Meedialeht
Vali raport X

REGISTER OÜ

Meedialeht ja uudisvoog

119 743 külastajat

191 jälgijat

REGISTER OÜ: kuidas leida müügivihjeid ja vältida levinumaid katastroofe äris?

Raha jõuab ettevõtteni mh selle töötajate kaudu, kes loovad ja viivad tooted-teenused klientideni. Tundub lihtne? Hädasid ja õnnetusi, mis võivad ka kõige terasemat ettevõtjat tabada, on aga rohkem kui küll. Mõni ei leia endale töötajaid, teisele jäävad kliendid võlgu röögatuid summasid ja ei leia müügivihjeid, kolmandal pole võtta häid tarnijaid. See on aga 100% ettevõtja enda teha, kas ta võtab midagi aegsasti ette (lahendused selleks on täiesti olemas) või loodab heale õnnele?

Ettevõtja valusad väljakutsed

Milliste inimeste abil eesmärke saavutada? Kuidas leida parimaid müügvihjeid – kliente ja tarnijaid? Kuidas raha kätte saada?

Just siin varitsevadki ettevõtjat üks komistuskivi teise järel: õiged töötajad ei leia ettevõtet või ei usalda selle mainet; sobivad partnerid ei näe ettevõtet või ei suuda selle kuvand neid meelitada ja kõige lõpuks võivad vaevaga saadud kliendid-tarnijad ikkagi võlgu jääda. Kõlab nagu puhas katastroofivalem ja neid katastroofe näeme meie toimumas liigagi sageli.

Et siiski edu saavutada ja reaalselt raha teenida, tuleb kõige muu kõrval ennast pidevalt näidata nii tööotsijatele kui ka võimalikele klientidele-tarnijatele ning nende leidmisel sõeluda välja sobivad ja leppida kokku tingimustes. Nüüd hakkavad suurimat rolli mängima 4 peamist asjaolu:

  1. Milline info on ettevõtte kohta avalikult teada ja nähtav, milline on tema kuvand ja üldine hoiak tema suhtes?
  2. Milline müügivihjete info on ettevõttele kättesaadav?
  3. Milline taustainfo on ettevõtte kasutuses teise osapoole ettevõtte ja seotud isikute kohta?
  4. Millised turvalisuse garantiid on ettevõtte teenistuses?

Juba pea 5 aastat aitame koos Kreedix kontserni teiste ettevõtetega iga päev ettevõtjatel katastroofiolukordi ära hoida – kaitsta oma raha ja teenida seda juurde. Kus häda oli laita, seal pani meie juhatus pead kokku ja tõi 2014 aastal turule tänase Inforegistri. Sellest ajast alates oleme aina edasi loonud ja kujunenud äriinfo valdkonna innovaatoriks ja eestvedajaks Eestis.

Täna on olemas vajalikud lahendused

Toon allpool välja vastused neile neljale küsimusele ja näitan, kui lihtne on tegelikult kaitsta ennast ja oma raha. Tänaseks on Registril koos kontserni teiste ettevõtetega võimalik pakkuda tipptasemel lahendused kõikide artikli alguses mainitud ettevõtja komistuskivide märkamiseks ja kõrvaldamiseks.

1. Oma ettevõtet ja brändi on mõistlik näidata ikka seal, kus on kõige rohkem sobivaid vaatajaid – toota müügivihjeid

Tänapäeva tööriistade ja võimaluste puhul ei tööta lausreklaam enam ammugi. See oleks kui kahuriga kärbse laskmine – puhas ressursi raiskamine, meediaruumi risustamine ja lõppeks vaataja tuimaks muutmine. Sihtida on otstarbekas sinna, kus on soovitud silmapaarid, potentsiaalsed töötajad-kliendid-partnerid ja teha seda äärmiselt läbimõeldult. Veel parem on, kui need silmapaarid on ise huvitatud info vastu võtmisest – just siin tulebki mängu Inforegistri peamine eelis.

Inforegistrisse tullakse eelkõige oma raha pärast ja seega ollakse oluliselt motiveeritum infot vastu võtmA

Kuidas me seda teame? Nimelt toimib n.ö isetöötav eelvalik ja külastaja saabub Inforegistrisse kahte võimalikku teed pidi: ta kas otsib veebist konkreetset toodet/ettevõtet/isikut või ta tuleb otse Inforegistrisse ning teostab oma otsingu seal. Internetis otsimise fakt annabki meile tunnistust vaataja vajadusest ehk motivatsioonist. Meie saavutatud vaadatavuse tõttu jõuab ta esimeste hulgas enamasti Inforegistrisse.

Ja mõlema variandi puhul maandub vaataja ettevõtte profiilil, kus leiab eest hästi esitatud brändiinfo (kui ettevõte on selle sinna ostnud) või satub lugema ärimeedia artiklit (kui ka see on tellitud või oleme ettevõtet kajastanud omal algatusel tema silmapaistvuse tõttu). Oma profiilil saab ettevõte näidata ka tööpakkumisi, mis avanevad Inforegistri TÖÖPORTAALIS

Ettevõtja saab täna ise otseselt juhtida seda, mida tema kohta nähakse suurima vaadatavusega Eesti äriportaalis Inforegister.

 

2. Müügivihje saab ise tulla ettevõtjani ja vähendada oluliselt klientide otsimise ressursikulu

Ettevõtjal on kas nägemus või kogemus sellest, milline on tema klient – sihtgrupp. Ta teab, millega see sihtgrupp tegeleb ja kus toimetab. Kui see teadmine on olemas, siis miks mitte see targalt tööle panna?

Inforegistri mobiilirakendus IRNOW on suuteline õppima ja pakkuma kasutajale sobivaid müügivihjeid

Iga kord, kui kasutaja mõnd ettevõtet IRNOW! rakenduses vaatab ja ettevõtte jälgimisse lisab, on see aluseks müügivihje pakkumiseks. Rakendus annab kasutajale kohe teada sarnaste uute ettevõtete loomisest, kes võiksid olla tulevased kliendid.

Inforegistris on ettevõtted näha ka valdkonnapõhiselt, st tähendab võimalust vaadata ridamisi teisi sarnaseid ettevõtteid.

Kui võtta ette oma klientide seas sobivaimad, kellel on võimalikult hästi määratletud tegevusala (see vastab tegelikkusele ja klapib neile müüdava toote-teenusega), siis piisab, kui avada selle ettevõtte profiililt tegevusala link ning ülejäänud sarnased ettevõtted on näha kui peo peal. Ettevõtjale jääb vaid ühenduse võtmise vaev.

 

3. Võlgu (arvega) tuleks müüa vaid neile, kes suure tõenäosusega ka õigeks ajaks ära maksavad ja tagada, et seda põhimõtet ettevõttes järgitakse

Raha “põletamine” ei ole äritegevuse eesmärk mitte ühelgi juhul, kui on, siis see ei ole kindlasti äri tegemine. Äritegevuse  eesmärk on sinna sisse pandud raha maksimaalse kasuga tagasi teenimine. Auke, kuhu raha kaob, on väga erinevaid, mõnd neist saab lappida ennetavalt, mõnd aga vaid tagantjärele.

Otsustades jääda lootma raha laekumist partnerilt või kliendilt tuginetakse tuleviku ennustamisele. Ettevõtte maksejõuetust saab ennustada kogemuse ja kõhutunde alusel, aga oluliselt kindlam on tugineda kontrollitud ennustusele.

Teaduspõhine Krediidiskoor ennustab ettevõtte maksejõuetust täna juba pea 100%-se täpsusega

Krediidiskoori mudel juba leidnud ka rahvusvahelist kajastust CAISE konverentsi väljaandes.

Igale Inforegistri kliendile on ettevõtete Krediidiskoorid ilma täiendava kuluta kättesaadavad igal ajal, need on välja toodud ettevõtete Krediidiraportites koos skoori ajaloo ja tulevikuennustusega.

Krediidiskoori võib integreerida oma ettevõtte äritarkvarasse, kus selle alusel võib kehtestada maksetähtajad ja meeldetuletuste reeglid jmt.

KREDIIDISKOOR

 

4. Oma (eriti ekspordi) müügiportfelli saab ära kindlustada. Kui kõik on omalt poolt hästi tehtud ja ikkagi raha ei laeku, siis tuleb appi rahvusvaheline krediidikindlustusettevõte.

Hoolimata kuitahes suurepärasest kohalikust krediidijuhtimisest võib suurte mahtude ja ka ekspordiga ikkagi esineda täiesti ettenägematuid olukordi, mistõttu raha ei laeku õigeaegselt või ei laeku üldse. Suured käibed ja eriti ekspordikäibed on mõistlik kindlustada.

Olenevalt igast ettevõttest, võib teatud mahus laekumiste viibimine või ära jäämine saada surmahoobiks

Kreedix Kindlustusmaakler OÜ teeb koostööd tugevate rahvusvaheliste krediidikindlustusettevõtetega, kusjuures maakleritasud on enda kanda võtnud kindlustusandja.

Üheskoos REGISTER OÜ ja Inforegistriga suudab Kreedix kontsern pakkuda lahendusi ettevõtja aja ja raha kasvatamiseks ja kokkuhoiuks.

Kõik artiklid