Meedialeht
Vali raport X

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM

Meedialeht ja uudisvoog

973 külastajat

86 jälgijat

Statistikakaubanduse täiendav tulu vähendab taastuvenergia tasu

Eesti müüb Luksemburgile rohkem taastuvenergia statistilisi ühikuid kui algselt kokku lepiti, mis lubab alandada tarbijatele plaanitust enam taastuvenergia tasusid, teatas  MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM.

„Kui 2017. aastal kahe riigi poolt allkirjastatud lepingu kohaselt soovis Luksemburg osta Eestilt 300 GWh ulatuses energiastatistikat, siis nüüd kasvas maht 250 GWh võrra,“ ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson. „See tähendab, et Eesti tulud 2018. aasta taastuvenergia statistiliste ühikute müügist tõusevad 4,5 miljonilt eurolt 8,25 miljonini,“ lisas ta.

Vastavalt Luksemburgi Suurhertsogiriigiga sõlmitud kokkuleppele kasutab Eesti taastuvenergia statistika müügist saadud tulu taastuvenergia toetamiseks. Selleks suunab riik saadud vahendid Eleringile taastuvenergia tootmise kaasfinantseerimiseks. See tähendab, et taastuvenergia tasu elektritarbijatele väheneb.

Eesti ja Luksemburgi vahel sõlmitud koostööleppega ostab Luksemburg veel 400 GWh ulatuses ehk 6 miljoni euro väärtuses 2020. aasta taastuvenergia statistilisi ühikuid. Lisaks on Luksemburgil võimalus suurendada ostetavaid koguseid ka järgnevatel aastatel, suurendades sellega Eesti saadavaid tulusid statistikakaubandusest veelgi.

Taustainfo: mis on taastuvenergia statistikakaubandus:

Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivis on kokku lepitud igale liikmesriigile siduv taastuvenergia eesmärk ehk millise taseme energia lõpptarbimisest peaks taastuvenergia moodustama aastal 2020. Euroopa Liidu üleselt on see eesmärk 20 protsenti, aga kõik panustavad vastavalt enda võimekusele ehk täidavad erineva suurusega eesmärke, mis protsessi alguses paika pandi.

Eesti eesmärgiks on 25 protsenti ja oleme selle juba 2011. aastal ületanud. Seega on meil Eestisse rajatud piisavalt taastuvenergia võimsusi, mis toodavad piisavalt palju taastuvenergiat, et täita meie enda eesmärk ja jääb ülegi. Meie taastuvenergia osakaal oli 2017. aastal juba üle 29 protsendi ja prognooside kohaselt kasvab 2020. aastaks üle 30.

Taastuvenergia direktiiv näeb ette võimaluse riikidevaheliseks koostööks. Liikmesriigid, mis ei ole suutnud enda eesmärki täita, saavad seda ülejäägiga riikidelt osta. Lisaks Luksemburgiga koostööle otsib Eesti aktiivselt võimalusi realiseerida taastuvenergia statistiliste ühikute ülejääki veelgi suuremal määral, suurendades sellega taastuvenergia statistikakaubandusest saadavaid tulusid.

Samasugune võimalus koostööks säilib ka 2030. aasta eesmärkide täitmisel, mis võiks pakkuda hea taastuvenergiapotentsiaaliga Eestile võimaluse saada lisatulu taastuvenergiale ülemineku rahastamiseks.

Kõik artiklid