5 588 külastajat on viibinud sellel profiilil
1 MIN 6 SEK uurib tausta keskmine klient
325 628 korda ulatus selle ettevõtte bränd külastajateni - konkurentide profiililehtedel

STORYBOOK OÜ Storybook

Loe, mis on Scorestorybook
Storybook soovitab

0.02
Usaldusväärne
4. aprill 2019

STORYBOOK OÜ: sõnavabaduseks on nüüd tee lahti kõigile!

Storybook tegi algust ja avaldas enam kui miljon artiklit Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta. Lugude autor on Auto Matic, mis ühtlasi annab aimu, et tegemist on tehisintellektiga. Kuid Storybook ei ole ainult robotite pärusmaa. Kaasaegses ja innovaatilises Ärimeedias saab nüüd igaüks oma panuse anda sisukaid arvamuslugusid kirjutades. Mis peamine – need lood avalduvad koheselt ja on nähtavad St...

PINSKA OÜ krediit

Vaba krediit
100 000 €
?
Arvelduspäevad
30 päeva 30 p.
?

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos

PINSKA OÜ võlanõuete ajalugu seisuga 19.09.2019


Maksuvõlg
0,00 €
Eravõlg
0,00 €

Tähtaja ületanud võlad kokku: 0,00 €

PINSKA OÜ aruanded ja varad-kohustused ülevaade seisuga 12.09.2019

Aruandekohustused: TÄIDETUD

Majandusaasta aruanded Viimane esitatud: 2018

Maksudeklaratsioonid Esitamata maksudeklaratsioonid puuduvad


Varasid kohustuste katteks

Varad: 2 162 430,93 €1 EURO võlakohustuste katteks vara: 1 €

Kohustused: 1 471 789,07 €Puhaskäibe kapital: 690 642 €

PINSKA OÜ maksuvõlgnevused seisuga 19.09.2019

Maksuvõla ajalugu

Maksevõlgnevused PUUDUVAD

PINSKA OÜ aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 19.09.2019

Võlanõuded PUUDUVAD

PINSKA OÜ muud sissenõudmised seisuga 19.09.2019

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

PINSKA OÜ kohtuistungid seisuga 19.09.2019

Kohtuistungid PUUDUVAD

PINSKA OÜ kohtulahendite seosed

PINSKA OÜ kohtulahendid seisuga 19.09.2019

Tallinna Ringkonnakohus

20.09.2010

KANJON OÜ Pdf dokumendi link

Kohtuasja number:

2-10-45598/28

Menetlusliik:

Tsiviilasi

Kohus:

Tallinna Ringkonnakohus

Lahendi liik:

Kohtumäärus

Lahendi alaliik:

-

Kohtunik / kohtu koosseis:

Imbi Sidok-Toomsalu, Tiit Kollom, Ülle Jänes

Kohtuasja alguse kuupäev:

20.09.2010

Menetluse liik:

Apellatsioonmenetlus

Menetluse alguse kuupäev:

12.12.2011

Asja kategooria:

Võlaõigus, Võlaõigus

Märksõna:

-

Lahendi kuupäev:

31.08.2012

Lahendi jõustumised:

25.09.2012

Eriarvamus:

ECLI:EE:TLRK:2012:2.10.45598.24094

Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

05.11.2010

TARMA SAED OÜ Pdf dokumendi link

Kohtuasja number:

3-10-2884/53

Menetlusliik:

Haldusasi

Kohus:

Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

Lahendi liik:

Kohtuotsus

Lahendi alaliik:

-

Kohtunik / kohtu koosseis:

Kadriann Ikkonen

Kohtuasja alguse kuupäev:

05.11.2010

Menetluse liik:

Kohtu I astme menetlus

Menetluse alguse kuupäev:

05.11.2010

Asja kategooria:

Maksuõigus, Maksuõigus

Märksõna:

-

Lahendi kuupäev:

13.07.2011

Lahendi jõustumised:

13.08.2011

Eriarvamus:

ECLI:EE:TLHK:2011:3.10.2884.23652

PINSKA OÜ teadaanded ja kuulutused seisuga 19.09.2019

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

15.07.2019
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 15.07.2019
Avaldamise lõpp: 15.10.2019
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Tähevara OÜ (registrikood: 12789257), avalikult kätte 11.07.2019 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-19-110850. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Tähevara OÜ (registrikood: 12789257) tasuma avaldajale OÜ Pinska (registrikood: 11855153) põhinõudeid summas 2 246,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 205,06 eurot ning hüvitama riigilõivu 73,53 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1496712

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

04.06.2019
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 04.06.2019
Avaldamise lõpp: 04.09.2019
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Tähevara OÜ (registrikood: 12789257), avalikult kätte 26.04.2019 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-19-110850. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

12.04.2019 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Tähevara OÜ (registrikood: 12789257) ettepaneku tasuda avaldajale OÜ Pinska (registrikood: 11855153) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 2 246,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 205,06 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 73,53 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Arve ( nr 32/AF);Muu (arve, 32/af, 19.02.2018 - 10.04.2019);Muu (arve nr 32/AF, 13.02.2018).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1478731
LAADI VEEL TEADAANDEID Laadin.. Laadin..

Võlg on võõra oma, vahel ka võõra süü

Videomenetlus | Koondame nõudeid võlgades ettevõtete vastu

Soovitame nädala loetumaid lugusid