Kontakt

Storybook OÜ
Registrikood: 14636888

Telefon: +372 744 6645
E-post: info@scorestorybook.ee

TARTU KONTOR
Aadress: Tähe 129b

LAADI ALLA Storybooki Chrome-i laiendus

Unikaalne rakendus, mis võimaldab ükskõik millisel

veebilehel liikudes vaadata selle omaniku finantsvõimekuse

tausta juba sealsamas veebilehel olles!

Ka veebilehtede sisus esinevad ettevõtete ja juhatuse liikme

nimed on tuvastatavad ja nende taustinfo nähtav kõigis Teie veebirakendustes - näiteks internetipangas, raamatupidamistarkvaras, müügihaldustarkvaras jm.