Meedialeht
Vali raport X

REGISTER OÜ

Meedialeht ja uudisvoog

119 743 külastajat

191 jälgijat

Avatud majandus – ausus ja läbipaistvus on Eesti edu võti

Inforegistri Krediidiskoori mudeli järgi on Eestis problemaatilisse või riskantsesse äririski gruppi kuuluvaid ettevõtteid ca 56 000. Viimases kvartalis tegid neist vaid 6 400 käivet (alates 100 EUR) ja neist omakorda 4800 maksid tööjõumakse (vähemalt 100€). Paljud neist on avastanud kasuliku maksumängu ja arvavad, et ajatatud võlg on maksusaladus.

Kõrgesse äririski gruppi kuuluvad ettevõtted mitmetel põhjustel: võlad, esitamata aruandekohustused, juhatuse liikmete endised maksekäitumise mustrid jpm. Kogu teaduslik materjal Krediidiskoori mudeli kohta, mis on loodud Eesti teadurite ja STACC koostöös on kättesaadav 150-leheküljelisest ingliskeelsest teadusmaterjalist.

Maksuvõla ajatamine annab võlglasele soodustust ja sageli vaid pikendab agooniat

Väga tihti kasutavad kõrgesse riskigruppi kuuluvad ettevõtted ära ka riigi maksuhüvesid ja lünka maksuseaduses. Mis need on? Maksuvõla ajatamisega vähendad maksuintressi poole võrra, s.o 0,03% päevas.

Kuni võla täieliku tasumiseni arvestatakse võlalt intressi 0,06% päevas (s.o 21,9% aastas), mis on näiteks oluliselt kallim kui pangalaenu intressi tasumine. Sealjuures intressilt omakorda intressi ei arvestata, kuid kuna intress ei kuulu ettevõtluskulu alla, siis tuleb sellegi poolest tasuda intressi pealt ka veel lisaks tulumaksu.

Kuid ajatamisel saab taotleda graafikus sisalduvalt võlalt arvestatava intressi vähendamist 50% võrra edasiulatuvalt alates graafiku kinnitamise hetkest. Lihtsustatud korras ajatamise menetluse puhul arvestatakse 50% soodustust aga automaatselt alates graafiku kinnitamise hetkest. Maksuvõla ajatamisel tänases Eestis piire ei ole – nii nagu on ettevõtteid, kellel on esitamata 20 aastat majandusaasta aruanded, on võimalik 10 aastat rahus võlgadega toimetada selliselt, et sellest ei kuulda ega nähta midagi, kuid lõpp on neil enamastu ikka ühtviisi sarnane.

Kas ajatatud maksuvõlg on maksusaladus?

Ajatatud maksuvõla korral on maksuhaldur kohustatud väljastama maksumaksjale või kolmandale isikule nende nõudmisel tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Kõlab uskumatult, aga nii see on – kui ajatad oma maksuvõla, saad maksuhaldurilt tõendi, et seda ajatatud maksuvõlga ei ole tegelikult olemas.

Kaks Maksukorralduse seaduse punkti on üksteisega vastuolus:

MKS § 14 lg 5 sätestab, et kui maksuhaldur on maksuvõla tasumise ajatanud, on ta kohustatud väljastama maksumaksjale või kolmandale isikule nende nõudmisel tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.

MKS § 27 lg 1 p 5 sätestab aga vastupidiselt eelnevale, et maksuhaldur võib maksumaksja nõusolekuta ja teadmiseta avaldada igaühele ajatatud maksuvõla suuruse ja maksuvõla tasumise ajakava kestuse.

Vastuolu seaduses tuleks siinjuures lahendada ennekõike selle järgi, kui püsiva iseloomuga on maksuvõlgnevus.

Näiteks TEA KIRJASTUS AS, kes maadles makseraskustes ühtekokku 10 aastat, kogudes-ajatades-makstes oma maksuvõlgasid, kuid selle loomuliku jätkuna lõpetas hiljuti pankrotiga.

Viimati pöördus Inforegistri poole ettevõte SMISO OÜ advokaadist esindaja vahendusel ja nõuab Inforegistri poolt endale tekitatud märkimisväärse „kahju“ kinnimaksmist, mis kindlasti aitaks tal vähendada võlgnevusi maksuameti ees, kuid samas ei tee olematuks fakti, et 10 aastat on seegi ettevõte oma võlgadega kimpus olnud. Kahjuks on nii, et selle ettevõtte krediidiriski klass on kõrge ja selle ümberlükkamiseks tuleb ümber lükata Inforegistri Krediisiskoori teaduslik mudel.

Smiso OÜ Maksuvõlg 900px

Käibemaksu optimeerimise mängud

Tulud panen sinna ja kulud panen tänna mängud aitavad optimeerida makse. Neid mänge mängivad suurte „kogemustega“ ärimehed. Näiteks ettevõtja Leho Lukjanovil, kelle juhtimise all on ainult 7 ettevõtet, kuid kõigi peale kokku on esitamata 21 majandusaasta aruannet. Tema suurima maksuvõlaga ettevõttel THULEMANN OÜ-l on maksuvõlad (19,6 tuhat EUR) üleval aastast 2008, kuid senini kasutab ta käibemaksukohustuslasena saadavaid maksuhüvesid, makstes Maksuametile vaid 1,80€ kvartalis (2018 II kvart). Otse loomulikult näitab Krediidiskoor kõige kõrgemaid äririske kõigile seitsmele ettevõttele, aga mitte miski ei takista ettevõtjat pöördumast Inforegistri poole, et nõuda kõrge Krediidiskoori info kustutamist, varjamist, kooskõlastamist jne…

Ausus on parim poliitika, ütleb inglise vanasõna

Kui Eesti riigi majanduspoliitiline manifest on ettevõtlusvabadus – rohkem on uhkem, mistõttu on ettevõtteid Eestis juba üle 200 000, siis seejuures moodustub 90% majandustulemuste panusest SKP-sse üksnes 3% ettevõtete poolt.

Siinjuhul on aga Inforegistri peamine missioon ausa ja läbipaistva kuvandiga panustada majanduskeskkonda tervendamisse tervikuna ja anda avatud majanduse võtmes tugevatele ning konkurentsivõimelistele ettevõtetele juurde konkurentsieeliseid.

Makseraskustega kimpus ettevõtete ähvardused ja nõudmised nende kohta infot varjata või maha salata, ei aita majanduskeskkonda parandada mitte üheski võtmes. Surve panustada oma ettevõtte tervendamisse ja finantsdistsipliini tugevdamisse peab tulema ettevõtte enda seest ja tahtel. Kui Inforegister saab siin impulssi juurde anda, et ettevõtetel oleks sisemine surve oma probleemidega tegelema hakata, siis meil on selle üle vaid hea meel.

Soovid oma ettevõtte kliendibaasile või kogu Eesti ettevõtetele saada juurde Krediisiskoore ja riskiklasse – me aitame Sind! Jäta endast teade

Tugeva ja konkurentsivõimelise ettevõtluse nimel!
Ausa ja läbipaistva majanduse eest!
Inforegister

Kõik artiklid