×
Irid

Start a conversation and send a message

VALESTORI TURG OÜ´le

Summary report
Select a report X
×
Irid

VALESTORI TURG OÜ

Summary report

Date of report 23.01.2021

Employees and salaries

VALESTORI TURG OÜ

Number of employees and estimated average salaries
?

VALESTORI TURG OÜ

Employee taxes and performance analysis
?
QuarterLabor taxes
paid
EmployeesTurnover
Per Employee
Profit
per employee
2020 IV........................
2020 III........................
2020 II........................
2020 I........................
2019 IV........................
2019 III........................
2019 II........................
2019 I........................
2018 IV........................
2018 III........................
2018 II........................
2018 I........................
2017 IV........................
2017 III........................
2017 II........................
2017 I........................
2016 IV........................
2016 III........................
2016 II........................
2016 I........................
2015 IV........................
2015 III........................
2015 II........................
2015 I........................

Otsustajad ja kasusaajad

VALESTORI TURG OÜ

History of right of representation
?
Trading
22y
Estonia
 
V. M. ... - ...
1998
2001
2005
2008
2011
2014
2018
2021
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2011
2013
2015
2017
2019
2021

VALESTORI TURG OÜ

Credit score history and forecast
?

Business risk classes:

Trustworthy Neutral
Borderline Problematic Risky

VALESTORI TURG OÜ

Other related parties
?
NameCredit ScorePartBeginning
............
............

Beneficiaries

Volumes and values ​​of beneficiaries' assets

Finantsid ja varad

VALESTORI TURG OÜ

Taxes paid and estimated average salaries
?

VALESTORI TURG OÜ

Quarterly indicators
?
QuarterTurnoverLabour productivityEmployeesNational taxesLabor taxes
2020 IV..............................
2020 III..............................
2020 II..............................
2020 I..............................
2019 IV..............................
2019 III..............................
2019 II..............................
2019 I..............................
2018 IV..............................
2018 III..............................
2018 II..............................
2018 I..............................
2017 IV..............................
2017 III..............................
2017 II..............................
2017 I..............................
2016 IV..............................
2016 III..............................
2016 II..............................
2016 I..............................
2015 IV..............................
2015 III..............................
2015 II..............................
2015 I..............................

VALESTORI TURG OÜ

Sales revenue by country
?

VALESTORI TURG OÜ

Financial indicators and prognosis
?

VALESTORI TURG OÜ

Finantsreiting: "RAHULDAV" (2021 prognosis)
?
2021 prognosis
LIQUIDITY
?
Net Working capital
...
Short-term debt coverage ratio
...
USE OF LOAN CAPITAL
?
Turnover ratio of fixed assets (X)
...
EFFECTIVENESS
?
Debt to assets ratio (X)
...
Capitalisation multiplier (X)
...
PROFITABILITY
?
Sales revenues (%)
...
Total asset revenues (%)
...
Equity revenues (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Very good

VALESTORI TURG OÜ

Real estate as of 23.01.2021
?

Active and unactive real estate

igon K......
igon U......
igon A......
igon V......
igon V......
igon T......
igon T......
igon T......
igon S......
igon V......

VALESTORI TURG OÜ

Annual reports
?

Year

Period

Submitted

Report PDF

2019

01.01.2019 - 31.12.2019

22.07.2020

2018

01.01.2018 - 31.12.2018

26.04.2019

2017

01.01.2017 - 31.12.2017

22.03.2018

2016

01.01.2016 - 31.12.2016

01.06.2017

2015

01.01.2015 - 31.12.2015

24.03.2016

2014

01.01.2014 - 31.12.2014

24.04.2015

2013

01.01.2013 - 31.12.2013

27.03.2014

2012

01.01.2012 - 31.12.2012

11.02.2013

2011

01.01.2011 - 31.12.2011

19.03.2012

2010

01.01.2010 - 31.12.2010

07.04.2011

2009

01.01.2009 - 31.12.2009

14.06.2010

2008

01.01.2008 - 31.12.2008

09.06.2009

2007

01.01.2007 - 31.12.2007

13.06.2008

2006

01.01.2006 - 31.12.2006

02.04.2007

2005

01.01.2005 - 31.12.2005

28.06.2006

2004

01.01.2004 - 31.12.2004

20.06.2005

2003

01.01.2003 - 31.12.2003

22.06.2004

2002

01.01.2002 - 31.12.2002

11.06.2003

2001

01.01.2001 - 31.12.2001

27.05.2002

2000

01.01.2000 - 31.12.2000

22.06.2001

Kohustused ja võlad

VALESTORI TURG OÜ

Credit score history and prognosis
Recommended credit limit

... €

Recommended payment term

......

...

Business risk classes:

Trustworthy Neutral
Borderline Problematic Risky

VALESTORI TURG OÜ

Reports and assets-liabilities overview 23.01.2021
?
Annual reports: ......
Annual reports: ......
Tax declarations:......

Assets to cover liabilities
Assets: ...... €Liabilities: ...... €
1 EURO to cover debt liabilities: ...... €Net Working capital: ...... €

VALESTORI TURG OÜ

Claims history
?
1 month
6 months
Year
5 years
MAX
Debt claims as of ......
Tax debt ...... €
Debt claims ...... €

Total debt claims: ...... €

Latest events
...... ......

VALESTORI TURG OÜ

Income (turnover) and expenditure (taxes paid)
?
QuarterDeclared turnoverNational taxes paidLabor taxes paidNumber of employees
2020 IV...... €...... €...... €......
2020 III...... €...... €...... €......
2020 II...... €...... €...... €......
2020 I...... €...... €...... €......
2019 IV...... €...... €...... €......
2019 III...... €...... €...... €......
2019 II...... €...... €...... €......
2019 I...... €...... €...... €......
2018 IV...... €...... €...... €......
2018 III...... €...... €...... €......
2018 II...... €...... €...... €......
2018 I...... €...... €...... €......
2017 IV...... €...... €...... €......
2017 III...... €...... €...... €......
2017 II...... €...... €...... €......
2017 I...... €...... €...... €......
2016 IV...... €...... €...... €......
2016 III...... €...... €...... €......
2016 II...... €...... €...... €......
2016 I...... €...... €...... €......
2015 IV...... €...... €...... €......
2015 III...... €...... €...... €......
2015 II...... €...... €...... €......
2015 I...... €...... €...... €......

VALESTORI TURG OÜ

Bailiff's enforcement proceedings as of 23.01.2021
?

Bailiff's enforcement proceedings MISSING

VALESTORI TURG OÜ

Regulations of the Payment Order Department as of 23.01.2021
?

Regulations of the Payment Order Department MISSING

VALESTORI TURG OÜ

Court orders in the register as of 23.01.2021
?

Court order MISSING

VALESTORI TURG OÜ

Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 23.01.2021
?

Consumer disputes MISSING

VALESTORI TURG OÜ

Court hearings as of 23.01.2021
?

Court hearings MISSING

VALESTORI TURG OÜ

Rulings as of 23.01.2021
?

Court settlemets MISSING

VALESTORI TURG OÜ

Notices and announcements as of 23.01.2021
?
Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

13.04.2018
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 13.04.2018
Avaldamise lõpp: 13.07.2018
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, OÜ BAUMAX EESTI (registrikood: 11575620), avalikult kätte 13.04.2018 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-18-100144. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku OÜ BAUMAX EESTI (registrikood: 11575620) tasuma avaldajale osaühing Valestori Turg (registrikood: 10512244) põhinõudeid summas 326,40 eurot ja kõrvalnõudeid summas 51,75 eurot ning hüvitama riigilõivu 45,00 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1280118

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

05.03.2018
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 05.03.2018
Avaldamise lõpp: 05.06.2018
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, OÜ BAUMAX EESTI (registrikood: 11575620), avalikult kätte 23.01.2018 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-18-100144. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

3.01.2018 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule OÜ BAUMAX EESTI (registrikood: 11575620) ettepaneku tasuda avaldajale osaühing Valestori Turg (registrikood: 10512244) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 326,40 eurot ja kõrvalnõudeid summas 49,20 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Muu (vastavalt arvele tln/1709031);Muu (arve, tln/1709031, 19.09.2017 - 22.10.2017);Arve ( nr TLN/1709031).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1262873

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

21.02.2018
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 21.02.2018
Avaldamise lõpp: 21.05.2018
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Westholm Ehitus OÜ (registrikood: 12544975), avalikult kätte 18.12.2017 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-17-121565. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku Westholm Ehitus OÜ (registrikood: 12544975) tasuma avaldajale osaühing Valestori Turg (registrikood: 10512244) põhinõudeid summas 1 978,70 eurot ja kõrvalnõudeid summas 433,38 eurot ning hüvitama riigilõivu 118,72 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1258378

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

07.11.2017
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 07.11.2017
Avaldamise lõpp: 07.02.2018
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, Westholm Ehitus OÜ (registrikood: 12544975), avalikult kätte 4.10.2017 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-17-121565. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

28.09.2017 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Westholm Ehitus OÜ (registrikood: 12544975) ettepaneku tasuda avaldajale osaühing Valestori Turg (registrikood: 10512244) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 1 978,70 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1 978,70 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 118,72 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Muu (westholm ehitus oü on jätnud tasumata arve nr. tln/1507030.);Arve ( nr TLN/1507030).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1215709

Marketing

VALESTORI TURG OÜ

Brand reach
?

Article: Advertising is dead, long live content marketing!

Total visits of last year

161 times

161

Visits on the profile

0

Total number of visits to which this company's brand story were shown

161

Competitors are allowed on the company profile

Show yourself on the profiles of companies in your field
Catch the eyes of more decision makers both in Estonia and elsewhere in the world!

VALESTORI TURG OÜ

brand reach by months
?

For VALESTORI TURG OÜ, the highest number of views was in October, but in this field of activity, the frontrunner was VALGA PUU OÜ with a brand reach in October of 3 962 times views a month.

VALESTORI TURG OÜ

Brand reach compared to last year
?

VALESTORI TURG OÜ brand reach on profile

2020 - 2021
58% (115 views)
2019 - 2020
130% (195 views)
2018 - 2019
163% (150 views)
2017 - 2018
53% (92 views)
2016 - 2017
89% (171 views)
2015 - 2016
220% (192 views)
2014 - 2015
55% (87 views)
2013 - 2014
162% (158 views)
2012 - 2013
(97 views)

VALESTORI TURG OÜ brand reach on profiles by field (comparative advertising)

2020 - 2021
0% (0 views)
2019 - 2020
0% (0 views)
2018 - 2019
0% (0 views)
2017 - 2018
0% (0 views)
2016 - 2017
0% (0 views)
2015 - 2016
0% (0 views)
2014 - 2015
0% (0 views)
2013 - 2014
0% (0 views)
2012 - 2013
(0 views)

Views of competitors branding on VALESTORI TURG OÜ's profile (sponsored)

2020 - 2021
54% (23 605 views)
2019 - 2020
108% (42 983 views)
2018 - 2019
90% (39 684 views)
2017 - 2018
148% (43 919 views)
2016 - 2017
109% (29 668 views)
2015 - 2016
134% (27 082 views)
2014 - 2015
107% (20 182 views)
2013 - 2014
84% (18 765 views)
2012 - 2013
(22 132 views)

VALESTORI TURG OÜ

Top stories
?
___score___
___text___
___date___
___title___

___txt___

___views___

___viewst___

___date___
___title___

___txt___

VALESTORI TURG OÜ

Articles and stories
?
0 article
0 stories

Media coverage of last three months

0 - published articles

0 - published stories

VALESTORI TURG OÜ amount of articles and stories of the last half-year

Mainstream media articles
Stories in Storybook

Business network

VALESTORI TURG OÜ

Business network
amount of turnover
amount of debt
CREDIT RISK CLASSES
Deleted
Trustworthy
Neutral
Borderline
Problematic
Risky
Historical connection
Active connection
Extension of networks
The network is visible with reduced links
Expand threads if desired

Beneficiaries network

VALESTORI TURG OÜ

Networks - Beneficiaries
The network is visible with reduced links
Expand threads if desired

Seire sündmused

Filter

Year
Type
CSV
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Scorestorybook Chrome extension

The Storybook extension tells you which company's website you are currently on and how reliable that company is today. download extension

See the background of the caller! Storybook App brings you direct contacts for 400,000 Estonian companies and individuals (managers, officials). The data is enriched with solvency and financial information.