Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Nutulood

?
Alati on võlglasi, kes põgenevad kohustuste eest ja eitavad oma osalust probleemides. Kui võlglasel puudub igasugune hea tahe ja muud vahendid ei ole teda koostööle mõjutanud, siis võlglase kohta avalikustatud Nutulugu annab vähemalt signaali, et teised teaksid koostöövõimetu võlglase suhtes tähelepanelikud olla. Avaldatud „Nutuluu” on parim mõjutusvahend suunata Võlglast täitma oma kohustusi ja sõlmima maksekokkuleppeid. Avaldan nõude Nutuloo jaoks: SIIN