Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Liitu Inforegistriga tasuta. Hakka kasutajaks

ROTAKS-R OÜ: Tegevusaruanne 2017

OÜ Rotaks-R juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liige ei ole rahaliselt tasustatud.

Keskmine töötajate arv 2017.a. oli 12 töötajat ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 241669 eurot.

Firma 2017a. müügitulu oli 3276818 eurot.

OÜ Rotaks-R põhitegevusalaks on söödalisandite ja farmikeemia müük sea- ja veisefarmidele, koolituste ja seminaride korraldamine ning klientide nõustamine.

Teeme koostööd Saksa söödatootmisfirmaga Hohburg Mineralfutter GMB, kes toodab söödalisandeid nii sigadele, veistele kui ka lemmikloomadele. Bergophori söödad on tarbijate hulgas väga hinnatud.

Müüme ka Belgia firmade Josera GMB söödalisandeid ja CID Lines deso- ja puhastusvahendeid,lisandunud on partnerid Tekro spol Tšehhist, et laiendada söödalisandite valikut kui ka hinda.

Olulisemad finantssuhtarvud ja arvutamise metoodika:

2017 2016

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 12,08 11,06

Võlakordaja 8,19 9,11

Soliidsuskoefitsent 91,8 90,88

Müügitulusus 3,94 5,53

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja – käibevara/ lühiajalised kohustused

Võlakordaja – kohustused / kogu passiva*100

Soliidsuskoefitsent – omakapital / varade maksumus*100

Müügitulusus – puhaskasum / müügitulu*100

ROTAKS-R OÜ Storybook

Kommentaarid ja hinnangud

Aitäh kommenteerimast! Kommentaar on ülevaatamisel ja avaldatakse kinnitamise järel.
Pikk tn 30

Artikli avaldamisel on antud ettevõtte Krediidiskoor usaldusväärne

Reiting: 5

ROTAKS-R OÜ seosed veebis

Veebisügavustest ROTAKS-R OÜ kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat

Storybook soovitab

0.01
ROTAKS-R OÜ
Registrikood: 10019561

ROTAKS-R OÜ võidetud hanked

Logo
Täiendsööda ostmine veistele
02.09.2014
Projekti nimi: Täiendsööda ostmine veistele
Projekti tellija: Järvamaa Kutsehariduskeskus
Projekti tellija registrikood: 70008546
Tüüp: A
Avaldamise kuupäev: 02.09.2014
Esitamise kuupäev: 19.09.2014
Projekti lühikirjeldus: Hanke objektiks on Järvamaa Kutsehariduskeskusele perioodiliselt vastavalt vajadusele täiendsööda ostmine veistele 24 kuu vältel alates antud riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu jõustumisest.
Lepingu maksumus: 45 436,00 €
Lepingu tegelik maksumus: 41 034,00 €
Aeg: MONTHS: 24
Logo
Täiendsööda ostmine veistele ja hobustele
11.10.2012
Projekti nimi: Täiendsööda ostmine veistele ja hobustele
Projekti tellija: Järvamaa Kutsehariduskeskus
Projekti tellija registrikood: 70008546
Tüüp: A
Avaldamise kuupäev: 11.10.2012
Esitamise kuupäev: 25.10.2012
Projekti lühikirjeldus: Hanke objektiks on Järvamaa Kutsehariduskeskusele perioodiliselt vastavalt vajadusele täiendsööda ostmine hobustele ja veistele soodustingimustel 24 kuu vältel alates antud riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu jõustumisest.
Lepingu maksumus: 79 483,00 €
Lepingu tegelik maksumus: 41 235,00 €
Aeg: MONTHS: 24

ROTAKS-R OÜ teadaanded ja kuulutused

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

13.04.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 13.04.2017
Avaldamise lõpp: 13.07.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, OÜ Omad Poisid (registrikood: 11370562), avalikult kätte 12.04.2017 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-16-128617. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku OÜ Omad Poisid (registrikood: 11370562) tasuma avaldajale Osaühing Rotaks-R (registrikood: 10019561) põhinõudeid summas 4 289,09 eurot ja kõrvalnõudeid summas 559,98 eurot ning hüvitama riigilõivu 145,47 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1116399

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

16.01.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 16.01.2017
Avaldamise lõpp: 16.04.2017
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, OÜ Omad Poisid (registrikood: 11370562), avalikult kätte 6.12.2016 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-16-128617. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

1.12.2016 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule OÜ Omad Poisid (registrikood: 11370562) ettepaneku tasuda avaldajale Osaühing Rotaks-R (registrikood: 10019561) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 4 289,09 eurot ja kõrvalnõudeid summas 559,98 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 145,47 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Võõrandamisleping (väljastatud kauba eest tasumata arved);Muu (1.võlateatis 23.05.2016);Muu (arve nr 151768 23.05.2015);Muu (2.võlateatis 01.06.2016);Muu (3.võlateatis 10.06.2016);Muu (4.võlateatis 06.07.2016);Muu (5.võlateatis 17.08.2016);Arve ( nr 151768).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1076135

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

24.11.2015
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2015
Avaldamise lõpp: 24.02.2016
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Mihkli Metall OÜ (registrikood: 12182762), avalikult kätte 29.10.2015 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-15-122789. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

23.10.2015 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Mihkli Metall OÜ (registrikood: 12182762) ettepaneku tasuda avaldajale Osaühing Rotaks-R (registrikood: 10019561) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 39,96 eurot ja kõrvalnõudeid summas 39,96 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Võõrandamisleping (väljastatud kauba eest tasumata arved);Muu (esmane võlateatis 01.09.2015);Muu (korduv võlateatis 09.09.2015);Muu (võlgniku poolt allkirjastatud arve nr 150137 12.01.2015);Arve ( nr 150137).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 878417

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

14.10.2015
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 14.10.2015
Avaldamise lõpp: 14.01.2016
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Najvisu Osiguranje OÜ (registrikood: 12081280), avalikult kätte 24.09.2015 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-15-116908. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Najvisu Osiguranje OÜ (registrikood: 12081280) tasuma avaldajale Osaühing Rotaks-R (registrikood: 10019561) põhinõudeid summas 2 121,99 eurot ja kõrvalnõudeid summas 142,32 eurot ning hüvitama riigilõivu 67,93 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 856985

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

18.08.2015
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 18.08.2015
Avaldamise lõpp: 18.11.2015
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Najvisu Osiguranje OÜ (registrikood: 12081280), avalikult kätte 10.08.2015 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-15-116908. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

6.08.2015 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Najvisu Osiguranje OÜ (registrikood: 12081280) ettepaneku tasuda avaldajale Osaühing Rotaks-R (registrikood: 10019561) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 2 121,99 eurot ja kõrvalnõudeid summas 142,32 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 67,93 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Võõrandamisleping (väljastatud kauba eest tasumata arved);Muu (arve nr 143298 26.08.2014);Muu (arve nr 143318 28.08.2014);Muu (arve nr 143158 18.09.2014);Muu (arve nr 143299 26.08.2014);Muu (arve nr 143362 01.09.2014);Muu (arve nr 144557 20.11.2014);Muu (arve nr 150550 12.02.2015);Muu (arve nr 151453 21.04.2015);Arve ( nr 143298);Arve ( nr 143299);Arve ( nr 143318);Arve ( nr 143362);Arve ( nr 144557);Arve ( nr 151453);Arve ( nr 143158);Arve ( nr 150550).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 832895
Lae veel teadaandeid

Soovitame sarnaseid artikleid

Hinda ja kommenteeri firmat

ROTAKS-R OÜ

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga.

Reiting:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga