1 064 külastajat on viibinud sellel profiilil
1 MIN 12 SEK uurib tausta keskmine klient
0 korda ulatus selle ettevõtte bränd külastajateni - konkurentide profiililehtedel

Tegevuslugu

UP INVEST OÜ: edulugu

UP INVEST OÜ alustas peaaegu 7 aastat tagasi, mil juhatuse liikmed Kristjan Vilosius ja Leon Jankelevitsh, seda juhtima hakkasid. Kristjan'l oli selleks ajaks ettevõtluskogemust ligikaudu 7 aastat ja Leon'l 14 aastatUP INVEST OÜ valdkond on intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine. Samas valdkonnas (EMTAK 77401) on te...

TALLINNA KARASTUSJOOGID AS krediit

Vaba krediit
0 €
?
Arvelduspäevad
0 päeva 0 p.
?

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos

TALLINNA KARASTUSJOOGID AS võlanõuete ajalugu


Maksuvõlg
18 523,90 €
Eravõlg
0,00 €

Tähtaja ületanud võlad kokku: 18 523,90 €

TALLINNA KARASTUSJOOGID AS aruanded ja varade seis (2019 prognoos)

Aruandekohustused: RIKUTUD

Majandusaasta aruanded Viimane esitatud: 2017

Maksudeklaratsioonid Esitamata käibemaksu deklaratsioon 21.08.2019


Varasid kohustuste katteks

Varad: 642 186,00 € 1 EURO võlakohustuste katteks vara: 0 €

Kohustused: 0,00 €Puhaskäibe kapital: 642 186,00 €

TALLINNA KARASTUSJOOGID AS Võlgade jaotus valdkondade vahel seisuga 15.09.2019

EsindajaStaatusValdkondNõude summa (EUR)Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis
Maksu- ja tolliametMaksukogujaErijuhtude Tulumaks1 764,00 €Aleksandr Grafski
Maksu- ja tolliametMaksukogujaIntress318,79 €Aleksandr Grafski
Maksu- ja tolliametMaksukogujaKinnipeetud tulumaks2 573,42 €Aleksandr Grafski
Maksu- ja tolliametMaksukogujaKogumispension170,68 €Aleksandr Grafski
Maksu- ja tolliametMaksukogujaKäibemaks2 833,35 €Aleksandr Grafski
Maksu- ja tolliametMaksukogujaSotsiaalmaks10 686,94 €Aleksandr Grafski
Maksu- ja tolliametMaksukogujaTöötuskindlustusmakse176,72 €Aleksandr Grafski
Kokku18 523,90 €

TALLINNA KARASTUSJOOGID AS maksuvõlgnevused seisuga: 15.09.2019

Maksuvõla ajalugu

Maksuvõlg liigiti

Maksuvõla saldod

Nõudeliik

Maksegraafikus

Vaidlustatud

Erijuhtude Tulumaks

1 764,00 €

0,00 €

0,00 €

Intress

318,79 €

0,00 €

0,00 €

Kinnipeetud tulumaks

2 573,42 €

0,00 €

0,00 €

Kogumispension

170,68 €

0,00 €

0,00 €

Käibemaks

2 833,35 €

0,00 €

0,00 €

Sotsiaalmaks

10 686,94 €

0,00 €

0,00 €

Töötuskindlustusmakse

176,72 €

0,00 €

0,00 €

Kokku

18 523,90 €

0,00 €

0,00 €

TALLINNA KARASTUSJOOGID AS aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 15.09.2019

Aegumata
Summa
7 võlanõuet
18 523,90 €
Aegunud
Summa
0 võlanõuet
0,00 €

TALLINNA KARASTUSJOOGID AS kohtuistungid

Kohtuistungid PUUDUVAD

TALLINNA KARASTUSJOOGID AS kohtulahendid

Kohtulahendid PUUDUVAD

TALLINNA KARASTUSJOOGID AS muud sissenõudmised


Maksekäsuosakonna määrused
Võlanõude vanus35 päeva
SissenõudjaSilberauto Eesti AS
Seaduslik alusts. 2-19-117817: Arve ( nr Arve);Võõrandamisleping ( nr Arve)
AndmekandjaPärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Põhinõue418,87 €
Kõrvalnõue52,66 €
Riigilõiv45,00 €
KOKKU708,53 €
Menetluskulu192,00 €
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teadeAvaldamise algus: 12.08.2019 Avaldamise lõpp: 12.11.2019 Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.Kohus toimetab võlgnikule, Aktsiaselts Tallinna Karastusjoogid (registrikood: 10116985), avalikult kätte 02.07.2019 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-19-117817. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).27.06.2019 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Aktsiaselts Tallinna Karastusjoogid (registrikood: 10116985) ettepaneku tasuda avaldajale Silberauto Eesti AS (registrikood: 10284932) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 418,87 eurot ja kõrvalnõudeid summas 52,66 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Arve ( nr Arve);Võõrandamisleping ( nr Arve).Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus: 1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või 2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.DokumendidVastuväite vorm. Pärnu Maakohtu maksekäsuosakondSadama 21, 90502 HaapsaluTelefon: 472 0030E-post: maksekask@kohus.ee Teadaande number 1507022

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

Võlg on võõra oma, vahel ka võõra süü

Videomenetlus | Koondame nõudeid võlgades ettevõtete vastu

Soovitame sarnaseid artikleid