Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Riigihankelood

?
Riigihankelugu räägib ettevõtte osalemistest riigihangetel - nii võidud kui kaotused. Välja on toodud hangete osakaalud käibest, maksude tasumise võimekus ja aruandluskohustuse täitmise hoolsus. Faktiliste andmete lahtiseletavaid kirjeldusi vaata ettevõtte profiilil raportist „Finantsid” Faktiliste andmete lahtiseletavaid kirjeldusi vaata ettevõtte profiilil raportist „Töötajad”