Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Inforegistriga liitumine on tasuta. Hakka kasutajaks

UTILITAS TALLINN AS: Tegevusaruanne 2017

AS Utilitas Tallinn kuulub energiakontserni Utilitas ja on valdusettevõtte OÜ Utilitas 100% tütarettevõte. AS Utilitas Tallinn varustab soojusega kahte kolmandikku pealinnast ning Maardu linna. Ettevõte haldab 445-kilomeetrist kaugküttevõrku, kolme suurt katlamaja ja 14 väikekatlamaja. AS Utilitas Tallinn osutab kaugkütteteenust ligi 4 000 hoonele.

Kaugküte on efektiivne, keskkonnasõbralik ning parim viis tiheasustusega piirkondade soojusega varustamiseks. Kaugküte jaotab efektiivsetes keskkatlamajades või koostootmisjaamades toodetud soojust soojusvõrgu kaudu hoonete soojussõlmedesse, kust soojus edastatakse kütte ja sooja tarbevee süsteemidesse.

Tallinna kaugküttevõrgupiirkond on Energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) kohaselt tõhus kaugküttesüsteem ning kasutab baaskoormusel taastuvaid kütuseid. Vastavatud Utilitase teine soojuse ja elektri koostootmisjaam on kontserni viimase aja mahukaim investeerimisprojekt, tänu millele toodetakse suurem osa Tallinna kaugküttesoojusest mittefossiilsetest kütustest ning enamus tarbitavast energiast tuleb koostootmisjaamadest.

Ettevõtte poolt viimastel aastatel tehtud edusammud kaugküttesüsteemi kaasajastamisel ning taastuvkütuste osakaalu suurendamisel tagavad stabiilse ja soodsama hinnataseme ning kaugkütte konkurentsvõime. Tallinna kaugküttevõrguga liitus 2017. aastal 86 hoonet koguvõimsusega 47 MW. Lisaks on investeeringute tulemusel oluliselt tõhustunud soojuse edastamine - AS Utilitas Tallinn saavutas 2017. aastal läbi aegade madalaima suhtelise soojuskadude taseme.

Kuigi küttehooaja keskmine välisõhutemperatuur oli 2016. aastaga võrreldes 0,6 °C võrra kõrgem, kasvas soojuse müügimaht 2% võrra peamiselt tänu uutele liitujatele. Tõusuteele asusid ka maagaasi ja ostetava soojuse hinnad, mistõttu kasvas veidi ka aasta keskmine soojuse müügihind 2016. aastaga võrreldes.

Tootmine

2017 2016
Soojusenergia müük MWh 1 720 387 1 684 736
Soojusenergia tootmine MWh 690 021 720 164
Soojusenergia ostmine MWh 1 317 410 1 250 786
Soojusvõrgu kaod MWh 286 148 285 306
Soojusvõrgu kaod % 14,3 14,5

Tulud, kulud, kasum

(tuhandetes eurodes)

2017 2016
Müügitulu 88 241 85 185
sh soojusenergia müük 85 813 83 215
Ärikasum 11 830 12 096
Puhaskasum 7 073 6 812

Peamised finantssuhtarvud

2017 2016
Tulu suurenemine/vähenemine 4% -1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,41 1,71

Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid:

Tulu kasv = (müügitulu 2017 – müügitulu 2016) / müügitulu 2016 * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

Investeeringud

AS Utilitas Tallinn investeeringute kogumahuks kujunes 2017. aastal 11,4 mln eurot (2016. a 8,7 mln eurot).

Suurimaks investeeringugrupiks olid jätkuvalt soojusvõrgud, millesse investeeriti 9,9 mln eurot (2016. a 6,1 mln eurot). 2017. a rekonstrueeriti ja ehitati kokku 11,2 km soojusvõrke (2016. a 9,4 km), sh uute klientide soojustorustikke ehitati 4,2 km (2016. a 4,6 km) kogumaksumusega 2,5 mln eurot (2016. a 2,7 mln eurot).

2017. aasta mahukamateks projektideks olid Mustakivi ja Õismäe peamagistraalide ja harutorustike rekonstrueerimine 1,5 km ulatuses kogumaksumusega 3,1 mln eurot ja 1,1 km harutorustiku rekonstrueerimine Kesklinna piirkonnas kogumaksumusega 1,1 mln eurot.

Personal

Seisuga 31.12.2017 töötas AS-is Utilitas Tallinn 157 töötajat (31.12.2016 154 töötajat). 2017.a likvideeriti 4 ametikohta ning moodustati 10,5 uut ametikohta (2016. a likvideeriti 23 ametikohta ning moodustati 10 uut ametikohta). Aruandeperioodil lõpetati töölepingud 4 töötajaga ning sõlmiti 7 uut töölepingut (2016. a lõpetati töölepingud 15 töötajaga ning sõlmiti 7 uut töölepingut).

AS Utilitas Tallinn palgakulud 2017. a olid 3 047 tuh eurot, millele lisandusid sotsiaalmaksud (2016. a 2 975 tuh eurot, millele lisandusid sotsiaalmaksud).

Juhatuse liikmetele arvestati tasu 186 tuh eurot, millele lisandusid sotsiaalmaksud (2016. a 183 tuh eurot, millele lisandusid sotsiaalmaksud).

Nõukogu liikmetele aruandeperioodil tasu ei makstud (2016. a nõukogu liikmetele tasu ei makstud).

Kvaliteedijuhtimine

AS Utilitas Tallinn omab integreeritud juhtimissüsteemi, mille tegevused vastavad rahvusvahelistele standarditele ISO 9001 (kvaliteedisüsteem), ISO 14001 (keskkonnasüsteem) ja OHSAS 18001 (töötervishoid, töökaitse ja tööohutus). 2017.a toimunud välisaudit rikkumisi ei tuvastanud. 2018. a toimub re-sertifitseerimisaudit ning minnakse üle uuendatud standarditele.

Töökaitse ja tööohutus

AS Utilitas Tallinn töökeskkonnakorraldus on liidetud juhtimissüsteemiga. Ettevõttes tegutseb töökeskkonnanõukogu, mis koosneb kuuest liikmest, kellest viis on töökeskkonnavolinikud ja üks töökeskkonnaspetsialist. Kõik volinikud ja nõukogu liikmed on läbinud pädevuskoolituse.

2017. aastal registreeriti üks tööõnnetus (2016. a tööõnnetusi ei registreeritud).

Keskkonnakaitse

Ettevõtte keskkonnakorraldus on liidetud juhtimissüsteemiga. AS Utilitas Tallinn tegutseb kooskõlas kõikide Eesti keskkonnanormidega. Ettevõttele on väljastatud keskkonna kompleksluba, katlamajadele on väljastatud kehtivad välisõhu saasteload ja jäätmeluba.

Fossiilsete kütuste asemel taastuvkütuste ja elektri ja soojuse koostootmise potentsiaali maksimaalne ärakasutamine vähendab kasvuhoonegaaside paiskamist atmosfääri ja säästab kütust. 2017. aastal võimaldas AS Utilitas Tallinn taastuvkütustel ja koostootmisel põhinev tootmisportfell vähendada CO2 heidet 450 000 tonni ulatuses – just nii palju emiteeritaks rohkem süsihappegaasi sama koguse energia tootmisel maagaasist ja põlevkivist.

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud välistarnijate ja -klientidega toimuvad valdavalt eurodes, mistõttu oli valuutakursi muutumise risk madal. EURIBOR´i muutusest tulenevate riskide maandamiseks on AS Utilitas Tallinn emaettevõte sõlminud AS Utilitas Tallinn esindajana intressiswapi lepingu lõpptähtajaga 11.11.2017, millega seotud kulud kandis AS Utilitas Tallinn.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2018. aastal jätkab AS Utilitas Tallinn senist majandustegevust. 2018. aasta tegevuse põhirõhk on Mustamäe tootmisüksuse rekonstrueerimisel suurendamaks tootmise efektiivsust ja taastuvate kütuste kasutamise osakaalu. Samuti jätkuvad soojustorustiku rekonstrueerimistööd ja kaugküttevõrgu arendamine uute hoonete liitumiseks kaugküttevõrguga.

Kommentaarid ja hinnangud

Aitäh kommenteerimast! Kommentaar on ülevaatamisel ja avaldatakse kinnitamise järel.

Kommentaarid on suletud.

KUUMAD LOOD:

Soovitame sulle viimaseid uudiseid.

×

UTILITAS TALLINN AS storybook

?

UTILITAS TALLINN AS seosed veebis

Veebisügavustest UTILITAS TALLINN AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat

UTILITAS TALLINN AS viimased sündmused

?
icon

Maksuvõlgnevus eemaldatud.

icon

Maksuvõlgnevuse teke.

Maksuvõlgnevus 26 962,28 EUR-i, intress 0 EUR-i.

icon

Maksuvõlgnevus eemaldatud.

LAADIN VEEL TEATEID LAADIN VEEL TEATEID Laadin.. Laadin..

Soovitame nädala loetumaid lugusid

?
ROHKEM LUGUSID ROHKEM LUGUSID Laadin.. Laadin..