Meedialeht
Vali raport X

TREF AS

Meedialeht ja uudisvoog

6 169 külastajat

238 jälgijat

Featured Image

TREF AS: Tegevusaruanne 2018

Üldinfo

AS TREF on 1972. aastal loodud ettevõtte Tartu Linna TREV õigusjärglane. Alates 1993. aastast tegutseb ettevõte kohalikul erakapitalil põhineva aktsiaseltsina, mille peamisteks tegevusaladeks on maanteede, lennuväljade, tänavate, platside ehitus ning asfaltbetoonsegude valmistamine ja paigaldamine.

AS TREF moodustab koos oma tütarettevõtjate AS Kaltsiit ja AS TREF Nord ning sidusettevõtjate OÜ Ropka Betoon, AS Ikodor ja OÜ Raudteeveod kontserni.

Tegevuskeskkond

Grupi finants- ja majandustulemusi mõjutab eelkõige investeeringute maht Eesti riigi infrastruktuuridesse ja tütarettevõtja AS Kaltsiit puhul ka nende jaotus regiooniti. Materjalide, kütuste hinnad olid tõusus ja ilmselt järgmisel perioodil alanemist oodata pole. Maanteeameti koostatud Teehoiukavas 2014–2020 aastaks on rahalised vahendid planeeritud aastate lõikes võrdsetes osades. Enam rõhku pööratakse teede säilitusremondile. Uusehitustel kavandatakse ratsionaalsemaid lahendusi. Teedeehituse kvaliteedi nõuete muudatused toovad ettevõtetele järgnevatel aastatel kaasa täiendavaid kulutusi. Täna kehtiv sanktsioonide süsteem ja kohati põhjendamatute normide jäik järgimine raskendab innovatiivsete lahenduste pakkumist. Positiivse poole pealt tuleb märkida, et 2018. aastal katsetati Maanteeameti objektidel väga hea töö eest boonussüsteemi rakendamist. Stabiilne rahastamine on vajalik eeldus teedeehitusega tegelemiseks. Valitsuse poolt kavandatud täiendavate uusehituste käivitamine muudab viimastel aastatel väljakujunenud tööde struktuuri. Konkurents endiselt tihe.

Müügitulu (tuh eur) 15 771 21 356
Puhaskasum (tuh eur) 250 1 448
Käibe ärirentaablus (ärikasum/müügitulu*100) -2,4 % 1,8 %
Käibe puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu*100) 1,6 % 6,8 %
ROA (puhaskasum/keskmised varad*100) 1,6 % 8,6 %
ROE (puhaskasum/keskmine omakapital*100) 1,7 % 9,5 %
Maksevõimekordaja ((käibevara-varud)/lühiajalised kohustused) 7,31 6,43

Majandustegevus

AS TREF konsolideeritud müügitulu 2018. aastal oli 42,8 miljon eurot (2017: 61,5 miljon eurot). Emaettevõtja konsolideerimata müügitulu 2018. aastal oli 15,8 miljon eurot (2017: 21,4 miljon eurot).

AS TREF 2018. aasta olulisemad ehitusobjektid:

Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala projekteerimine ja ehitamine Tellija: Tartu Linnavalitsus

Riigitee 62 Kanepi -Leevaku km 22,5-33,6 rekonstrueerimine Tellija: Maanteeamet

Tartu maakonna asfaltkatete taastusremont

Et kõik ausalt ära rääkida, miks ma seda raamatut kooliajal ei lugenud, pean alustama sellest, et kui oli võimalus minna raamatukokku, läksin ma klassivendadega selle asemel vahetunni ajal jõe äärde kevadist jääminekut vaatama. Nii ta siis lugemata jäi, kuid seda enam oli avastamist nüüd, aastaid hiljem.

Päris nii ka ei saa öelda, et kõik oleks halb olnud, oli headki. Näiteks saavad Sihvka ja Kiilike ülesandeks raamatukogu võlglastega `arveid õiendada`. Tootsiks ja Libleks maskeerununa ning relva (laadimata) ähvardusel õnnestub Lutsu „Kevade” raamatukogule tagasi saada. Jah, paneb lausa kukalt kratsima, et kui tagastamata raamatu tegelased ukse taha ilmuvad, siis... siis on ikka mõistlikum tähtaegadest kinni pidada.

Hoolimata kohatisest ebaõnnest(umisest) ei heida Agu Sihvka meelt. Alati on tal mõni vanasõna, mida varrukast võtta, kaaslaste optimism või lööklause, millega hoida motivatsiooni. Üks jäi meelde, õigemini tuli meelde: Pioneer on alati valmis!

Oh seda nostalgiat.

login

Läks huvitavaks?

Edasi lugemiseks

Irid Sisene Registreeru
Kõik artiklid