Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Tegevuslood

?
Tegevuslugu on põhjalik lugu ettevõtte majandustegevusest. Välja on toodud ekspordiriigid, varad, kohustused, turuosad jpm. Tegevuslugude rubriigis esinevad ka ettevõtete endi avaldatud tegevusaruanded, mis pärinevad majandusaasta aruannetest. Faktiliste andmete lahtiseletavaid kirjeldusi vaata ettevõtte profiilil raportist „Finantsid” ja „Kohustused”
0.01
Usaldusväärne
9.01.2020
KKT PRODUCTION GROUP OÜ

KKT PRODUCTION GROUP OÜ: Tegevusaruanne 2017

Majandustegevust ei…

0.01
Usaldusväärne
9.01.2020
ENEFIT SOLUTIONS AS

ENEFIT SOLUTIONS AS: Tegevusaruanne 2017

Ülevaade ettev ttest Enefit Solutions on Eesti E ergia AS % tütarettev te. Enefit Sol...