Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Inforegistriga liitumine on tasuta. Hakka kasutajaks

REGISTER OÜ: Kui kõike saab omavahel seostada, siis mis seos on Tapjarobotil, Inforegistril ja Andmekaitse Inspektsioonil?

REGISTER OÜ toimetab andmete maailmas ja nii see kui muu maailm meie ümber muutub kiiremini, kui me üldse arvatagi oskame. Ainus, mis ei muutu, on riigiaparaat, mille ratas veereb sellises tempos, et kiirust on võimatu silmaga haarata – kas ta nüüd veereb edasi või tagasi? Jutud, et ametnikkonda tuleb vähendada, on täna sama aktuaalsed, kui olid need 8 aastat tagasi – see leierkast ei lõpeta niipea oma laulu: “head riigiisad, palun lõpetage laristamine ja andke vabaks hinnaline tööjõud meie majandusele.”

Tehnoloogia ja andmete arengute ohud

Teisalt loeme uudistest tohutu kiirusega arenevast tehnoloogiast, mis on pöördeliselt muutmas maailma eksistentsi. Maailma suurliidrid on teinud ühispöördumise keelustada iseseisvate relvasüsteemide ehk „tapjarobotite“ tootmine.  Sellise pandora laeka avanemist ennustas omal ajal juba maailmakuulus Bulgaaria ennustaja Baba Vanga – et meie inimesed muutuvad elavateks robotitekst

Isegi meie pisikesel Maarjamaal on selle ärivaldkonna üles leidnud üks ettevõte, kus tegeletakse mehitamata tarkade lahingusüsteemide tootmisega.  Päris õudne ju, eksole?!

Samas aga seesama ettevõte arendab pääste- ja tulekustutusoperatsioonide läbiviimiseks robotit, mis ühtlasi leiab kasutust ka põllumajanduses ja kaevandamises.  Päris tore ju, eksole?!

Mis tähendab, et seesama müstiline tehisintellektil ja masinõppel baseeruv robot suudab väga suure mõjuga muuta meie elud kas paremaks või halvemaks. Täpselt sinna suunda, kuhu inimene ise teda oma käsklustega juhib. Ainus, mida robot teha ei tohi, on iseseisvalt mõtlema hakata. Inimene peab alati jääma robotite üleseks juhiks ja see oligi suurte liidrite mure ja abipalve – muudame üheskoos maailma paremaks, kuid ärgem kaotagem selle üle kontrolli.

Sama suure või tegelikult veelgi suurema kaaluga on maailmas andmete jõud, mille baasilt luuakse nutikaid IT-rakendusi. Kõik need lahendused muudavad suure mõjuga paremaks meie elud, ärid, suhted, tervise jpm.

 • 2017 aastal tootis maailm kokku 2,5 kvintiljonit bitti andmeid iga päev. Kuna tehnoloogilised arengud koputavad uksele peaaegu kõigis eluvaldkondades, siis need numbrid kasvavad väga kiiresti. Ja neid  mõõdetakse mitte protsentides vaid kordades. Sealjuures on 90% andmetest maailmas loodud ainult viimase kahe aasta jooksul.
 • Euroopa Komisjoni uuringus (2015) prognoositi 2016. aastal avaandmete turu mahuks ELi liikmesriikides (28+) 55,3 miljardit eurot tulu. Aastatel 2016–2020 suureneb turumaht 36,9%, ulatudes 2020. aastal 75,7 miljardi euroni (inflatsiooniga korrigeeritud). Aastatel 2016–2020 on otsene kumulatiivne turumaht hinnanguliselt 325 miljardit eurot.

Pole kahtlustki, et andmetel baseeruv äri on maailmas kõige kiiremini kasvav äri ja see muudab maailma kas paremaks või halvemaks, see sõltub inimese eesmärgist.

Aga ka andmete jõul on väga suured ohud – oht kahjustada inimeste mainet, teotada au, röövida identiteeti jms. Andmekaitse reformiga alustati juba 2012 aastast ja see saavutas 5 aastaga sellise kuju, nagu me GDPR-i üldmäärust teame.

Kokkuvõttes meie kiiresti arenevas Infotehnoloogia ajastus kõlab täna kaks suurt appikarjet. Üheltpoolt maailma liidrite ühispöördumise peatada iseseisvad tapjarobotid ja teiselt poolt üleeuroopaline Isikuandmete kaitse määrus (GDPR), mis kuulutab oma sõnumiga – kaitske eraisikuid ja kasutage nende andmeid turvaliselt ning reguleeritult.

Mõlemal juhul saab rääkida mündist, millel on 2 poolt. Väga halb pool ja väga hea pool, sõltuvalt sellest, mis on kasutamise eesmärk.

Andmete (t)ohutud võimalused

REGISTER OÜ halduses olev portaal Inforegister tegeleb samuti andmeäriga ehk andmete baasil loodavate analüütiliste mudelite väljatöötamisega. Sealjuures on ka meie areng väga intensiivne – kõik, mis me teenime, ka arengusse investeerime.

Suures pildis on meie eesmärk muuta Eesti majanduskeskkond läbipaistvamaks, ausamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Detailsest vaatest aga arendame me tooteid, mis parandavad ja tõhustavad ettevõtete äriprotsesse – vähendavad nende ressursikulusid, ennetavad kahjusid ja tõstavad tulu.

NÄIDE äriprotsessist, mis on vana aja jäänuk ja senini kasutusel veel paljudes ettevõtetes

 • Ettevõtte teeb käivet 1 000 000€ aastas.
 • Tal on 3000 klienti, neist pooled on püsikliendid.
 • Kuu aja jooksul lisandub ettevõttele ca 50 klienti ja kokku väljastab firma keskmiselt 500 müügiarvet kuus.
 • Arveid jäetakse tähtajaks tasumata min. 20% ja hinnanguliselt kannab ettevõte lootusetuid nõudeid aastas maha ca 1,5% käibest.

Sellise suurusega ettevõttes töötab üldjuhul krediidikontroller palgafondiga ca 2500€/kuus, kelle tööülesannete hulka kuulub uute klientide taustakontroll, püsiklientide kontrollimine enne uut tehingut ja võlgujäävate klientide tausta kontrollimine ja nendega tegelemine.

Arvestuslikult võtab keskmiselt ühe kliendiga tegelemine krediidikontrolleril aega 10 minutit.

Kiire arvutus ütleb, et krediidikontroller kulutab ühes kuus oma aega uute klientide kontrollimiseks 8 tundi, püsiklientide kontrollimiseks 83 tundi ja võlglastega tegelemise peale 18 tundi.

Ettevõte kannab kulu aastas töötaja palkamise peale 30 000€, mahakantud nõuete peale 15 000€, kaudsetele töökoha kuludele ca 10 000€. Kokku kannab ettevõte kulu ca 55 000€ aastas. Inimtööjõu tulemusena kandis see ettevõte keskmiselt kuus maha keskmiselt 7 arvet ja ilma inimeseta oleks see number olnud 2,5 korda kõrgem, mis oleks aasta lõpuks vähendanud ettevõtte kasumit 85 000€ võrra.  Päris õudne ju, eksole?!

Kaasaegne nutikas lahendus oleks aga see, kui ettevõte ei peaks selle käsitööga üldse tegelema ega kannaks ka midagi maha. Päris tore ju, eksole?!  Register OÜ andmete ja analüütika pealt on loodud  näiteks sellised nutikad lahendused:

1. Inforegistri andmeliides API ja Krediidiskoor

Näites väljatoodud vana aja jäänuki asemel oleks lahendus Inforegistri API. See on rakendusliides, mis võimaldab linkandmetena saada reaalajas uuenedes või päringu teel andmeid, näiteks krediidiskoori otse oma süsteemi ja sellega likvideerida ära vajaduse käsitöö järele.

Enamgi veel, inimene ei leia taustakontrolli teostades üles kõiki ohumärke. Liiatigi sõltub ohuhinnang ja riskitaju inimese enda veendumustest ja teadmistest, mis ei pruugi sugugi olla objektiivsed. Inforegistri Krediidiskoor on tippteadlaste poolt masinõppe meetodil loodud analüütiline mudel, mis ennustab 99,7% täpsusega ette maksejõuetuse tekkimise või sundkustutamise võimalikkust järgneva 12 kuu jooksul ja väljendab maksimaalset tõenäosust, et hinnatav ettevõte jätab täitmata oma kohustused võlausaldaja ees. Mudel kasutab oma ennustustes ligi 200 erinevat tunnust ja sellist detailsust ega täpsust ei suuda ei inimsilm, aju ega muu organ mitte kunagi saavutada.

Ei ole vaja kulutada inimressurssi ja aega kontrollimise ega jälgimise peale. Pole ka mingit vahet, kas su kliendibaasis on 10, 100 või 10 000 firmat. Kogu kliendiportfell on sul peopesa peal ja sa ei kanna sentigi kulu, kui kasutad nutikat IT lahendust.

Tahad samuti olla nutikas, võta kasutusele Inforegistri Krediidiskoor ja avaandmed, need on Sinu jaoks valmis pandud!

Krediidiskoor on liidestanud paljud ettevõtted oma süsteemidesse ja siin ei ole vahet, kas oled suur või väike ettevõte – kõigile on avatud võimalused!

2. Korruptsiooni ennustusmudel

Register OÜ andmeteadlaste tiim on arendanud välja töötava mehhanismi korruptsiooni tuvastamiseks ja ennetamiseks nii avalikus kui erasektoris. Eesti korruptsioonivabaks muutmiseks ei ole tarvis kulutada miljoneid ega palgata päästearmeed. Pole ka tarvis end petta illusioonidega, et mõjutame eetikaga inimesi hüvedest loobuma. Mudel on valmis pandud ja ootab otsustusjulgust selle kasutusele võtmiseks. Varem või hiljem see juhtub ja sel juhul, milleks siis sellega venitada?

3. Ärimeedia kanal Score Storybook

Inforegister on juba mõnda aega koos toiminud uue Ärimeedia kanaliga – www.scorestorybook.ee , kus täna käib analüütiliste mudelite loomeprotsess. Ühelt poolt saab ajakirjanik igal hommikul oma lauale andmete (sündmuste) komplekti, mis on inimese sisendi ja tehisintellekti sümbioos.  Andmeajakirjanik loob andmekomplekti pinnalt artikli.

Kõiki inimloodud artikleid analüüsib läbi omakorda tehisintellekt, mis tuvastab mustrid, seosed, motiivid ja loogilise arutluskäigu. Selle pinnalt luuakse tüüp(toor) artikkel ajakirjanikule, mis on artikli pooltoode. Ajakirjanik saab kasutada vabanenud ajaressurssi uute seisukohtade ja mõttevahetuste väljatöötamisele. Selliselt ajakirjaniku ja roboti koostöös viimistletakse artikkel võimalikult perfektseks, mille peamine eesmärk on saavutada masinõppe meetodil loodud pooltootest täistoode – automaatne artikkel. Tänaseks on automaatseid artikleid Eesti ettevõtete kohta avaldatud ca miljon.

Storybook lõplik valmimise aeg on 31.08.2019 ja kujundused on nähtavad SIIN

4. Krediidikindlustus

Register OÜ kuulub Kreedix guppi, kus tegeletakse ka krediidikindlustuse vahendamisega. KREEDIX KINDLUSTUSMAAKLER OÜ on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja. Ilma kvaliteetandmeteta me selle ärimudeliga ei tegeleks. Kreedix alustas käesoleva aasta kevadel erakordse krediiditoote väljatöötamisega, mille hinnastuse olemus ei ole mitte käibepõhine, nagu me harjunud oleme, vaid ülevaloleva riski põhine. See tähendab, et krediidikindlustuse hind ei sõltu ettevõtte aastakäibest, vaid sellest, kui suur on debitoorne võlgnevus hetkel.

Peame aktiivselt ka läbirääkimisi rahvusvaheliste kindlustusfondidega, kes on näidanud üles huvi pakkuda Eesti riigi majandusele tervikuna sellist kindlustuskatet, mis vahetaks tänase eksklusiivse krediidikindlustuse mudeli efektiivse masstoote vastu. Aga selle absoluutseks tingimuseks on kvaliteetandmed ja tugev analüütika.

5. Inforegister on liikumas ka välisturgudele

Kõik eelnev on olnud eesmärgistatud ettevalmistusega välisturgudele liikumiseks. Alates käesoleva aasta sügisest algab Registri tiimil intensiivne töö Inforegister 2.0 kontseptsiooni lahtimõtestamisega.  Krediidiskoor on peamine analüütiline mudel, mille võtame kasutusele Inforegister 2.0-s nii Eestis kui ka teistel turgudel, kuid selle erinevusega, et luua mehhanismi firmade krediidiriski hindamiseks, kasutades üksnes veebist leitavaid andmeid! Selleks algatasime 2017 aastal uue rakendusuuringu projekti, mille eesmärgiks ongi vastavate mudelite automaatne loomine. Esimesed tulemused on ka käes.

Eesmärk on luua kiirelt skaleeruv ärimudel, mis baseerub automaatikal: automaatses artiklis automaatne  krediidiskoor, automaatselt nähtav igal veebilehel, kus liigun.

Me saime kätte seose Tapjaroboti ja Inforegistri vahel, kuid millest tuleneb seos Andmekaitse Inspektsiooniga?

Riigi esindusorganisatsioon Andmekaitse Inspektsioon on teostanud seiret Infoportaalides leiduvate isikuandmete üle juba viimane aasta aega ja saatnud korduvaid järelepäringuid kõigile infotöötlejatele, neist viimane laekus minu postkasti paar päeva tagasi.

Üks on selge – kehtivate äriühingu esindajate nimed isikuandmete kaitse seaduse kaitsealasse ei kuulu.

Aga AKI näeb valukollet ennekõike kahes punktis, mis omab osalise mõjuga kaalu eraisiku info näol ja mis võib kuuluda Isikuandmete Kaitse seaduse alla teatavatel kaalutlustel:

 • kehtivate äriühingu esindajate andmed, kui need on seotud tema kui füüsilise isiku eraelulise informatsiooniga (nt maksehäired, seotud kinnisvara, meediakajastused, ametlike teadaannete andmed, maksuvõlad)
 • endiste äriühinguga seotud isikute andmed, kuna isik ei ole võimeline mõjutama endise ettevõtte majandustegevust

Esimese punkti osas Inforegister valu ei tekita, sest me ei kogu ega töötle füüsilise isiku eraelulist informatsiooni. Inforegister töötleb isikuandmetest ainult isiku nime, isikukoodi ja seoseid ettevõtetega. Sealjuures on kohustuslikuks tingimuseks see, et isikul peavad olema seosed äriühingutega, millega on välistatud eraelulise info olemasolu Inforegistris. Objektivselt võime seda käsitelda ka nii, et ettevõte ei tee tehinguid ega vastuta nende eest – ikka inimene on see, kes teeb otsuseid ja valikud, mille eest vastutust kannab.  Kui luua illusioon, et kustutame isikud ära, kuidas saaksid vastutust kanda abstraktsed ärikehad?

Teise valupunkti osas lähtub Inforegister mitte otsesest mõjust, kas juhatuse liige saab mõjutada endise ettevõtte majandustegevust või mitte, vaid oluliselt suuremast – mõjust, milleks on inimese vaba tahe otsustada:

 • kas ma astun ärisuhetesse isikuga, kes on varasemalt võõrandanud 3 viimast ettevõtet variisikule?
 • kas ma astun töösuhtesse ettevõttega, mida juhib isik, kelle 3 viimast ettevõtet on lõpetanud pankrotiga?
 • kas ma ostan e-poest kaupa, kui poe omaniku endine ettevõte jättis mulle tarnimata kauba, sest jättis ettevõtte võlgadega hääbuma?
 • jne…

Isikute käitumismuster, sealhulgas ajalugu ja sündmuste seosed mängivad väga olulist rolli Inforegistri kõigis andmetega seotud analüütilistes mudelites.

Plaan ohtude kõrvaldamisega patsient surnuks ravida, ei toeta elu elamise eesmärki

Nii nagu me ei saa anda tervisehinnangut tervele metsale, hinnates vaid ühe puu tervislikku seisundit, ei saa me ennustada ühe puu eluiga, kui me ei tea, kui palju on tal ruumi kasvada, milline on mulla koosseis ja millised haigused või ohud võivad lühendada tema eluiga. Selleks on äärmiselt vajalik kõiki ohukoldeid ümberkaudsetelt puudelt, mis on haiged või mahakukkumise äärel.

Sisuliselt tähendaks ajaloo info kaotamine nutikate IT-lahenduste hukku, sest masinal ei ole midagi õppida. Sellega kaoks ka majanduse läbipaistvus, mis kahjustab konkurentsivõimet ja suures ulatuses oleks majandusele hukutav.

Palun ärgem hukutagem endid, sest meil ei ole ei Eestis kulda, naftat ega erilist turismi!

Meil on vaid nutikad inimesed. Lubagem neil käia maailmaga kaasas kiiresti areneva infotehnoloogia vallas, mille nelja aasta turumahuks on hinnatud uskumatud 325 miljardit eurot.

Kommentaarid ja hinnangud

Aitäh kommenteerimast! Kommentaar on ülevaatamisel ja avaldatakse kinnitamise järel.
Valukoja 8

Artikli avaldamisel on antud ettevõtte Krediidiskoor usaldusväärne

Reiting: 5

KUUMAD LOOD:

Soovitame sulle viimaseid uudiseid.

×

REGISTER OÜ storybook

?

REGISTER OÜ peavoolumeedias

?
LAADIN VEEL ARTIKLEID LAADIN VEEL ARTIKLEID Laadin.. Laadin..

REGISTER OÜ seosed veebis

Veebisügavustest REGISTER OÜ kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat

REGISTER OÜ viimased sündmused

?
icon

REGISTER OÜ

22.12.2019

Juhatuse liikme eemaldamine.

Juhatuse liige Mattias Nõlvak (13.03.1992) eemaldatud ettevõtte juhatusest

icon

REGISTER OÜ

09.12.2019

Juhatuse liikme lisamine.

Juhatuse liige Silver Park (20.04.1988) lisatud ettevõtte juhatusse

icon

REGISTER OÜ

09.12.2019

Juhatuse liikme lisamine.

Juhatuse liige Teet Saluvere (18.01.1967) lisatud ettevõtte juhatusse

LAADIN VEEL TEATEID LAADIN VEEL TEATEID Laadin.. Laadin..

Storybook soovitab

REGISTER OÜ
Registrikood: 11735006

Soovitame nädala loetumaid lugusid

?
ROHKEM LUGUSID ROHKEM LUGUSID Laadin.. Laadin..

Hinda ja kommenteeri firmat

Register OÜ

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga.

Reiting:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga