Meedialeht
Vali raport X

STATISTIKAAMET

Meedialeht ja uudisvoog

1 482 külastajat

12 jälgijat

11 400 ametikohta ootab töökäsi

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2018. aasta III kvartalis ligi 11 400 vaba ametikohta, teatab Statistikaamet. Võrreldes eelmise kvartaliga jäi vabade ametikohtade arv samale tasemele, ent vähenes eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 10 protsenti. Eestis on olnud püsivalt üle 10 000 vaba ametikoha alates 2017. aasta I kvartalist.

Ametikohtade koguarv (vabad ja hõivatud ametikohad kokku) oli III kvartalis 601 300, mis jäi eelmise kvartaliga võrreldes samale tasemele. Ametikohtade koguarvus on jätkuvalt suurim töötleva tööstuse (18 protsenti), kaubanduse (15 protsenti) ja hariduse (10 protsenti) tegevusala osatähtsus. Töötlev tööstus ja kaubandus on ka Eesti suurimad tööpakkujad – neil tegevusaladel oli vabade ametikohtade arv III kvartalis kõige suurem (vastavalt 1790 ja 1840 vaba ametikohta), järgnes hariduse tegevusala, kus oli 1350 vaba ametikohta.

Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli 2018. aasta III kvartalis 1,9 protsenti, mis oli sama suur kui eelmises kvartalis ja 0,4 protsendipunkti väiksem kui 2017. aasta III kvartalis.

Kõrgeim vabade ametikohtade määr oli III kvartalis haldus- ja abitegevuses (3,4 protsenti) ning finants- ja kindlustustegevuses (2,7 protsenti), madalaim kinnisvaraalases tegevuses (0,3 protsenti) ja mäetööstuses (0,1 protsenti).

Enamik vabadest ametikohtadest asusid jätkuvalt Harju maakonnas (72 protsenti), sh Tallinnas (60 protsenti). Järgnesid Tartu maakond (9 protsendi), Ida-Viru (5 protsendi) ja Pärnu maakond (4 protsendiga). Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim Harju maakonnas (2,3 protsenti) ja madalaim Hiiu maakonnas (0,3 protsenti).

Vabadest ametikohtadest 30 protsenti oli III kvartalis avalikus sektoris. Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes (2,5 protsenti) ning kohalikele omavalitsustele kuuluvates asutustes ja ettevõtetes (2,5 protsenti). Riigile kuuluvates asutustes ja ettevõtetes oli vabade ametikohtade määr 2,1 protsenti ning Eesti eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes 1,5 protsenti.

Tööjõu liikumist iseloomustav tööjõu käive (tööle võetud ja töölt lahkunud töötajate arv kokku) oli 2018. aasta III kvartalis ligi 100 200, mis oli võrreldes eelmise kvartaliga 12 protsenti väiksem ja võrreldes eelmise aasta III kvartaliga 5 protsenti väiksem. Tööjõu käive suurenes eelmise kvartaliga võrreldes kinnisvaraalases tegevuses, kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses ning vähenes kõige enam avalikus halduses ja riigikaitses. Nii tööle võetute kui ka töölt lahkunute arv oli III kvartalis endiselt suurim hulgi- ja jaekaubanduses, töötlevas tööstuses ja ehituses.

Kuna töötajaid napib, on igaühel võimalik valida, kelle juures amet vastu võtta. Kindlasti tuleb meeles pidada, et iga kümnes tööpakkuja võib olla hunt lambanahas. kes suhtub rahalistesse kohustustesse ükskõikselt.

Partnerwebist tööd otsides saad kohe vaadata, kas ettevõte on oma kohustustega järje peal või veab ninapidi nii riiki kui äripartnereid.

Kõik artiklid

Avalik sektor

Valdkonna artiklid ja uudisvood

Statistika tegevused / On jälgimise all Ei ole jälgimise all
Täitevorganite tegevus / On jälgimise all Ei ole jälgimise all
Rahanduspoliitika tegevused / On jälgimise all Ei ole jälgimise all
Valla- ja linnavalitsuste tegevus / On jälgimise all Ei ole jälgimise all
Riigi haldustegevus / On jälgimise all Ei ole jälgimise all