Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Persoonilood

?
Persoonilugu kirjeldab ettevõtja tegevusmustreid, aktiivust ja produktiivsust ettevõtluskeskkonnas tegutsedes. Vastuse saab paljudele küsimustele. Kui palju maksab palka? Kas osaleb hangetel? Kas saab riigitoetusi? Kas jätab ettevõtteid hääbuma? Kas ja kuipalju on seljataga pankrotte jpm. Faktiliste andmete lahtiseletavaid kirjeldusi vaata juhatuse liikme profiilil raportist Juhi CV