Meedialeht
Vali raport X

REGISTER OÜ

Meedialeht ja uudisvoog

119 743 külastajat

191 jälgijat

Miks on vajalikud käitumisjuhised ettevõtetega äri tegemiseks?

Meile on laekunud päringuid ettevõtete juhtidelt, et nende firmad on Krediidiskoori hinnangul riskantsed ja neile on soovitav müüa ainult ettemaksuga. Miks me selliseid soovitusi oma portaalis kuvame? Seda ikka selleks, et suurendada Eesti ettevõtlusmaastiku läbipaistvust ja aidata firmadel vältida raha kaotamist riskantsete firmadega äri tehes. 

Miks Krediidiskoor?

Paratamatult ei leia inimene taustakontrolli teostades üles kõiki ohumärke. Liiatigi sõltub ohuhinnang ja riskitaju inimese enda veendumustest ja teadmistest, mis ei pruugi sugugi olla objektiivsed. Inforegistri Krediidiskoor on tippteadlaste poolt masinõppe meetodil loodud analüütiline mudel, mis ennustab 99,7% täpsusega ette maksejõuetuse tekkimise või sundkustutamise võimalikkust järgneva 12 kuu jooksul ja väljendab maksimaalset tõenäosust, et hinnatav ettevõte jätab täitmata oma kohustused võlausaldaja ees. Mudel kasutab oma prognoosis ligi 200 erinevat tunnust ja sellist detailsust ega täpsust ei suuda ei inimsilm ega aju mitte kunagi saavutada.

Teaduspõhine Krediidiskoor on saavutanud äramärkimise maineka rahvusvahelise teaduskonverentsi CAiSE väljaandes. Teaduslik publikatsioon on kättesaadav Business Credit Scoring of Estonian Organizations”. Krediidiskoor on peamine analüütiline mudel, mille võtame kasutusele ka välisturgudele liikumisel, kuid selle erinevusega, et loome mehhanismi firmade krediidiriski hindamiseks, kasutades üksnes veebist leitavaid andmeid! Selleks algatasime 2017. aastal uue rakendusuuringu projekti, mille eesmärgiks ongi vastavate mudelite automaatne loomine. Esimesed tulemused on ka käes. Eesmärk on luua kiirelt skaleeruv ärimudel, mis baseerub automaatikal. Lihtsalt kirjeldades – automaatselt genereeritavas artiklis automaatne Krediidiskoor, mis on automaatselt nähtav igal veebilehel, millel ringi liigume.

Soovituslikud käitumisjuhised lisavad Krediidiskoori mudelile selgust ja aitavad otsuseid kiiremini teha

Krediidiskoor jääb vahemikku 0-1, kus 0 tähendab madalat ja 1 kõrget krediidiriski. Krediidiotsuste lihtsustamiseks ja kiiremaks tegutsemiseks on skoorid jaotatud 5 riskiklassi. Näiteks kui ettevõtte Krediidiskoor on 0.7, mis asetab ta problemaatilisse riskiklassi, siis sel puhul on käitumisjuhiseks: saada firmale ettemaksuarveid või küsi lisagarantiid. Teavitame ka ohust, et  problemaatilisse riskiklassi kuuluvad ettevõtted hilinevad tõenäoliselt arvete maksmisel. Problemaatilise firmaga käivad kaasas ka üleskutsed ettevõte jälgimisse lisada ning ta võlad avalikustada, et teisi tublisid ettevõtteid riskiga kursis hoida. Riskiklassipõhised käitumisjuhised aitavad teha paremaid otsuseid müügihetkel, arve koostamisel ja ka peale maksetähtaega, kui arve on tasumata. Kui Inforegistris saab erinevaid andmeid vaadeldes teha erinevaid tõlgendusi, siis selleks saab olla üksnes finantsreiting, mis ei ole midagi muud, kui standardsed rahandussuhtarvud, mis on tuletatud viimase 2017 või 2018 majandusaasta aruande finantsnäitajate pinnalt ja seda tulebki tõlgendada ajaloolise infona ehk siis infona, mis on jäänud aastasse 2017 või 2018.

Inforegister töötab andmetega Eesti ettevõtluse huvides

REGISTER OÜ halduses olev portaal Inforegister tegeleb andmeäriga ehk andmete baasil loodavate analüütiliste mudelite väljatöötamisega. Suures pildis on meie eesmärk muuta Eesti majanduskeskkond läbipaistvamaks, ausamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Detailsest vaatest aga arendame me tooteid, mis parandavad ja tõhustavad ettevõtete äriprotsesse – vähendavad nende ressursikulusid, ennetavad kahjusid ja tõstavad tulu. Emotsionaalseteks arvamusteks siinkohal ruumi paraku lihtsalt ei ole. Kuigi inimlikult on muidugi arusaadav, et oma ettevõtte kohta hoiatava üleskutse lugemine võib esmapilgul pahameelt tekitada, siis samal ajal kaitseb see hoiatus tublisid firmasid ja nende raha.

Reklaamide ja lugudega panustame klientide edusse

Kliendid on luubi alla võtnud ka reklaamid ja avaandmete põhjal genereeritud lood ettevõtete profiilidel Storybookis. Me püüame oma klientide jaoks suure eeltöö ise ära teha, ent see ei tähenda, et nii peabki jääma. Kui Inforegistri ja Storybooki klientidele mingil põhjusel ei sobi automaatne tegevuslugu või mõni teine automaatselt genereeritud artikkel, siis on ettevõtjal alati võimalus neid ise redigeerida.

Edulugu, bännerid ja artiklid on meiepoolne panus, et muuta kliendi profiil huvitavamaks ning suunata kasutajaid mõtlema, kuidas nad saaksid oma ettevõtte profiili enda kasuks tööle panna. On ettevõtteid, keda on ühe aasta jooksul uuritud enam kui 89 000 huvilise poolt, kas pole mitte võimas? Kui tundub, et me teeme klientide reklaamimisel midagi väga uudset või kahtlast”, siis tegelikult mitte. Seega ole ka Sina innovatiivne ja tule edenda oma äri ja turundust Storybookis. Samas hoia koostööpartneritel silm peal läbi Krediidiskoori ja selle riskiklasside.

Kõik artiklid