Meedialeht
Vali raport X

REGISTER OÜ

Meedialeht ja uudisvoog

119 743 külastajat

191 jälgijat

Ettevõtja oleks mainekahju eest kaitstud, kui infoportaalid avaldaksid vaid kontrollitud võlanõudeid

ERR kirjutab probleemist mitmete infoportaalidega, mis avaldavad teadmata päritolu ja kontrollimata alustel võlanõudeid. See aga tekitab ettevõtetele põhjendamatut mainekahju ning seab ohtu nende edasise äritegevuse. Inforegister on võlanõudeid avalikustanud vaid kontrollitud alustel ning just seetõttu saavutanud kõrge usaldusväärsuse.

Artiklis tuuakse välja, et „Nii ettevõtjad kui kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda on hädas maksehäireid avaldavate infoportaalidega, mis alati ei kontrolli avaldatavate võlaandmete õigsust või avaldavad mitteavalike täitemenetluste andmeid.“. Avaldada ei tohi ka vaidlustatud nõudeid ning siin on oluline teada, et vaidlustatud ei ole nõue, millega lihtsalt ei olda nõus. Nii nagu võlanõudel endal, peab ka selle vaidlustamisel peab olema faktipõhine ja tõendatud alus.

Riigi kulubaasi suurendamine ja ettevõtluse läbipaistvuse takistamine

Ühe lahendusena visatakse err.ee artiklis õhku ühe ühtse riikliku registri moodustamise idee, kuhu ilmuksid vaid kontrollitud taustaga maksehäired ning mis oleks kõigile kättesaadav. „Selle tagajärjel võib muutuda andmete maht, mida infoportaalid tohivad taaskasutada ja avalikustada ning sellega koos süsteemide ülesehitus,” kommenteeris Andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Signe Heiberg.

Aus ja läbipaistev majandus on majandusliku edu võti ja kui nüüd läbipaistvust takistada võlgaste kaitse eesmärgil, saavutame taas olukorra, kus võlg on vaid võlausaldaja mure ja karistame tublisid ettevõtjaid, kes ju sellesama riigi kulud kinni maksavad!?

Elu on ka näidanud, et riik teostab registreid küll kvaliteetselt, kuid väga aeganõudvalt ja ülimalt kulukalt ning erasektor on siin kordades tõhusam. Ettevõtjad-infoportaalide haldajad on juba teinud ja teevad suuri kulutusi kõnealuse info haldamisel, mis riigi sellekohase „tasuta“ teenuse pakkumisega tuleb korstnasse kirjutada.

Sellise teenusega pakutav info on tasuta kättesaadav vaid neile isikutele ja ettevõtetele, kes ei maksa makse – mis on veelgi ohtlikum trend

Et riigil poleks põhjust seda tööd ja tohutut kulu enda kanda võtta, on otseselt erasektori huvides mitte toota enam selliseid probleeme ega avaldada kiire kasusaamise huvides kontrollimata võlanõudeid. Nagu näha, siis tulistatakse sellega lihtsalt endale jalga ning suurendatakse riigi kulusid. Ka igal võlausaldajal tuleb hoolitseda selle eest, et tema avalikustatav võlanõue oleks põhjendatud ning et avalikustamist ei kasutataks kõlvatu konkurentsi või lihtsalt kättemaksu vahendina.

Võlainfo avalikustamise protsess

Inforegistri portaalist ERR artiklis juttu ei ole ja selle põhjuseks võib muuhulgas pidada asjaolu, et võlanõuete avalikustamine Inforegistris on allutatud rangele kontrollile, mis on orienteeritud eelkõige usaldusväärsusele. Inforegistris avalikustatud võlanõudeid haldab Kreedix OÜ. Inforegistri ja KREEDIX OÜ poole on pöördutud sooviga kohe avalikustada võlgnevused, mis ei ole kas korrektselt tõendatavad või mis on vaidlustatud, kuid sellest on otseselt keeldutud.

KREEDIX OÜ tegevjuht Margit Ruusmaa: „Kreedix OÜ sõlmib enne nõuete menetlemist kliendiga esinduslepingu ning Inforegistris avaldatakse ainult vaidlustamata nõudeid. Kui saadetakse maksenõue välja, siis 7 päeva jooksul võtab nõudehaldur võlgnikuga ühendust ja selgitab välja võlgnevuse asjaolud. Kui võlgnikuga ei jõuta kokkuleppele või too annab katteta lubadusi ning puudub põhistatud pretensioon, siis nõue avaldatakse Inforegistri portaalis. Kui võlgnik saadab peale avaldamist põhistatud pretensiooni, siis nõue eemaldatakse portaalist.

KREEDIX OÜ klient kohustub esitama Inforegistrisse ainult nende võlgnike võlgnevused, mille rahalise kohustuse täitmata jätmist ei ole vaidlustatud kohtus ja millel ei ole kehtivat maksegraafikut (kokkulepet), mille maksetähtpäevale järgnevast päevast on möödunud vähemalt 14 päeva ja mille põhisumma on vähemalt 20 (kakskümmend) eurot.

Kreedix on võtnud seisukoha, et tahtlikult tekitanud võlgnevuste puhul avaldame tegevusloo, paneme peale võlgnevuse bännerid ning avaldame nõude Inforegistri portaalis. Tänane majandus on läinud nii hulluks, et võlgnikud on seisukohal, et võlad on võlausaldaja äririsk ning kui võlgnikul raha ei ole, siis ei tohiks teda nõuetega “tülitada”. Võlanõuded küll aeguvad 3 aasta jooksul (va transpordi arved, mis aeguvad varem), aga nõudeid avaldame jätkuvalt. Meil on seetõttu väga rõõmustavaid näited, kus ka ligi 10 aastased nõuded said avalikustamise mõju tõttu tasutud.“

Võlgnikud on arvamusel, et nõude aegumisel ei tohi neid avaldada ega rahasid enam tagasi küsida ning et ainult võlausaldajad tohivad nõude olemasolu teada.

Aegumine tähendab, et nõudega ei saa enam kohtusse pöörduda, kuid ei tähenda aga sugugi, et võlgnevus oleks kustutatud või kuidagi olematuks muutunud. „Võlg on võõra oma“ ütleb rahvasõna ja igasugune võlainfo vaiba alla pühkimine ainult kasvatab võlgu jäämise ja karistamatuse tunnet sellega seoses.

 

Tugeva ja konkurentsivõimelise ettevõtluse nimel!

Ausa ja läbipaistva majanduse eest!

Inforegister

 

 

• Hakka Inforegistrit kasutama!

Kõik artiklid