Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Tegevuslood

?
Tegevuslugu on põhjalik lugu ettevõtte majandustegevusest. Välja on toodud ekspordiriigid, varad, kohustused, turuosad jpm. Tegevuslugude rubriigis esinevad ka ettevõtete endi avaldatud tegevusaruanded, mis pärinevad majandusaasta aruannetest. Faktiliste andmete lahtiseletavaid kirjeldusi vaata ettevõtte profiilil raportist „Finantsid” ja „Kohustused”