Meedialeht
Vali raport X

EESTI ISESEISVA ELU KESKUS MTÜ

Meedialeht ja uudisvoog

608 külastajat

EESTI ISESEISVA ELU KESKUS MTÜ: Meie ettevõttest

Eesti Iseseisva Elu Keskus (edaspidi Keskus) on asutatud Tallinnas, 16. oktoobril 1997.

Keskuse eesmärkideks on:

·                  puuetega inimeste iseseisva elu idee tutvustamine ja levitamine;

·                  Eesti sotsiaalse ja majandusliku olukorra muutmise taotlemine, mis tagaks puuetega inimestele teistega võrdsed võimalused osalemiseks ühiskonnaelus;

·                  puuetega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide väljatöötamise ja muutmise taotlemine, sellealases töös osalemine ning vastavate seaduste täitmise jälgimine;

·                  inimõigusi puudutavate rahvusvaheliste aktide täitmise jälgimine Eestis;

·                  teabe levitamine puuetega inimeste olukorra kohta Eestis.

 

EIEK on alates 1998 .aastast Tallinna lepingupartnerina koordineerinud hanke võitjana linna poolt finantseeritavat isikliku abistaja teenust füüsiliste puuetega täiskasvanutele.

Ettevõttes on lepinguliselt tööl ca 100+ inimest kes pakuvad käsunduslepingu alusel vajaduspõhiselt oma abi puuetega inimestele vastavalt kokkulepetele.

Tallinnas osaleb Keskus Linnavalitsuse Invakomisjoni töös.

Oma tegevuseks saab Keskus raha liikmemaksudest ja projektide eelarvetest.

Kõik artiklid

Tervishoid

Valdkonna artiklid ja uudisvood

Lisa valdkondi