI REM OÜ kohtuistungid seisuga 20.09.2019

Kohtuistungid PUUDUVAD

RONI REM OÜ kohtulahendite seosed

RONI REM OÜ kohtulahendid seisuga 20.09.2019

Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

04.06.2018

AQUA MARINA AS, KIKKA POOD OÜ, NUKIKE OÜ, VAMBOLA TANKLA OÜ Pdf dokumendi link

Kohtuasja number:

2-18-8614/6

Menetlusliik:

Tsiviilasi

Kohus:

Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

Lahendi liik:

Kohtumäärus

Lahendi alaliik:

-

Kohtunik / kohtu koosseis:

Donald Kiidjärv

Kohtuasja alguse kuupäev:

04.06.2018

Menetluse liik:

Kohtu I astme menetlus

Menetluse alguse kuupäev:

04.06.2018

Asja kategooria:

Ühinguõigus

Märksõna:

-

Lahendi kuupäev:

25.06.2018

Lahendi jõustumised:

10.08.2018

Eriarvamus:

ECLI:EE:TMK:2018:2.18.8614.11690

RONI REM OÜ teadaanded ja kuulutused seisuga 20.09.2019

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

18.07.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 18.07.2017
Avaldamise lõpp: 18.10.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Kruvi Trans OÜ (registrikood: 12929310), avalikult kätte 10.07.2017 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-17-108598. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Kruvi Trans OÜ (registrikood: 12929310) tasuma avaldajale Aktsiaselts Roni REM (registrikood: 10106461) põhinõudeid summas 3 024,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 125,90 eurot ning hüvitama riigilõivu 94,50 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1166139

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

01.06.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 01.06.2017
Avaldamise lõpp: 01.09.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Kruvi Trans OÜ (registrikood: 12929310), avalikult kätte 2.05.2017 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-17-108598. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

26.04.2017 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Kruvi Trans OÜ (registrikood: 12929310) ettepaneku tasuda avaldajale Aktsiaselts Roni REM (registrikood: 10106461) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 3 024,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 125,90 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 94,50 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Muu (arved nr 16160, 16168, 16173);Muu (korduvad meeldetuletused);Muu (viivise arvestus seisuga 06.04.2017);Muu (kohtuhoiatus 30.03.2017);Arve ( nr 16160);Arve ( nr 16168);Arve ( nr 16173).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1144977

Võlg on võõra oma, vahel ka võõra süü

Videomenetlus | Koondame nõudeid võlgades ettevõtete vastu

Soovitame nädala loetumaid lugusid